P.S.UNG

Personlig samtalsmottagning för dig mellan 13 och 25 år. Öppet för alla oavsett tro, kön eller sexuell läggning.

Alla behöver någon att prata med ibland!

Är du stressad eller orolig? Känner du dig ensam eller osäker? Prata med oss! Vi lovar att lyssna. På riktigt.

Inget ämne är för litet, ingen känsla för stor. Vi som gärna lyssnar på dig är män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund. Alla har erfarenhet av samtal med unga människor.

Personliga samtal bokas via mail, SMS eller telefon
Telefontid måndag kl 10.00–11.00
Kostnadsfritt
Tystnadsplikt
Ingen registrering

Telefon: 090-200 26 60
SMS: 070-903 204 13 93
Mail: umea.ps@svenskakyrkan.se 
Adress: Skolgatan 75 Umeå, 2 trp upp
Instagram: @p.s.umea

Ingång från Skolgatan 75.