Foto: Kristina Strand Larsson

Sammanträden och protokoll

Här finns protokoll från kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Inför kyrkofullmäktiges sammanträden finns även sammanträdeshandlingarna här.

Kyrkofullmäktige

2020

26 maj    Protokoll

Kallelse och ärenden  

Medföljande handlingar:

5 Ekonomirapport t.o.m. april

8-9 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2019

 

 

14 januari   Protokoll (pdf)

Kallelse och ärenden (pdf)

Medföljande handlingar (pdf):

5. Beslutsprövning av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut;
förslag till yttrande till domkapitlet

2019

12 november  Protokoll (pdf)

                      Kallelse och ärenden (pdf)

                       Medföljandande handlingar:

                      6b. Ekonomirapport t.o.m. september (pdf)

                       7.  Val av auktoriserad revisor/revisionsbolag (pdf)

                       8.  Strategiska investeringar (pdf)

                       9.  Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 (pdf)

                             Taxor och avgifter 2020 (pdf)

                      10. Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022, begravningsverks.

                     

 

 

28 maj     Protokoll (pdf)

               Kallelse, ärenden och handlingar till ärendena 6 b och 12

               Gällande arvodesreglemente

               Verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2018 (ärende 10-11)

 

 2018

13 nov        Protokoll (pdf)

                   Kallelse och ärenden

               5.  Församlingsinstruktion 2019-2022, förslag

                     Barnkonsekvensanalys till FIN, förslag

          9,10.  Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021, förslag

 

29 maj    Protokoll (pdf)

              Kallelse, ärenden och revisionsberättelsen för 2017 (pdf)

              Årsredovisningen för 2017

__________________________________________________________

2017

14 december Protokoll (pdf)

13 november Protokoll (pdf)             13 november Nyvalda KF  Protokoll (pdf) 

30 maj Protokoll (pdf) 

______________________________________________________

 

Kyrkorådet

2020

14 maj protokoll

21 april protokoll

24 mars Protokoll (pdf)

25 februari Protokoll (pdf)

2019

17 december Protokoll (pdf)

25 november Protokoll (pdf)

22 oktober Protokoll (pdf)

17 september Protokoll (pdf)

16 maj Protokoll (pdf)

23 april Protokoll (pdf)

21 mars Protokoll (pdf)

26 februari Protokoll (pdf)

 

 

2018

8 januari Protokoll (pdf)

8 februari Protokoll (pdf)

1 mars Protokoll (pdf)

21 mars Protokoll (pdf)

24 april Protokoll (pdf)

15 maj Protokoll (pdf)

14 juni Protokoll (pdf)

12 september (pdf)

23 oktober (pdf)

22 november (pdf)

18 december (pdf)