Stipendier, fonder och organisationsbidrag

Det finns flera stipendier som du kan söka medel från beroende på ålder och i vilken församling du bor.

Alma Jonssons stiftelse

Du som är student på heltid och bosatt i Umeå kan söka stipendium från Alma Jonssons stiftelse.

Flurkmarksfonden

Du som bor i Umeå lands- eller Tavelsjö församling eller tillhör en EFS/Salt-förening där kan söka medel för att delta i konfirmationsläger, retreater, utbildningar etc.

Stiftelsen Samfonden

Ansökningar om bidrag till lägeravgifter eller annan social aktivitet för barn, ungdomar och enskilda med funktionshinder eller långtidssjukskrivning kan göras till Samfonden.

Syskonen Wikströms stiftelse

Ungdomar 16-19 år, födda och bosatta i Umeå och som går en praktisk gymnasielinje inom handel, hantverk eller husligt arbete kan ansöka om Syskonen Wikströms stipendier.

Elsa Lundbergs stiftelse

Elsa Lundbergs stiftelse ger bidrag till Tegs församlings ungdomsverksamhet och till trivselskapande verksamhet för äldre, ensamma, skötsamma personer företrädesvis från Tegs församling.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan beviljas till externa organisationer med anknytning till Svenska kyrkans uppdrag som Umeå pastorat samverkar med eller har gemensamt intresse med.