Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Vill du prata med någon?

Ibland kan allt kännas skit, helt enkelt. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon.

Du kan prata med en präst eller diakon. De har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om. 

Du kan också prata med någon annan som jobbar i kyrkan. Det kan till exempel vara en pedagog, fritidsledare eller körledare. Om du far illa hemma eller i skolan har de en skyldighet att anmäla det. 

Antingen kan du besöka en kyrka eller ringa till oss om du vill prata.

P.S.UNG

Personlig samtalsmottagning för dig mellan 13 och 25 år. Öppet för alla oavsett tro, kön eller sexuell läggning.

Diakoner och diakoniassistenter

Som diakoner finns vi mitt i församlingen och har ansvar för kyrkans sociala arbete. Söker du efter en plats i tillvaron, har det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss!

En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan boka ett enskilda samtal med någon av oss.

En ledare visar upp en instruerande tavla för klassen.

Pedagoger

Har du som förälder frågor om vår barn- och ungdomsverksamhet? Vill du ta med din klass till en påskvandring?