Sinnesro och de tolv stegen

Här hittar du det samlade 12-stegsarbetet i Svenska kyrkan i Umeå. ”Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden.”

Livsstegen och Livsstegen cirkel

Ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad. Det utgår från Olle Carlssons bok 12 steg till inre hälsa och vi startar regelbundet nya grupper. Innan du startar Livsstegen får du ett introduktionssamtal.

Sinnesrogudstjänster

I Mariakyrkan, Tegs kyrka och Umeå stads kyrka firas regelbundet sinnesrogudstjänster. De kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen. 

12 steg om vår stund på jorden

Vad tror du händer när vi dör? Finns det någon som tar emot oss?Vi delar utifrån de tolv stegen med ett tema varje vecka. Grupper startar under hösten 2023.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer!

Aktuellt

Livsstegen cirkel i Tegs kyrka

En självhjälpsgrupp för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad. För dig som vill gå eller som gått Livsstegen. Anmälan.

Livsstegen cirkel i Ålidhemskyrkan

Måndagar udda veckor kl 15.00-16.30. En självhjälpsgrupp för oss med synligt eller osynligt handikapp och för oss hjärntrötta. Anmälan.

Regelbunden verksamhet

Livsstegen – 12 steg för oss som vill hitta en ny väg

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som känner att livsproblem, stora som små, har gjort tillvaron komplicerad. Nya grupper startas regelbundet.

Livsstegen cirkel

Livsstegen cirkel är en självhjälpsgrupp. Du kan gå den före eller efter Livsstegen. Nya grupper startas regelbundet.

12 steg om vår stund på jorden

Vad tror du händer när vi dör? Finns det någon som tar emot oss? Och vad är viktigt för oss att hinna med innan livet är över. För oss som funderar över hur livet kan levas. Vi delar utifrån de tolv stegen med ett tema varje vecka.

Sinnesrogudstjänster i Umeå

Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen. Vi träffas i Umeå stads kyrka, Mariakyrkan och Tegs kyrka.

Andra organisationer och verksamheter

Katarina församling

Katarina församling vill vara en andlig mötesplats med låga trösklar där vi tillsammans skapar sammanhang, finner mening och visar omsorg om vårt eget och andras liv (ur Katarinas församlingsinstruktion)  www.svenskakyrkan.se/katarina


Olle Carlsson

Olle Carlsson har egen erfarenhet om resan ur ett alkholmissbruk och har byggt upp några av landets mest välbesökta andliga sammanhang såsom Allhelgonamässan, Katarina församling, Livsstegen och Ideella Föreningen Kontempel. www.ollecarlsson.com


Kontempel

Kontempel är en plats för kontemplation och reflektion över våra djupaste existentiella behov. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro, frånvaro av tro, bakgrund eller personliga förmågor. www.kontempel.se


Självhjälpsgrupper och hjälporganisationer

Anonyma Alkoholister
Anonyma Överätare
Anonyma Narkomaner
Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer
Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister
Emotions Anonymous

Du kanske också är intresserad av

En brygga sträcker sig ut i lugnt vatten

Andlighet & fördjupning

Här finns möjlighet för dig som vill fördjupa dig i Bibeln och finna stillhet i bönen. Det finns också grupper för dig som vill finna kraft till självhjälp i en 12-stegsgrupp eller samtala om livet.

En hög med grönsaker, frukter och bröd ligger i ett fönster.

Äta tillsammans

Kyrkan har många mötesplatser både på dag- och kvällstid. Kom och träffa både nya och gamla vänner. Lyssna på föredrag och musik, umgås och ät eller fika tillsammans runt om i stan.