Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

DATUM 2022

Samtliga datum börjar gudstjänsten klockan 18.00, med undantag för 15 maj.

20 januari  Tegs kyrka

25 januari  Umeå stads kyrka

17 februari  Tegs kyrka

22 februari  Umeå stads kyrka

17 mars  Tegs kyrka

29 mars  Umeå stads kyrka

26 april  Umeå stads kyrka

28 april  Tegs kyrka

15 maj  Tegs kyrka (obs, kl 16)

31 maj  Umeå stads kyrka

28 juni  Umeå stads kyrka

...fler datum kommer

 

 

 

Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.

Sinnesrogudstjänster i Tegs kyrka

Torsdag den 20/1, 17/2, 17/3 och 28/4 kl 18 och söndag 15/5 kl 16 samlas vi till sinnesrogudstjänst i Tegs kyrka. Vi gör det enkelt, vi gör det tillsammans.

Livsstegen – 12 steg för oss som vill hitta en ny väg

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad. Vi träffas i Tegs kyrka.

Viktiga länkar

Organisationer och verksamheter vi gillar

Vad är Sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Vi behöver alla sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi längtar efter.

Under gudstjänsten reflekteras över ord ur 12-stegslitteratur och bibelord. Det ges möjlighet att tända ljus, dela tankar, skriva en bön, sjunga och be tillsammans.

Om det står Sinnesromässa är det nattvard med alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.

Även om sinnesrogudstjänsterna följer en ordning är det ingen "färdig" gudstjänst utan något som blir till när vi möts. Inget tillfälle blir den andra helt likt. Vi gör det enkelt, vi gör det tillsammans.