Foto: Kristina Strand Larsson

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2022-2025.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen. 

Tegs församlingsråd

För perioden 2022-2025:
Helena Karlsson (POSK), ordförande
Titti Ådén (S), vice ordförande
Martin Lundström (POSK)
Elin Nejne (S)
Roland Samuelsson (S)
Nils-Gunnar Mattsson (C)

Mattias Hjalmarsson, församlingspräst
Therese Edlund, församlingsledare

Ersättare
Håkan Johansson (S)
Berit Lovén (S)
Anton Holmlund (UN)

Kontakta församlingsrådet

E-post: teg.forsamlingsrad@svenskakyrkan.se
Helena Karlsson, ordförande 070-219 69 12
Titti Ådén, vice ordförande 070-349 35 13

 

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com