Nattvardskärlen i Ålidhemskyrkan
Foto: Historiska Hus

Gudstjänst i Ålidhemskyrkan

Välkommen att fira gudstjänst i Ålidhemskyrkan!

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11.00. 2-3 söndagar per månad är det högmässa, alltså en gudstjänst med nattvard. Emellanåt firas i stället familjegudstjänst eller söndagsgudstjänst med en enklare gudstjänstordning än vid högmässa.

Vardagsmässa firas varje onsdag kl. 18.30. En mässa i ord, ton och tystnad - nattvardsgudstjänst inspirerad av Taizé.

Campuskvällar

På onsdagskvällar har Kyrkan på Campus verksamhet för studenter och unga vuxna på Ålidhemskyrkan. Här ryms samtalsgrupper, regnbågskvällar, kultur och spelkvällar sida vid sida. Vår önskan är att fler verksamheter ska växa fram tillsammans med studenter och unga vuxna. Kanske önskar du att vi startar någon specifik verksamhet eller grupp. Hör i så fall av dig till Kyrkan på campus. Kvällen inleds med en nattvardsgudstjänst för den som önskar.