Foto: Kristina Strand Larsson

Sammanträden och protokoll

Här finns protokoll från kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Inför kyrkofullmäktiges sammanträden finns även sammanträdeshandlingarna här.

Kyrkofullmäktige

2022

8 november kl. 18.00, Tegs församlingsgård  Protokoll

Kallelse och ärenden

5 b) Ekonomirapport t.o.m. september

7 Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion

Omvärldsanalys

Barnkonsekvensanalys

8 och 9 Budget 2023 och långtidsplan 2024 och 2025

Budgethandlingar

Barnkonsekvensanalys ärende 8 resp. ärende 9

10  Placeringspolicy

11 Motion om Kyrkans lägergård i Tavelsjö

Svar på motion

12 Motion om lärande och undervisning i pastoratet

Svar på motion

 

 

24 maj kl. 18.00, Tegs församlingsgård  Protokoll

​Kallelse och ärenden

6 b) Ekonomirapport april

7 Motion om Kyrkans lägergård i Tavelsjö 

​8 Motion om lärande och undervisning i pastoratet

10 Verksamhetsuppföljning för 2021 (Tålamod s. 1-20)

11 Årsredovisning för 2021

a) Årsredovisning (Tålamod s. 21-40)

b) Revisionsberättelse (Tålamod s. 36-37)

 

2021

14 december kl. 18.00  Protokoll

Tegs församlingsgård

Kallelse och ärenden

9 november ca. kl. 20.00 (nyvalda) Protokoll 

Kallelse och ärenden

9 november  kl. 1800 Protokoll

Plats: Tegs församlingsgård

Kallelse och ärenden

5 a) Ekonomirapport t o m september

6 Lokalförsörjningsplan

Reservation

7 Arvodesreglemente

8 Placeringspolicy: Översyn

9 och 10 Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 resp.

Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 för begravningsverksamheten

 

 

25 maj  Protokoll

Kallelse och ärenden

5 c) Ekonomirapport april 2021

7 och 8 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning: Omställning

______________________________________________________

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?