Det händer i Carlskyrkan

Lär dig babymassage, öva med ditt band i replokalen eller lovsjung tillsammans med andra. Vad passar dig?

Carlskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. I kyrkan firas gudstjänst varje söndag kl. 11.00. För information om övriga gudstjänster och sammankomster kan du läs mer på Carlskyrkans egen hemsida