Foto: Kristina Strand Larsson

Umeå stads församlingsråd

I Umeå stads församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Jan-Erik Burén under perioden 2022-2025.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå stads församlingsråd

För perioden 2022-2025:
Jan-Erik Burén (un), ordförande
Birgit Aronsson (s), vice ordförande
Anna Bengtsson (s)
Jari Prosi (s)
Lena Maria Nilsson (mpskdg)
Åsa Kjellgren (posk)
Åke Gustafsson (c)
Carin Gruffman (kr)
Christofer Sjödin, församlingsherde

Ersättare:
Elias Davidsson (s)
Edvin Ljungberg (hoj)
Marlene Lidén (un)
Rut Niska Säfström (un)

 

Kontakta församlingsrådet

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

Protokoll från församlingsrådets sammanträden

      2022                   2023                   2024

2022-01-25      2023-02-14     2024-02-20

2022-02-11      2023-03-21     2024-03-12

2022-02-24      2023-04-18

2022-03-24      2023-05-09

2022-04-21      2023-09-07

2022-05-19      2023-10-03

2022-06-09      2023-11-08

2022-09-13      2023-12-19

2022-11-17

2022-12-15

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com