Nattvardskärlen i Ålidhemskyrkan
Foto: Historiska Hus

Gudstjänst i Ålidhemskyrkan

Välkommen att fira gudstjänst i Ålidhemskyrkan!

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11.00. 2-3 söndagar per månad är det högmässa, alltså en gudstjänst med nattvard. Emellanåt firas i stället familjegudstjänst eller söndagsgudstjänst med en enklare gudstjänstordning än vid högmässa. Gudstjänsterna tolkas även varje söndag till engelska. 

The Sunday service at 11 am in Ålidhemskyrkan is always interpreted to ­English. Just ask for headphones at the back of the church.

Vardagsmässa firas varje onsdag kl. 18.30, start 8 september 2021.