Foto: Kristina Strand Larsson

Sammanträden och protokoll

Här finns protokoll från kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Inför kyrkofullmäktiges sammanträden finns även sammanträdeshandlingarna här.

Kyrkofullmäktige

2021

9 november ca. kl. 20.00 (nyvalda) Protokoll 

Kallelse och ärenden

9 november  kl. 1800 Protokoll

Plats: Tegs församlingsgård

Kallelse och ärenden

5 a) Ekonomirapport t o m september

6 Lokalförsörjningsplan

Reservation

7 Arvodesreglemente

8 Placeringspolicy: Översyn

9 och 10 Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 resp.

Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 för begravningsverksamheten

 

 

25 maj  Protokoll

Kallelse och ärenden

5 c) Ekonomirapport april 2021

7 och 8 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning: Omställning

2020

10 november Protokoll

Kallelse och ärenden (pdf)

Medföljande handlingar:

5b och 7 Ekonomirapport och Riktlinjer för begravningsverksamhet (pdf)

8-10 Arvodesreglemente och motioner  (pdf)

11-12 Budget (pdf)

Barnkonsekvensanalyser (pdf)

 

26 maj    Protokoll

Kallelse och ärenden  

Medföljande handlingar:

5 Ekonomirapport t.o.m. april

8-9 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2019

 

14 januari   Protokoll (pdf)

Kallelse och ärenden (pdf)

Medföljande handlingar (pdf):

5. Beslutsprövning av kyrkorådets och kyrkofullmäktiges beslut;
förslag till yttrande till domkapitlet

2019

12 november  Protokoll (pdf)

                      Kallelse och ärenden (pdf)

                       Medföljandande handlingar:

                      6b. Ekonomirapport t.o.m. september (pdf)

                       7.  Val av auktoriserad revisor/revisionsbolag (pdf)

                       8.  Strategiska investeringar (pdf)

                       9.  Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 (pdf)

                             Taxor och avgifter 2020 (pdf)

                      10. Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022, begravningsverks.       

 

28 maj     Protokoll (pdf)

               Kallelse, ärenden och handlingar till ärendena 6 b och 12

               Gällande arvodesreglemente

               Verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2018 (ärende 10-11)

 

 2018

13 nov        Protokoll (pdf)

                   Kallelse och ärenden

               5.  Församlingsinstruktion 2019-2022, förslag

                     Barnkonsekvensanalys till FIN, förslag

          9,10.  Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021, förslag

 

29 maj    Protokoll (pdf)

              Kallelse, ärenden och revisionsberättelsen för 2017 (pdf)

              Årsredovisningen för 2017

__________________________________________________________

2017

14 december Protokoll (pdf)

13 november Protokoll (pdf)             13 november Nyvalda KF  Protokoll (pdf) 

30 maj Protokoll (pdf) 

______________________________________________________

 

Kyrkorådet

2021

18 november

18 oktober

20 september 

14 juni

26 april

22 mars

22 februari

 

 

2020

15 december (pdf)

23 november (pdf)

20 oktober (pdf)

15 september (pdf)

11 juni protokoll (pdf)

14 maj protokoll (pdf)

21 april protokoll (pdf)

24 mars Protokoll (pdf)

25 februari Protokoll (pdf)

2019

17 december Protokoll (pdf)

25 november Protokoll (pdf)

22 oktober Protokoll (pdf)

17 september Protokoll (pdf)

16 maj Protokoll (pdf)

23 april Protokoll (pdf)

21 mars Protokoll (pdf)

26 februari Protokoll (pdf)

 

 

2018

8 januari Protokoll (pdf)

8 februari Protokoll (pdf)

1 mars Protokoll (pdf)

21 mars Protokoll (pdf)

24 april Protokoll (pdf)

15 maj Protokoll (pdf)

14 juni Protokoll (pdf)

12 september (pdf)

23 oktober (pdf)

22 november (pdf)

18 december (pdf)