Foto: Kristina Strand Larsson

Umeå stads församlingsråd

I Umeå stads församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Bertil Johansson, för perioden 2018-2021.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå stads församlingsråd

För perioden 2018-2021:
Bertil Johansson (un), ordförande
Tommy Bäckström (posk)
Lena Hallgren (posk) 
Åsa Kjellgren (posk)
Lars Johansson (posk)
Birgit Aronsson (s)
Lovisa Carneland (s)
Jari Prosi (s)
Anders Sandberg, församlingsherde

Ersättare:
Karin Gruffman (kr)
Åke Gustafsson (c)
Stefan Nordström (BorgA)
Anna Bengtsson (s)

 

Kontakta församlingsrådet

E-post: umea.stadsforsamling@svenskakyrkan.se
Bertil Johansson, ordförande 070-601 09 31
Jari Prosi, vice ordförande 070-548 27 87

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp

Protokoll från församlingsrådets sammanträden

2017                 2018                  2019                 2020              2021 

2017-02-22    2018-01-30   2019-02-05    2020-01-30  2021-01-28

2017-03-13    2018-02-08   2019-03-12    2020-02-18  2021-02-11

2017-03-28    2018-02-27   2019-04-04    2020-03-19  2021-02-25

2017-04-11    2018-03-15   2019-05-07   2020-04-16   2021-03-11

2017-04-26    2018-03-27   2019-06-04   2020-05-14   2021-03-30

2017-05-23    2018-04-12   2019-08-29   2020-05-28   2021-04-15

2017-06-07    2018-04-24   2019-09-10   2020-06-09   2021-05-04

2017-08-30    2018-05-14   2019-10-03   2020-06-18   2021-05-20

2017-10-04    2018-05-23   2019-10-10   2020-08-19   2021-06-10

2017-10-18    2018-09-11   2019-10-29   2020-08-27   2021-09-16

2017-11-09    2018-10-25   2019-11-14   2020-09-10   2021-10-14

2017-12-19    2018-11-27   2019-11-28   2020-09-25   2021-11-01

                            2018-12-11   2019-12-19   2020-10-15

                                                                                  2020-10-29

                                                                                  2020-11-19

                                                                                  2020-12-17