Foto: Lina Eriksson

Frågor och svar om begravning

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar.

Aska Det som återstår efter kremeringen.

Askgravlund En gemensam gravplats utan gravrätt, för nedgrävning av aska. De anhöriga får delta vid gravsättningen och får smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisad plats. Läs mer om askgravlundar här >

Begravningsavgift Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning. Läs mer om begravningsavgiften och andra begravningskostnader här >

Begravningsceremoni De ceremonier och handlingar då de anhöriga och andra tar avsked av den avlidne. Läs mer om att planera en begravning här >

Begravningsplats En begravningsplats är en plats för gravsättning som inte ligger i anslutning till en kyrka. I Umeå och Tavelsjö kallas alla begravningsplatser för kyrkogårdar även om det endast är ett kapell i anslutning. Läs mer om kyrkogårdarna här >

Bisättning Allt som hänger samman med förvaring och visning av den avlidne.

Bårtäcke Läggs på kistan istället för kistdekoration. Det finns tre bårtäcken att hyra i Umeå, och ett att låna i Ersmark. Se dem här >

Gravrätt Gravrätt uppkommer när en person gravsätts på en enskild gravplats på en kyrkogård. Läs mer här >

Gravskick En typ av gravplats. Det finns till exempel kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. Läs mer om gravar här >

Gravsättning Att sänka ned kistan eller urnan i graven och sedan återfylla med jord. Gravsättning kan också ske genom att man sprider askan i naturen.

Huvudman Ansvarig för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. I Umeå och Tavelsjö är det Svenska kyrkan i Umeå, Umeå pastorat. Här finns kontaktuppgifter >

Kistgrav En enskild gravplats som är så stor att det går gravsätta en eller flera kistor. I en kistgrav kan man även gravsätta urnor. Läs mer om olika gravar här >

Kolumbarium Nisch i mur med plats för urnor. Finns inte i Umeå. 

Kremering Förbränning av stoft efter en avliden person. Ska ske inom en månad från dödsfallet.

Kyrkogård Området som används till gravsättningar runt en kyrka. Läs mer om Umeås kyrkogårdar >

Minneslund En gemensam gravplats av kollektiv och anonym karaktär där nedgrävning av aska sker utan närvaro av anhöriga. Plats i minneslund upplåts utan gravrätt. Läs mer om minneslund här >

Stoft Den avlides kvarlevor.

Svepdräkt De kläder den avlidne har på sig i kistan.

Svepning Kan avse materialet och/eller arbetet vid kistläggning av stoftet.

Tacksägelse En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Urngrav En enskild gravplats där endast urnor ryms att gravsättas. Läs mer om olika gravar här >

Hur lång tid har jag på mig att planera begravningen?

Enligt begravningslagen ska den avlidne gravsättas eller kremeras inom 30 dagar från dödsfallet. Det är därför bra att hålla begravningsceremonin minst några dagar före detta.

Hur gör jag för att boka en begravning?

Det vanligaste är att du som anhörig till den avlidne tar kontakt med en begravningsbyrå. De tar i sin tur kontakt med Svenska kyrkan och gör den formella bokningen av begravning. Anhöriga kan även själv ta kontakt med Svenska kyrkans bokningsenhet för att boka begravning och minnesstund. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det sker alltid på uppdrag av dig som anhörig. Det är du som bestämmer vem som ska göra vad. Du kan själv boka och planera begravningen samt kontakta kyrkogårdsförvaltningen om gravplats, men du behöver hjälp av en begravningsbyrå för att ordna transport av stoftet.

Vem bestämmer om begravningen?

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen enligt begravningslagen.  För att underlätta för anhöriga är det därför bra att skriva ner sina önskemål om sin begravning. Om den avlidne inte själv har uttryckt några önskemål är det du som anhörig eller dödsboet som bestämmer. Präster och begravningsbyråer kan hjälpa till med råd.

Vad kostar en begravning?

