Det händer i Carlskyrkan

Lär dig babymassage, öva med ditt band i replokalen eller lovsjung tillsammans med andra. Vad passar dig?

Carlskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. I kyrkan firas gudstjänst varje söndag kl. 11.00. För information om övriga gudstjänster och sammankomster kan du läs mer på Carlskyrkans egen hemsida

För barn och unga

Öppen förskola i Carlskyrkan

Måndagar kl 9.00–12.00. För föräldrar och barn i åldrarna 0–5 år. Vi umgås, leker, sjunger och pysslar. Drop in, kom när det passar. Ingen föranmälan.

Babymassage

Nya grupper startar inom kort! Onsdagar kl 13-14.30 i Carlskyrkan och torsdagar kl 9.30–11.30 i Kyrkhörnan, Sjöfruskolan

En flickkör övar.

Sing It i Carlskyrkan

Onsdagar kl 15.15–16.15. En kör för barn mellan 6 och 9 år. Vi sjunger, leker, och har kul tillsammans. Vi sjunger också på gudstjänster några gånger per termin.

En flickkör sjunger i en kyrka.

Join Us i Carlskyrkan

Tisdagar kl 16.00–17.00. En kör för barn i årskurs 4–7. Vi sjunger tillsammans, i stämmor och solo om man vill. Anmälan.

Ungdomskören i Carlskyrkan

Välkommen med i vår ungdomskör på torsdagar! Sång och gemenskap. För dig som går i 8:an, 9;an eller gymnasiet.

Replokal i Carlskyrkan

Vi har en replokal i kyrkans källare. Spelar du i ett band eller vill du starta ett, är du välkommen att boka en tid i lokalen.

För vuxna

Tre män sjunger och spelar olika instrument tillsammans.

Lovsångsteamet i Carlskyrkan

Lovsången har en viktig plats i kyrkans gudstjänster och finns för att tillsammans med församlingen få tillbe och upphöja Gud genom sång.

Carlskören i Carlskyrkan

Onsdagar kl 19–21. Du som gillar att sjunga i kör, kom med och sjung! Alla är varmt välkomna. Vi sjunger en blandad repertoar.

Två stenar balanserar på varandra på en klippa.

Sitt- och balansgympa

Kom och rör på kroppen och dela gemenskapen. Måndagar kl 13.30-15