Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Vill du prata med någon?

Ibland kan allt kännas skit, helt enkelt. Något oväntat kan ha hänt. Något blev inte som det skulle eller som du ville. Det finns många tillfällen då det kan vara skönt att få prata med någon.

Du kan prata med en präst eller diakon. De har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har pratat om. 

Du kan också prata med någon annan som jobbar i kyrkan. Det kan till exempel vara en pedagog, fritidsledare eller körledare. Om du far illa hemma eller i skolan har de en skyldighet att anmäla det. 

Antingen kan du besöka en kyrka eller ringa till oss om du vill prata.