Nattvardskärlen i Ålidhemskyrkan
Foto: Historiska Hus

Gudstjänst i Ålidhemskyrkan

I vanliga fall firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00 och vardagsmässa onsdagar kl 18.30 i Ålidhemskyrkan. Under våren 2021 firar vi istället gudstjänst via Zoom söndagar kl 11.00.

I vanliga fall firas det gudstjänst varje söndag kl 11.00. 2-3 söndagar per månad är det högmässa, alltså en gudstjänst med nattvard. Emellanåt firas i stället familjegudstjänst, eller söndagsgudstjänst med en enklare gudstjänstordning än vid högmässa. Efter gudstjänsterna serveras under tiden september-maj kyrkkaffe i församlingsgården.

Vardagsmässa, som just är inställt, firas varje onsdag kl. 18.30.