Flurkmarksfonden

Du som bor i Umeå lands- eller Tavelsjö församling eller tillhör en EFS/Salt-förening där kan söka medel för att delta i konfirmationsläger, retreater, utbildningar etc.

Kriterier för att ansöka om medel ur Flurkmarksfonden

  • Den sökande skall vara skriven inom Umeå landsförsamling eller Tavelsjö församling eller tillhöra en Salt-förening eller en EFS-förening i nämnda församlingar.
  • Den sökande kan få bidrag för deltagaravgift, resa (ej flyg) och logi under förutsättning att sökande inte erhållit ersättning från annan bidragsgivare för samma aktivitet. Kostnaden skall verifieras (tex genom kvitto, betald faktura) vid ansökningstillfället och bifogas ansökan.
  • Den sökande kan bara få bidrag en gång per år för samma typ av aktivitet.

Bidrag kan sökas för följande aktiviteter och med följande belopp

  1. För kristna ungdomsläger beviljas bidrag med upp till 2 000 kronor per läger och deltagare.
  2. För konfirmationsläger som anordnas av EFS i Västerbotten eller Svenska kyrkan beviljas bidrag med upp till 4 000 kronor. 
  3. För retreat för vuxna i kristen regi beviljas bidrag med upp till 4 000 kronor per retreat och deltagare.
  4. För utbildning för volontärarbete inom EFS i Västerbotten och Svenska kyrkan beviljas bidrag med upp till 4 000 kronor per utbildning och person.
  5. För material till kristen barn- och ungdomsverksamhet inom EFS i Västerbotten eller Svenska kyrkans regi beviljas bidrag med upp till 5 000 kronor per enhet.
  6. Till medel för att bedriva evangelisation inom Umeå lands- och Tavelsjö församlingars geografiska område beviljas bidrag med upp till 4 000 kronor per enhet.

Ansökan

Ansökan om bidrag kan göras löpande under året och utbetalning sker efter godkännande av församlingsherden i Umeå landsförsamling.

Ansökningsblankett finns här(pdf), eller kan beställas från adressen nedan.

Ansökan med bilagor skickas till:
Umeå pastorat
Att: Åsa Hjeltman 
Box 525
901 10 Umeå