Stöd och samtal

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Då kan det vara skönt att ha någon att prata med. Det kan handla om ett enskilt samtal, att ringa jourhavande präst eller delta i någon samtalsgrupp.

Utöver möjligheten till enskilda samtal och samtalsgrupper har vi också verksamhet riktad till särskilda grupper i samhället.  

Kyrkan på campus finns till för studenter och anställda på Umeå universitet. För soldater och värnpliktiga finns en garnisonspastor tillgänglig och vi bedriver även verksamhet för intagna på Umeå anstalt. På Norrlands universitetssjukhus finns Sjukhuskyrkan både för patienter och anhöriga.

Genom Umeå stadsmissions verksamhet verkar vi för att utsatta människor ska få möjlighet att förbättra sin livssituation. Svenska kyrkan är också en av samarbetsparterna bakom nätverket Vän i Umeå som matchar nyanlända med personer som redan bor i Umeå. 

Enskilda samtal om livets alla frågor

Ibland kan livet kännas tungt. Men det finns alltid hopp. Någon att prata med. Enskilda samtal är kostnadsfria och kan även genomföras via telefon och digitala kanaler.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att mista en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor med andra i samma situation.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en del av den andliga och existentiella vården på Norrlands universitetssjukhus. Vi finns till för dig, när du behöver någon som lyssnar, att dela oro och bekymmer med, när du vill samtala om livsfrågor, önskar förbön eller vill fira nattvard.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Välkommen till en plats där du får prata om det som känns svårt i en relation. Samtalen syftar till att öka förståelse och finna vägar till förändring.