Närbild på en hög med utländska mynt.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ekonomisk rådgivning

Alla människor kan ha bekymmer med sin ekonomi någon gång i livet. Prata med oss om dina rättigheter och vilka stöd som finns.

All people can have problems with their finances at some point in their lives. If you live in Umeå and are in that situation, call us and together we can go through your rights and what kind of support you can apply for.  

We can also help you in contact with various authorities by, for example, accompanying you to meetings. If society's resources are exhausted, the Church of Sweden can contribute with a smaller amount of support in the event of temporary financial shortage. 

Call us on 090-200 26 97 
Telephone hours: Mondays at 9.00–10.00 and Wednesdays at 13.00–14.00. We go through your situation over the phone. 

Sometimes a phone call is enough. Otherwise, we will book a meeting where we can go through your situation and plan what you need to do to improve your finances. 

We work together to strengthen you as an individual and give you tools to find a way forward. 

Samhället blir mer och mer komplicerat och det kan göra det svårt att veta vart man vänder sig, för att få reda på vilka bidrag som finns att söka och vilket stöd man har rätt att få från staten eller kommunen.

Är man dessutom redan sjuk eller utmattad på grund av sjukdom eller en övermäktig livssituation så blir det ännu svårare att ha kontroll på sin ekonomi.

Känner du igen dig och skulle vilja ha någon att fråga och prata med? Välkommen hit!

Vi går tillsammans igenom dina rättigheter och vilket sorts stöd du kan ansöka om. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter genom att exempelvis följa med på olika möten.

Vi samarbetar med olika myndigheter och andra organisationer i samhället och är ett komplement till deras stöd. Om samhällets resurser är uttömda kan vi bidra med ett mindre stöd vid tillfällig ekonomisk brist.

Gör så här:

 1. Ring vår telefonmottagning på nummer 090-200 26 97.
  Telefontid: måndagar kl. 9.00–10.00 och onsdagar kl. 13.00–14.00. Vi går igenom din situation via telefonen och ser vad vi kan tänkas hjälpa till med.
 2. Ibland räcker det med ett telefonsamtal. Annars bokar vi in dig till ett möte på diakonicentralen. Där kan vi i lugn och ro gå igenom din situation och planera vad du behöver göra för att förbättra din ekonomi.
  Mottagningen finns i Församlingsgården öst på stan med ingång från Skolgatan 75, se karta längre ner på sidan. 

Vi arbetar för att stärka dig som individ och ge dig verktyg att hitta en väg framåt.

Den ekonomiska rådgivningen har ett nära samarbete med församlingarnas övriga diakonala arbete.

  I telefonmottagningen får du prata med:

 • Carola Malmehed

  Carola Malmehed

  Svenska kyrkan i Umeå

  Diakon, Mariakyrkan

 • Kikki Högdahl

  Kikki Högdahl

  Svenska kyrkan i Umeå

  Diakon, Diakonistrateg, Diakonicentralen, Pastoratskansliet

 • Monica Lundgren

  Monica Lundgren

  Svenska kyrkan i Umeå

  Diakon, Diakonicentralen, Pastoratskansliet

  På mottagningen får du träffa:

 • Carina Sehlström

  Carina Sehlström

  Svenska kyrkan i Umeå

  Teckenspråkig verksamhet, Diakoniassistent, Ersbodakyrkan

 • Sara Sandström

  Sara Sandström

  Svenska kyrkan i Umeå

  Diakon, Ålidhemskyrkan, Idealitetssamordnare

 • Emma Mushi

  Emma Mushi

  Svenska kyrkan i Umeå

  Diakon, Diakonicentralen, Tegs kyrka

Kurser i vardagsekonomi

Har du svårt att få pengarna att räcka till? Kanske är du sjukskriven, arbetslös eller student med liten inkomst. Du är inte ensam! Diakonicentralen erbjuder gratis kurser till dig som vill få vardagsekonomin att gå ihop och dina pengar att räcka längre.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Diakonicentralen

Här hjälper vi dig att hjälpa och att få hjälp. Vårt fokus är omsorgen om människan och tron på den egna förmågan till förändring. Vi finns här för stöd och råd.