Nattvardskärlen i Ålidhemskyrkan
Foto: Historiska Hus

Gudstjänst i Ålidhemskyrkan

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst i Ålidhemskyrkan och på onsdagar firar vi vardagsmässa kl 18.30.

Varje söndag firas gudstjänst kl 11.00. 2-3 söndagar per månad är det högmässa, alltså en gudstjänst med nattvard. Emellanåt firas i stället familjegudstjänst, eller söndagsgudstjänst med en enklare gudstjänstordning än vid högmässa. Efter gudstjänsterna serveras under tiden september-maj kyrkkaffe i församlingsgården.

Under några tillfällen per termin kan barn från 4-5 år delta i Söndax, under den tid gudstjänsten pågår.

Vardagsmässa firas varje onsdag kl. 18.30.
Första onsdagen i månaden är det Pilgrimsmässa. 2-3 söndagskvällar per termin firas Sinnesrogudstjänst.