Stiftelsen Samfonden

Ansökningar om bidrag till lägeravgifter eller annan social aktivitet för barn, ungdomar och enskilda med funktionshinder eller långtidssjukskrivning kan göras till Samfonden.

Sökanden ska vara bosatt i Umeå Maria församling, Umeå stadsförsamling eller Ålidhems församling.

Ansökan

Ansökan kan ske under hela året. Ansökningarna handläggs av församlingsrådet i respektive församling.

Fyll i ansökan och skicka den till 

Umeå pastorat
Box 521
901 10 Umeå

eller till umea.pastorat@svenskakyrkan.se