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till kremation (om det önskats av den avlidne), en gravplats i 25 år, gravsättning, lokal för ceremoni utan kostnad för dödsbo och anhöriga. Det är redan betalt genom begravningsavgiften, som alla i Sverige betalar, oavsett om de är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Dödsboet står för många andra kostnader som t ex kista, urna, svepning, kistdekoration, begravningsförrättare (vid en borgerlig begravning) och vissa transporter.

För medlemmar i Svenska kyrkan är en begravningsgudstjänst med präst, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella kistbärare kostnadsfritt eftersom de betalt detta via sin medlemsavgift. Läs mer om kostnader i samband med begravning här.

Vad är själaringning?

Själaringning var från början ett sätt att tala om för bygden att någon var död. På många ställen har själaringningen försvunnit, men finns kvar på vissa håll och är i nutid en hedersbevisning för den döde och en stund för bön och eftertanke. Vanligen sker detta en vardag under första veckan efter dödsfallet.

Vad är tacksägelse?

Tacksägelse för den som har varit medlem i Svenska kyrkan sker under en söndagsgudstjänst i den avlidnes församling. Vid tacksägelsen läser man upp den avlidnes namn och församlingen samlas i en kort bön för dem som sörjer medan kyrkans klockor ringer. Vilken söndag det blir avgör oftast de anhöriga i samråd med begravningsbyrån som har kontakten med kyrkan.

Ska barn gå med på begravningen?

Det är alltid vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om barnet ska vara med vid begravningen. Det är viktigt att vara lyhörd för barns tankar, frågor, oro och nyfikenhet. Generellt kan man säga att det alltid är bättre att barnen är med, än att de blir lämnade utanför det som föräldrarna upplever. Barnen kan vara med och ta avsked med blommor, teckningar eller på något annat sätt som är naturligt för dem. Ofta kan barnen få komma fram före begravningen och officianten/prästen kan visa dem kistan och berätta vad som kommer att hända under begravningen. Ta kontakt med den som kommer att förrätta begravningen om du har några frågor.

Vem kan jag prata med om sorgen?

Vi har samtalsgrupper vid sorg där du kan dela sorgen med andra i liknande situationer.  Du kan också prata med en präst eller diakon. Mellan klockan 21.00-06.00 kan du ringa 112 för att tala med en jourhavande präst.

En vit urna står bredvid gravstenen på en kyrkogård.

Frågor om gravsättning och gravrätt

Kan jag välja gravplats själv? Hur länge gäller gravrätten? Går det att lämna tillbaka en gravrätt? Får jag veta var askan gravsätts i minneslunden? Här finns frågor och svar om gravsättning, gravar och gravrätt i Umeå och Tavelsjö.

Frågor om gravskötsel och betalning

Vilken skötsel kan jag beställa? Måste jag beställa skötsel? När planteras sommarblommor? Vilka betalningsalternativ finns? Här hittar du vanliga frågor och svar om gravskötsel på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.

Frågor om gravstenar

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravstenar på kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö.

En vit kista med rosa blommor står omringad av ljus uppe vid koret.

Frågor om begravningsceremoni och kostnader

Här hittar du vanliga frågor och svar om begravningsceremonier och kostnader i samband med begravning. Här finns också dokumentet "Mina önskemål" som du kan fylla i och spara till dina anhöriga.

Fanns din fråga inte med?

Fyll i formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid: Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Planera en begravning

När en anhörig ska begravas är det ofta rätt många val att göra. Så långt det är möjligt ska den avlidnes önskemål uppfyllas, annars beslutar närmast anhöriga.

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

Begravningsgudstjänst

Ritualer och symbolhandlingar kan vara en hjälp när man ska ta farväl av någon närstående. Många väljer att ha en ceremoni för den avlidne, men det är även möjligt att gravsätta den avlidne utan någon föregående ceremoni.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är den del av skatten som går till begravningsverksamheten. 2023 är den 25,8 öre per intjänad hundralapp. Här kan du läsa mer om vad begravningsavgiften går till och vilka tjänster som är kostnadsfria för dödsboet när den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Efterlevandeguiden

Hemsidan är ett samarbete mellan tre myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Här finns information och checklistor med vad som behöver göras till att börja med, månaderna efter och året efter någon närståendes dör