Nattvardskärlen i Ålidhemskyrkan
Foto: Historiska Hus

Gudstjänst i Ålidhemskyrkan

20 juni flyttar gudstjänsterna i Ålidhemskyrkan till Kyrkstugan.

Smittspridningen minskar och restriktionerna lättas. Äntligen kan vi fira gudstjänster på plats i flera kyrkor igen! Fr om 1 juni firar vi gudstjänster och kyrkliga handlingar med upp till 50 deltagare.

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11.00. 2-3 söndagar per månad är det högmässa, alltså en gudstjänst med nattvard. Emellanåt firas i stället familjegudstjänst, eller söndagsgudstjänst med en enklare gudstjänstordning än vid högmässa. Efter gudstjänsterna serveras under tiden september-maj kyrkkaffe i samlingssalen.

Vardagsmässa, som just är inställt, firas varje onsdag kl. 18.30.

Varje söndag hela sommaren sänds en förinspelad sommarandakt från någon av Umeås kyrkor som du ser på webben eller i sociala medier. Här hittar du gudstjänster och andakter.