Foto: Josefin Casteryd

Det händer i Församlingsgården

Kom in och upptäck något nytt i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9.

Torsdagar kl 17.30–20.00 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. För dig som går i årskurs 6–8. Vi fikar, umgås, har en aktivitet och en andakt. Ingen anmälan. Kom när det passar. Start för höstterminen 3 september 2020.

Chillet i Församlingsgården

Torsdagar kl 17.30–20.00 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. För dig som går i årskurs 6–8. Vi fikar, umgås, har en aktivitet och en andakt. Ingen anmälan. Kom när det passar. Start för höstterminen 3 september 2020.

Tisdagar kl 18.30 till cirka 22.00 på Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Magiska kvällar för dig som går i årskurs 9 och gymnasiet. Mingel, fika, galna programaktiviteter, sköna aftonböner och en skvätt O´boy. Ingen anmälan. Kom när det passar!
Start för höstterminen 25 augusti.

Centralen i Församlingsgården

Tisdagar kl 18.30 till cirka 22.00 på Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Magiska kvällar för dig som går i årskurs 9 och gymnasiet. Mingel, fika, galna programaktiviteter, sköna aftonböner och en skvätt O´boy. Ingen anmälan. Kom när det passar! Start för höstterminen 25 augusti.

Så mycket mer - Konfirmation, Svenska kyrkan i Umeå

Ledarutbildning för unga ledare – LUB

Du som är konfirmerad och själv vill vara ledare på exempelvis konfirmandläger kan gå vår ledarutbildning. Vi fördjupar oss i den kristna tron och utvecklar vårt ledarskap.

Alla människor har en story som är värd att berätta. I podcasten "Mitt i allt" får unga människor utrymme att göra det.

Mitt i allt

Alla människor har en story som är värd att berätta. I podcasten "Mitt i allt" får unga människor utrymme att göra det.

Barnkör för barn mellan 6 och 9 år i Adolfsbergs församlingshem i Örebro.

Småfåglarna i Församlingsgården

Torsdagar kl 18.00–18.40 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Kör för barn 5–6 år.

Barnkör från åldrarna 7-13 övar i Önsta Gryt församlingshem.

Sångfåglarna i Församlingsgården

Onsdagar kl 15.00–15.40 samt torsdagar kl 17.00–17.40 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. En kör för barn som är 6–9 år.

Flickkören Ceciliakören i Olaus Petri församling i Örebro.

Näktergalarna i Församlingsgården

Tisdagar kl 16.00–16.50 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Kör för dig som är 10 år och uppåt.

Torsdagar kl 13.00–14.30 i Församlingsgården, Ö Esplanaden 9. Är du dagledig och tycker om att sjunga? Välkommen till Dagkören! Vi sjunger och fikar tillsammans. Ingen anmälan, kom de gånger det passar. Start 30 januari!

Dagkören i Församlingsgården

Torsdagar kl 13.00–14.30 i Församlingsgården, Ö Esplanaden 9. Är du dagledig och tycker om att sjunga? Välkommen till Dagkören! Vi sjunger och fikar tillsammans. Ingen anmälan, kom de gånger det passar. Start 30 januari!

Onsdagar jämna veckor kl 13.00-15.00. Östra Esplanaden 9, start 16/9.

Stickkafé för alla i Församlingsgården

Onsdagar jämna veckor kl 13.00-15.00. Östra Esplanaden 9, start 16/9.

Varje måndag kl 19.00 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9.  Vi mediterar 2x20 minuter med inledningsord och med en enkel uppvärmning. Vi har meditativ gång mellan passen samt introduktion för dig som är ovan meditatör. Höstterminen pågår 24 augusti-30 november.

Måndagsmeditation i Församlingsgården

Varje måndag kl 19.00 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Vi mediterar 2x20 minuter med inledningsord och med en enkel uppvärmning. Vi har meditativ gång mellan passen samt introduktion för dig som är ovan meditatör. Höstterminen pågår 24 augusti-30 november.