Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

I Umeå finns sex församlingar. De utgör tillsammans Svenska kyrkan i Umeå, eller Umeå pastorat som är det officiella namnet.  

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Umeå är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Läs mer om Kyrkofullmäktige>

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Läs mer om Kyrkorådet>

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Läs mer om församlingsråden>

Styrdokument

Här finns ett urval av styrdokument för verksamhet, personal, ekonomi, kommunikation, förtroendemannaorganisation m.m.

En bild över ledning och styrning för Svenska kyrkan i Umeå
En bild över ledning och styrning för Svenska kyrkan i Umeå