Strömbäcks kyrka

På Strömbäcks folkhögskola finns en kyrka. Gudstjänst firas ibland i kyrkan och den är en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka.

Gå gärna in i kyrkan för en stunds stillhet och meditation. Tänd ett ljus eller betrakta naturens växlingar genom de skimrande fönsterrutorna.

Läs mer om vad som händer i Strömbäcks kyrka på Strömbäcks folkhögskolas hemsida >

Om Strömbäcks kyrka

Strömbäcks kyrka är ursprungligen en rundloge som flyttats till sin nuvarande plats från södra delen av byn. Den är dock inte den första kyrkan på området. 1906 revs det gamla brukskapellet som låg i sluttningen till höger om uppfarten till skolan. Det ersattes av ett bönhus i byn som användes fram till 1966 då kyrkan invigdes.

Altartavlan i kyrkan är från brukskapellets tid och en del av glasrutorna är tillverkade på glasbruket. 

Om Strömbäck

I mitten av 1700-talet anlades Norrlands första glasbruk i Strömbäck. En tysk hyttmästare och böhmiska glasblåsare anställdes för att driva glasbruket. Som mest arbetade ca 90 personer med glastillverkningen.

Det var främst bruksföremål såsom dricksglas, stop, karaffer och fönsterglas som tillverkades på bruket. Med egna fartyg fraktades mycket av produktionen till försäljningsagenter i Stockholm.

1853 spreds kolera från ett av lastfartygen. Många insjuknade och 18 personer avled. Byn sattes i karantän och man kunde inte föra de döda till kyrkogården. Därför iordningsställdes den så kallade kolerakyrkogården.

1880 lades glastillverkningen ned efter flera bakslag, bland annat startades flera andra glasbruk i trakten. Bruket hade flera ägare innan EFS köpte det och startade Strömbäcks folkhögskola 1955.

Sedan dess har bebyggelsen kompletterats med skol- och internatlokaler. Idag har skolan ca 170 studerande som bland annat läser Polisförberedande, Undersköterska, Naturvetenskapligt basår och Musikalakademien.

Skolan ägs och drivs av en stiftelse bestående av EFS Västerbotten, Svenska kyrkan i Umeå och Luleå Stift. 

Läs mer på Strömäcks folkhögskolas egen hemsida >

Boka Strömbäcks kyrka

Kontakta Strömbäcks folkhögskola för att boka kyrkan
Telefon: 090-426 00

Du måste själv ordna präst och musiker om du vill fira bröllop eller dop i Strömbäcks kyrka.