Om Backens kyrka

Backens kyrka byggdes 1501-1508 när Sverige fortfarande var katolskt och innan Umeå blivit stad.

Öppet i Backens kyrka

Kyrkan är öppen vardagar kl 10.15-15.45 som regel och i samband med gudstjänster och konserter. Välkommen!

Kyrkan rymmer 380 personer och är en populär vigsel- och dopkyrka. Den är också populär att använda till konserter tack vare sin stora orgel. Det finns möjlighet att boka Backens prästgård på kullen ovanför kyrkan för dopfika, minnesstunder och sammankomster. Runt kyrkan ligger Backens kyrkogård med många gamla pampiga gravstenar och inskriptioner som minner om Umeås historia. 

I kyrkan finns

 • Brudkrona att låna
 • Dopklänning/klädsel att låna
Klicka på bilden för att se ett panorama inifrån Backens kyrka. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Orgeln

Kyrkoherde Bo Warniksson införskaffade kyrkans första orgel 1535. Dagens orgel är den senaste i en lång rad orglar sedan dess. Den invigdes 1996 efter branden som förstörde stora delar av kyrkan 1986. Orgeln byggdes framme i koret eftersom man ville betona närheten mellan prästen, kyrkomusikern och församlingen. Den har 33 stämmor och ca 2000 pipor. De kortaste piporna är bara någon cemtimeter långa och de längsta över fyra meter, böjda för att rymmas under taket.  

 

Kyrkan i årtal 

 • Backens kyrka byggdes 1501-1508 
 • Kyrka är näst äldst av kyrkorna i Västerbotten. Endast Nordmalings kyrka från 1480 är äldre
 • 1537 hölls den första evangelisk-lutherska gudstjänsten i Backens kyrka
 • 1588 fick Umeå sina provisoriska stadsprivilegier
 • 1720 plundras kyrkan under rysshärjningarna
 • 1751 byggs klockstapeln
 • 1805 kyrkans byggs om och får en ny portal
 • 1822 planteras lönnallén
 • 1893 kyrkan brinner och taket förstörs
 • Kyrkan restaureras och moderniseras i olika omgångar: 1909-1910, 1952-1953 och 1985.
 • 1986 brinner kyrkan igen och förstörs helt invändigt
 • 1987-1990 kyrkan återuppbyggs till så som den ser ut idag


Intressanta föremål i kyrkorummet

 • Backens kyrka är byggd i gråsten. Taket är högt och brant såsom kyrkor byggdes vid 1500-talets början. Yttertaket var ursprungligen spåntäckt.
 • Altaret har murade ben av tegel för att bära upp skivan av kalksten. Altaret är placerat så att prästen kan fira mässan vänd mot församlingen.
 • Altarkorset och ljusstakarna är formgivna av Erik Gardfors.
 • Triumfkrucifixet har samma placering och storlek som kyrkans ursprungliga 1300-tals krucifix som förstördes i branden 1986. Krucifixet är gjort av Pär Andersson.
 • Korfönstret berättar om Maria Magdalenas möte med Kristus efter uppståndelsen. De fem rosorna symboliserar hans sårmärken. Fönstret är gjort av Astrid Theselius.
 •  Duvan som finns under taket på predikstolen är en symbol för den helige Ande. Duvan i trä är gjord av Bengt-Erik Nilsson.
 • Dopfunten i kalksten är den äldsta inventarien i kyrkan. Dopfuntens fot är från 1300-talet. Den övre delen och dopskålen i silver är från 1955.
 • Orgeln invigdes 1996 och är en av landets största kororglar. Orgeln är från Grönlund orgelbyggeri och har 33 stämmor och 2000 pipor.
 • Redan på medeltiden användes processionskors. Det här korset som används idag är nytt och gjort av Emil Sandberg.
 • Takvalvet i sakristian är det ursprungliga medeltida taket, murat i form av en korsstjärna. Ljuskronan fick kyrkan i i gåva 1720.
 • Ljuskronan i mässing skänktes av Johan och Anders Grubb 1720 till Guds namns ära och ”Uhmeå sochne kyrkjas prydnad” som det står på inskriptionen.
 • Stjärnvalven inne i kyrkan återuppbyggdes på samma sätt som de ursprungliga valven efter branden 1986.

Tillgänglighet

 • Kyrka ursprungligen från 1500-talet. Samlingslokal en våning upp på läktaren. 
 • Hiss till läktaren
 • Hörslinga i kyrkan
 • Handikappanpassad toalett

Backens kapell

Strax väster om Backens kyrka ligger Backens kapell som används vid begravningar. Kapellet har plats för 65 personer.

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Grisbackakyrkan

Bland villabebyggelsen på Grisbacka finns denna träkyrka som 1936 invigdes som missionshus. Sedan 1980 är det en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.

Stipendier, fonder och organisationsbidrag

Det finns flera stipendier som du kan söka medel från beroende på ålder och i vilken församling du bor.

Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshuset i Hissjö.