Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen. Så länge vi inte kan samlas i kyrkan sänder vi gudstjänsten digitalt.

DATUM 2021

26 januari Sänds digitalt från stadskyrkan i Umeå via Facebook, går att se i efterhand via vår sida www.facebook.se/stadskyrkanumea , egen facebook är inget krav.

23 februari​ Sänds digitalt från stadskyrkan i Umeå via Facebook, se adress ovan.

23 mars Sänds digitalt från stadskyrkan i Umeå via Facebook, se adress ovan.

27 april

25 maj

29 juni

27 juli

31 augusti

28 september

26 oktober

23 november

14 december Årets sista Sinnesrogudstjänst.

 

 

 

Vad är Sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Vi behöver alla sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi längtar efter.

Under gudstjänsten reflekteras över ord ur 12-stegslitteratur och bibelord. Det ges möjlighet att tända ljus, dela tankar, skriva en bön, sjunga och be tillsammans.

Om det står Sinnesromässa är det nattvard med alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.

Även om sinnesrogudstjänsterna följer en ordning är det ingen "färdig" gudstjänst utan något som blir till när vi möts. Inget tillfälle blir den andra helt likt. Vi gör det enkelt, vi gör det tillsammans.

För mer info, välkommen att kontakta

Annika Gran

Annika Gran

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Umeå stads församlingsgård

Maria Häggström Pettersson

Maria Häggström Pettersson

Svenska kyrkan i Umeå

Präst, Tegs kyrka