Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Umeå stads församlingsråd

I Umeå stads församlingsråd sitter nio ledamöter och fyra ersättare, under ledning av ordförande Bertil Johansson, för perioden 2018-2021.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå stads församlingsråd

För perioden 2018-2021:
Bertil Johansson (un), ordförande
Tommy Bäckström (posk)
Lena Hallgren (posk) 
Åsa Kjellgren (posk)
Lars Johansson (posk)
Birgit Aronsson (s)
Lovisa Carneland (s)
Jari Prosi (s)
Anders Sandberg, församlingsherde

Ersättare:
Karin Gruffman (kr)
Åke Gustafsson (c)
Stefan Nordström (BorgA)
Anna Bengtsson (s)

 

Kontakta församlingsrådet

E-post: umestad.forsamlingsrad@svenskakyrkan.se
Bertil Johansson, ordförande 070-601 09 31

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp

Protokoll från församlingsrådets sammanträden