En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.
Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Solidaritet – för alla

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, varifrån man kommer, ens trosuppfattning eller hur mycket pengar man har.

Svenska kyrkan i Umeå vill vara en röst i det offentliga samtalet och stå upp för solidaritet och medmänsklighet. 

Vi stödjer projekt för utsatta medborgare och EU-migranter och driver en diakonicentral dit man kan vända sig med ekonomiska frågor. I Umeå finns också verksamhet och gudstjänster på teckenspråk, finska och engelska. Kyrkan är sedan flera år med på Umeå Pride och en arbetsgrupp arbetar aktivt med HBTQ-frågor. Andra verksamheter är Blå träffen och Blå fredag för personer med eller utan funktionshinder. 

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur. Svenska kyrkan i Umeå är miljödiplomerad och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. 

En kyrka för alla

Svenska kyrkan arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och omslutna av Guds kärlek. En del kan vara att få ta del av gudstjänster och verksamhet på sitt eget språk. Här i Umeå har vi bland annat verksamhet på engelska, finska och teckenspråk. 

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp.

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. Det innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer och är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp.

Miljö och miljödiplomering

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur.