Om Tavelsjö kyrka

Tavelsjö kyrka ligger vid Tavelsjön. Den är ritad av Carl Hampus Bergman och byggd i rödbrunt tegel med ett brant, skifferbelagt sadeltak.

Kyrkan invigdes 1965 och står på samma plats som den tidigare kyrkan från 1800-talet. Den rymmer 250 personer. 

Vid kyrkans 50-årsjubileum 2015 skapades en blogg med kyrkans historia >

I kyrkan finns

 • Orgel och piano
 • Bildkanon att låna
 • Brudkrona och dopklänning/klädsel att låna

Den 23 mars 1890 beslutar man vid en stämma i sockenstugan på Backen att Tafvelsjö och Sörmjöle ska få uppföra egna kyrkor med tillhörande byggnader.
1898 står Tavelsjö kyrka, ritad av C.F. Sandgren, färdig. Grunden kostade 1425 kr och själva kyrkan 15 240 kr. Då var inte brädfodring och målning inräknat.

1902 stod klockstapeln färdig. Till en början hade den en öppen överdel. Detta var ur många synvinklar opraktiskt så vid ett senare tillfälle sattes luckor runt klockan. I stapeln finns två klockor, den ena från 1902 occh den andra från 1927. Båda är gjutna av K G Bergholtz, Stockholm. Under byggnaden finns en matkällare. Arkitekten var umeåsonen och agronomen Erik-Olof Mångberg. Hans hobby var att rita hus och på detta finns flera exempel i Umeå där han bl.a ritat tegelbyggnaden Tullkammaren. Klockstapeln står fortfarande kvar.

Det gör emellertid inte den gamla träkyrkan. Den 24 november 1963 hålls sista högmässan i Tavelsjö kyrka innan rivningen. Komminister Gunnar Lodin håller ett minnestal om de outplånliga minnen som församlingsborna har från sin kyrka, men nu har timmerkyrkan gjort sitt och ska ersättas av en ny, modern kyrka som invigs två år senare. 

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Tavelsjö kyrka

Intressanta föremål i kyrkan

Trumfkrucifixet är tillverkat i glas och trä. De fem röda stenarna symboliserar Kristi fem sår. Det är, tillsammans med det blyinfattade korfönstret gjort av Harald Garmland. Fönstret heter ”Törnekronan” och påminner om den krans som Jesus tvingades bära.

Väven med bibliska motiv som hänger på predikstolen är skapad av textilkonstnären Agda Österberg efter skisser av Gunnar Lodin, präst i Tavelsjö.

Apostlarna Johannes, med bägare, och Petrus, med nyckel är tillsammans med processionskorset snidade av Emil Sandberg

Dopfunten har en gjuten fot och cuppa (den övre delen) i sten. Dopskålen är gjord i koppar av Seth Lindgren.

Livets träd är gjort av Marie Rönnblom och Krister Andersson. Vi tänder ljus i trädet för alla som döps och när vi läser namnen efter dem som avlidit i församlingen.

Församlingsgården

Granne med kyrkan, 50 meter bort, ligger församlingsgården. Här finns samlingssal som rymmer 120 personer, kontor och lokaler för församlingens verksamheter.

Du kan boka församlingsgården för minnesstunder och dopfika. Här finns piano, bildkanon, högtalaranläggning med mikrofon och kök att låna. 

När det, 1958, bestämdes att den gamla kyrkan skulle rivas och en ny byggas beslutade man att först bygga en ny församlingsgård. Den användes bland annat som kyrkolokal medan bygget av kyrkan pågick. 300.000 kr anslås och den 19 november 1961 står huset klart.

I den stora salen finns flera föremål som kommer från den gamla kyrkan. Det är bland annat altaret med altartavlan, predikstolen, dopfunten och de stora ljuskronorna i taket. 

Brudkronor

Ska du gifta dig i Tavelsjö, Umeå stads, Backens eller Tegs kyrka? Då kan du låna en brudkrona.

Tavelsjö kyrkas egen blogg

Tavelsjö kyrka har en blogg där du kan läsa mer om när kyrkan invigdes 1965, vilka som var det första brudparet att gifta sig i den nya kyrkan och mycket mer.

Tillgänglighet

 • Tavelsjö kyrka är byggd i ett plan utan nivåskillnader 
 • Dörröppnare finns
 • Hörslinga finns
 • Vanlig toalett finns

 

 • Församlingsgården, 50 meter bort, är ett suterränghus i två plan utan invändig hiss men med ingångar till båda planen utifrån.
 • Dörröppnare finns 
 • Handikappanpassad ingång till båda våningsplanen finns
 • Handikappanpassad toalett på båda våningarna finns

 

 • Busshållplats finns vid skolan, 200 meter bort
Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Tavelsjö gravkapell

Kapellet byggdes 1928 i tjugotalsklassicistisk stil med vitputsad tegelfasad. Det ligger på Tavelsjö nya kyrkogård, strax innanför stenmuren.

Bild på Tavelsjö församlingsgård

Tavelsjö församling

Nordväst om Umeå finns den till antalet invånare minsta men till ytan största församlingen. Bygden domineras av jordbrukslandskap och församlingsborna är utspridda i ett antal byar med Tavelsjö som huvudort.