Foto: Kristina Strand Larsson

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2018-2021.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen. 

Tegs församlingsråd

För perioden 2018-2021:
Helena Karlsson (posk), ordförande
Kjell Dahlberg (kr)
Erika Danielsson (posk)
Emma Mushi (posk)
Roland Samuelsson (s)
Titti Ådén (s)
Katrin Nymberg, församlingsherde

Ersättare
Martin Lundström (posk)
Nils-Gunnar Mattsson (C)
Eva Ögren (s)

Kontakta församlingsrådet

E-post: teg.forsamling@svenskakyrkan.se
Helena Karlsson, ordförande 070-219 69 12
Titti Ådén, vice ordförande 070-349 35 13

 

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

OMBUD OCH REPRESENTANTER

Fairtrade: Emma Mushi ordinarie, ersättare saknas
Sensus: Kjell Dahlberg, ersättare saknas
Spira: Titti Ådén ordinarie, ersättare Emma Mushi
Svenska kyrkan i utlandet: Titti Ådén ordinarie,
Svenska bibelsällskapet: Kjell Dahlberg ordinarie
Svenska kyrkans internationella arbete: Martin Lundström ordinarie, Erika Danielsson ersättare. Från personalen: diakon Maria Westerlund, pedagog Robert Edlund
Umeå kristna råd:  Martin Lundström ordinarie, ersättare saknas
Öppen gemenskap:  Titti Ådén ordinarie, ersättare Emma Mushi