Foto: Lina Eriksson

Frågor och svar om begravning

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar.

Hur och var anmäler jag ett dödsfall?

Läkaren som konstaterat dödsfallet anmäler detta till Skatteverket. De utfärdar då de kremations- och gravsättningsintyg som krävs för en kremation och/eller gravsättning. Från Skatteverket kan du sedan beställa släktutredning med dödsfallsintyg, ett intyg som behövs vid t.ex. bankkontakter och bouppteckning.

Hur lång tid har jag på mig att planera begravningen?

Enligt begravningslagen ska den avlidne gravsättas eller kremeras inom 30 dagar från dödsfallet. Det är därför bra att hålla begravningsceremonin minst några dagar före detta.

Hur gör jag för att boka en begravning?

Det vanligaste är att du som anhörig till den avlidne tar kontakt med en begravningsbyrå. De tar i sin tur kontakt med Svenska kyrkan och gör den formella bokningen av begravning. Anhöriga kan även själv ta kontakt med Svenska kyrkan för att boka begravningsgudstjänst, gravplats och minnesstund. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det sker alltid på uppdrag av dig som anhörig. Det är du som bestämmer vem som ska göra vad. Du kan planera en begravning och t ex boka gravplats själv men du behöver kontakt med en begravningsbyrå för att ordna transport av stoftet.

Vem bestämmer om begravningen?

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen, enligt begravningslagen.  För att underlätta för anhöriga är det bra att skriva ner sina önskemål om sin begravning. Om den avlidne inte själv har uttryckt några önskemål är det du som anhörig eller dödsboet som bestämmer. Präster och begravningsbyråer kan hjälpa till med råd.

Vad kostar en begravning?

Gravplats, gravsättning, lokal för ceremonin och kremering är redan betalt genom begravningsavgiften, som alla betalar, oavsett de är medlem i Svenska kyrkan eller inte. För medlemmar i Svenska kyrkan är även präst, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella kistbärare kostnadsfritt eftersom de betalt detta via sin kyrkoavgift. Dödsboet står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter samt om eventuell sång eller instrumentalsolist utöver kyrkomusikern. Läs mer om kostnader i samband med begravning här.

Kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund – vad är skillnaden?

En egen gravplats där man kan plantera blommor, sätta upp en gravsten och tända ljus kallas för kistgrav eller urngrav beroende på storlek. I en kistgrav kan både kistor och urnor gravsättas, medan en urngrav endast rymmer urnor. Minneslund och askgravlund skiljer sig åt på så sätt att i minneslunden gravsätts askan/urnan helt anonymt, utan att platsen markeras på något sätt och utan närvaro av anhöriga. I askgravlunden kan anhöriga närvara vid gravsättningen och även beställa en namnskylt som monteras på en gemensam plats. Läs mer om olika gravar här.  

Vad är själaringning?

Själaringning var från början ett sätt att tala om för bygden att någon vara död. På många ställen har själaringningen försvunnit, men finns kvar på vissa håll och är i nutid en hedersbevisning för den döde och en stund för bön och eftertanke. Vanligen sker detta en vardag under första veckan efter dödsfallet.

Vad är tacksägelse?

Tacksägelse för den som har varit medlem i Svenska kyrkan sker under en söndagsgudstjänst i den avlidnes församling. Vid tacksägelsen läser man upp den avlidnes namn och församlingen samlas i en kort bön för dem som sörjer medan kyrkans klockor ringer. Vilken söndag det blir avgör oftast de anhöriga i samråd med begravningsbyrån som har kontakten med kyrkan.

Ska barn gå med på begravningen?

Det är alltid vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om barnet ska vara med vid begravningen. Det är viktigt att vara lyhörd för barns tankar, frågor, oro och nyfikenhet. Generellt kan man säga att det alltid är bättre att barnen är med, än att de blir lämnade utanför det som föräldrarna upplever. Barnen kan vara med och ta avsked med blommor, teckningar eller på annat sätt som är naturligt för dem. Prästen kan gärna före begravningsgudstjänsten ta fram barnen, visa dem kistan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen. Ta kontakt med prästen som kommer förrätta begravningen om du har några frågor.

Hur funkar det om den som avlidit inte Var medlem i Svenska kyrkan?

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan ni istället ordna en borgerlig begravning, alltså en icke-kyrklig akt.

Om ni som anhöriga ändå vill ha en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. Församlingsledaren i respektive församling beslutar i sådana fall om begravningen och en avgift för präst, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella bärare belastas då dödsboet.

Vem kan jag prata med om sorgen?

Vi har samtalsgrupper vid sorg där du kan dela sorgen med andra i liknande situationer.  Du kan också prata med en präst eller diakon. Mellan klockan 21.00-06.00 kan du ringa 112 för att tala med en jourhavande präst.

Vem har tillsynsansvar för begravningsverksamheten?

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att inspektera begravningsverksamheten och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Fanns din fråga inte med?

Fyll i formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan

Boka tid och plats för begravning

Telefontid: 090-200 26 00 (helgfria vardagar kl 10-12)
Besökstid: helgfria vardagar kl 10-12 och 13-15 
För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå