Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev

Att vara gravrättsinnehavare

Här kan du läsa om vad en gravrättsinnehavare har för ansvar och rättigheter, samt hur du gör om du vill bli gravrättsinnehavare till en grav som saknar innehavare.

Gravrätt uppkommer när en person gravsätts på en enskild gravplats på en kyrkogård. Den som har gravrätten kallas för gravrättsinnehavare, och vem som utsetts till detta antecknas i pastoratets gravbok. Man kan dela gravrätten mellan två eller flera personer. Om flera personer delar på gravrätten delar de på både rättigheter och skyldigheter gällande graven, och ska besluta om graven gemensamt.

Umeå pastorat har långt tillbaka i tiden upplåtit gravrätt ”för all framtid”. Senare ändrades upplåtelsetiden för nya gravar till 50 år, och nu är upplåtelsetiden 25 år (utan kostnad) från senaste gravsättning. Efter detta kan gravrätten förlängas 15 år i taget mot en avgift.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för skötseln av gravplatsen och att hålla den i ordnat och värdigt skick. Man kan antingen sköta graven själv eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Att sköta graven själv innebär att trimma gräset runt eventuell gravsten och planteringsyta. Om graven har planteringsyta för blommor ska man också rensa ogräs och sköta om planteringsytan, inklusive att fylla på jord om det behövs. Om graven har en grusyta ska ogräs rensas även från grusytan.

Gravrättsinnehavaren ansvarar även för gravstenen (eller annan gravanordning) som finns på gravplatsen. Vart femte år kontrolleras alla gravstenar, och om de inte står stabilt måste gravrättsinnehavaren åtgärda stenen. Läs mer om gravstenssäkerhet.

Gravrättsinnehavarens rättigheter

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vem som får gravsättas i graven. Gravrättsinnehavaren har alltid rätt att själv gravsättas i graven, så länge det finns plats. Läs mer om olika sorters gravar.
  • bestämma hur gravanordningen (gravstenen) ska se ut. Gravrättsinnehavaren måste dock följa kyrkogårdsförvaltningens regler för gravstenar inom det specifika området.
  • bestämma över gravplatsens utsmyckning, inom vad som är tillåtet på kyrkogården. Man får till exempel inte plantera träd eller buskar på gravplatserna.
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren.

Bli gravrättsinnehavare till en grav som saknar innehavare

Om du vill bli gravrättsinnehavare till en grav kontaktar du kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter nedan. Meddela vilken grav det gäller och hur du är släkt eller närstående med den/de som vilar i graven.

Här finns listor med alla gravar som saknar innehavare.

Vad kostar det att bli gravrättsinnehavare?

Det kostar inget att bli innehavare, men följande saker kostar:

  • Förnya gravrätten när den går ut
  • Gravskötsel (om du inte sköter graven själv)
  • Åtgärd av gravstenen (om den inte står säkert vid en säkerhetskontroll)

Kyrkogårdsexpeditionen kan svara på hur lång gravrättstid som är kvar och hur stenens status var vid den senaste säkerhetskontrollen.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Avvikande öppettider mars/april:
Skärtorsdag: öppet 10-12
Långfredag: stängt
Annandag påsk: stängt

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta om graven och plantera blommor? Här kan du läsa om vilka tjänster som erbjuds inom Umeå pastorat. Beställ via telefon, mejl eller webben.

Gravsten med vit ros

Gravstenar

Vad är viktigt att tänka på när man ska välja gravsten? Vilka regler gäller för gravstenar på de olika kyrkogårdarna? Hur gör jag för att sätta upp en ny sten? Varför är vissa gravstenar nedlagda? Här finns svar på dessa frågor.

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.