Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2018-2021.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen. 

Tegs församlingsråd

För perioden 2018-2021:
Helena Karlsson (posk), ordförande
Kjell Dahlberg (kr)
Erika Danielsson (posk)
Emma Mushi (posk)
Roland Samuelsson (s)
Titti Ådén (s)
Gustav Ericsson, församlingsherde

Ersättare
Martin Lundström (posk)
Nils-Gunnar Mattsson 
Eva Ögren (s)

Kontakta församlingsrådet

E-post: teg.forsamlingsrad@svenskakyrkan.se

Helena Karlsson, ordförande 070-219 69 12

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp

OMBUD OCH REPRESENTANTER

Miljöombud: Richard Danielsson
Samrådsgruppen mellan Tegs församling och EFS: Rickard Danielsson ordinarie, ersättare saknas
Sensus:  Kjell Dahlberg ordinarie, ersättare saknas 
Svenska kyrkan i utlandet: Titti Ådén ordinarie, Harriet Eriksson ersättare
Svenska bibelsällskapet: Kjell Dahlberg ordinarie
Svenska kyrkans internationella arbete: Martin Lundström ordinarie, Erika Danielsson och Harriet Eriksson ersättare. Från personalen: diakon Maria Westerlund, pedagog Robert Edlund
Umeå kristna råd:  Martin Lundström ordinarie, ersättare saknas
Uppdrag medmänniska: Martin Lundström ordinarie
Öppen gemenskap: Martin Lundström ordinarie, Titti Ådén ledamot i ÖG:s styrelse