Foto: Lina Eriksson

Fairtrade – rättvis handel

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro.

Barn som måste jobba istället för att gå i skolan, löner som inte går att leva på, farliga arbetsmiljöer, långa arbetsdagar och få rättigheter. Så ser vardagen ut för många runt om på jorden. Globaliseringen har lett till utvecklingsmöjligheter för många länder, men ofta kommer människor i kläm.

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som respekterar mänskliga rättigheter och miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.

Fairtrade i Svenska kyrkan i Umeå

I flera av Umeås kyrkor finns Rättvisebutiker/skåp där du kan köpa varor som gör gott på många sätt. Vi håller också på att utbilda två ambassadörer för Fairtrade i varje kyrka. En anställd och en ideell. De driver frågor om Fairtrade i kyrkan, har koll på inköp som görs och att kyrkan lever upp till kraven i miljöcertifieringen.

Svenska kyrkan i Umeå sprider kunskap om rättvisefrågor och skapar opinion tillsammans med andra för rättvis handel. Det sker genom att delta i kampanjer och utåtriktade aktiviteter till exempel genom att vara en aktiv del i Umeås arbete som Fairtrade City, läs mer här>

Produkter som vi alltid köper Fairtrade:

  • Kaffe
  •  Te
  • Socker/Bitsocker
  •  Kakao
  • Choklad
  • Bananer

Rättvisebutiken Fönstret i Ålidhemskyrkan

Öppet söndagar mellan 11-14. Köp presenter och varor från Fairtrade som gör gott på många sätt i rättvisebutiken Fönstret i Caférummet. Här kan du köpa varor som kaffe, te, choklad och bruksvaror från olika delar av världen.

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden.

Det finns över 2 600 fairtrademärkta produkter på den svenska marknaden, till exempel kaffe, te, kakao, chokladkakor, godis, vin, rosor, bananer och annan färskt frukt, samt produkter som innehåller fairtradecertifierad bomull.

För att en vara ska bli fairtrademärkt måste flera krav vara uppfyllda. Kraven bygger på kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

  • Ekonomisk utveckling genom att certifierade odlare får tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning.
  • Social utveckling. Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhället såsom i hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktionsförbättringar. Vad premien ska användas till bestämmer odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.
  • Miljömässig utveckling bland annat genom förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden.  

Läs mer på Fairtrades egen webb >