Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sammanträden och protokoll

Här finns protokoll från kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Inför kyrkofullmäktiges sammanträden finns även sammanträdeshandlingarna här.

Kyrkofullmäktige

2020

14 januari   Protokoll (pdf)

Kallelse och ärenden (pdf)

Medföljande handlingar (pdf):

5. Beslutsprövning av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut;
förslag till yttrande till domkapitlet

2019

12 november  Protokoll (pdf)

                      Kallelse och ärenden (pdf)

                       Medföljandande handlingar:

                      6b. Ekonomirapport t.o.m. september (pdf)

                       7.  Val av auktoriserad revisor/revisionsbolag (pdf)

                       8.  Strategiska investeringar (pdf)

                       9.  Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 (pdf)

                             Taxor och avgifter 2020 (pdf)

                      10. Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022, begravningsverks.

                     

 

 

28 maj     Protokoll (pdf)

               Kallelse, ärenden och handlingar till ärendena 6 b och 12

               Gällande arvodesreglemente

               Verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2018 (ärende 10-11)

 

 2018

13 nov        Protokoll (pdf)

                   Kallelse och ärenden

               5.  Församlingsinstruktion 2019-2022, förslag

                     Barnkonsekvensanalys till FIN, förslag

          9,10.  Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021, förslag

 

29 maj    Protokoll (pdf)

              Kallelse, ärenden och revisionsberättelsen för 2017 (pdf)

              Årsredovisningen för 2017

__________________________________________________________

2017

14 december Protokoll (pdf)

13 november Protokoll (pdf)             13 november Nyvalda KF  Protokoll (pdf) 

30 maj Protokoll (pdf) 

______________________________________________________