Foto: Lina Eriksson

Om Västerslättskyrkan S:t Staffan

Kyrkan, invigd 1977 har tidigare varit en Konsumbutik. Västerslättskyrkan ingår i det ekumeniska arbetet ”Tre kyrkor väst på stan”.

Konsumbutikens arkitekt var gift med en italienska och i Italien var det förr vanligt med runda planlösningar. Inga fönster skulle förhindra hyllinredningar, varför ljuset skulle komma från en glaslanternin uppifrån. Konsum antog den italienska idén och byggde en cirkelrund butik på Västerslätt.

Kyrkbygget med om- och tillbyggnader påbörjades hösten 1976. Kyrkan invigdes därefter den 4 september 1977, 13:e söndagen efter trefaldighet. Arkitekt var Bertil Håkansson. 

Symötena har under alla år varit en bärande verksamhet för kyrkan på Västerslätt. De började år 1960 i en källare på Näckrosvägen 13 men hösten 1975 flyttade verksamheten till Vallmovägen 62 innan man kunde flytta in i den nya kyrkan. Många minnen är berättade om den första tidens symöten och om kyrkans tillblivelse.

Foto: Lina Eriksson

Intressanta föremål i kyrkorummet

 • Allhelgonaafton 1981 invigdes den nya orgeln, byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad utanför Luleå.
 • Kyrkklockan är gjuten av Sigtuna klockgjuteri. Inskriptionerna lyder: "Öster, väster, norr och söder korsets armar överskygga". Och "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN" (ur Sakarja 10:6).
 • Altartavlan och fönstervävnader i kyrkorummet och i sakristian är utförda av konstnären Kerstin Glader Jonsson.
 • Antependium (tygstycke som pryder altaret), Corporalet (linneduk, underlag för nattvardskärlen på altaret), Mässhaken (som prästen bär vid nattvard) och Stolan (färgat band som präster och diakoner bär) är utförda av Agda Österberg år 1977, Tre Bäckar i Varnhem. Läs mer om kyrkotextilier här
 • Träskulpturen "Låten barnen komma till mig" och träkrucifixet har snidats av konstnären Emil Sandberg.
 • Kyrksilvret har tillverkats av guldsmeden Ulf Franck vid guldsmedsfirman Waldemar Jonsson AB.

Tillgänglighet

 • Kyrka byggd i ett entréplan med källare, i övrigt inga nivåskillnader. 
 • Dörröppnare på entrédörrarna
 • Hörslingor i kyrksal och samlingssal
 • Två handikappanpassade toaletter på entréplan och en i källaren
 • Hiss till källaren

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli volontär

Lys upp någons dag genom att ge av din tid och engagemang. Som ideell engagerar du dig för en särskild uppgift under en bestämd tid. Det kan vara längre eller kortare uppdrag.

Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.