Ett par i rödsvarta kläder gifter sig.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Frågor och svar om bröllop

Här finns svar på vanliga frågor om bröllop.

Ni kan göra bröllopet hur litet eller stort ni vill. Det viktigaste är att ni älskar varandra och vill leva tillsammans. Ni behöver till exempel inte ha särskilda bröllopskläder eller blombukett om ni inte vill. Det enda som krävs är: Giltig hindersprövning, legitimationer, en eller två ringar, präst och två vittnen. Vittnena kan vara kyrkomusikern och vaktmästaren, så det behöver ni inte ordna själva om ni inte vill. Det viktigaste är att ni känner er bekväma i ert val. Det är er dag!

Vi vill boka vigsel, hur gör vi?

Kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Det underlättar om ni redan då vet:

 • Datum.
 • Vilken kyrka ni vill viga er i.
 • Personnummer. 

När bokningen är klar skickar vi uppgifter till präst, kyrkomusiker och er via mejl. Sedan kontaktar prästen er för att boka tid för ett vigselsamtal.

Vad behöver vi?

 • Intyg om hindersprövning. I utlandet kan även äktenskapscertifikat behövas.
 • Legitimationshandling. Prästen är skyldig att kontrollera identiteten på er som vigs.
 • Ring/ringar.

Finns det några formella krav för att få gifta sig i kyrkan?

Det finns i huvudsak två grundkrav:

 • För att få gifta sig i Svenska kyrkan, eller i Svenska kyrkans ordning, krävs att någon av er är medlem i Svenska kyrkan. Ni behöver inte vara konfirmerade.
 • Ni måste ha en godkänd hindersprövning. Intyget berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Exempel på hinder är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om någon av er är under 18 år krävs särskilt tillstånd.
  Blankett för hindersprövning laddar ni ner på Skatteverket hemsida. Intyget är giltigt i fyra månader. Med ansökan skickar ni också in en blankett där ni anger vilket eller vilka efternamn ni kommer att bära efter vigseln.

Inför vigseln/bröllopet

En vigsel är den ceremoni då ett juridiskt giltigt äktenskap ingås. Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. Bröllopet är vigseln och den tillhörande festen. Ofta används orden som synonymer till varandra.

Önskar ni ett speciellt datum kan det vara bra att vara ute i god tid, men det beror även på vilken kyrka ni vill boka. En del av våra kyrkor har högre tryck och kan snabbt bli fullbokade. Många bokar ett halvår till ett år i förväg.

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan om en av er är medlem.

Ja, en av er måste vara medlem för att ni ska få viga er i Svenska kyrkan. Ni behöver inte vara konfirmerade.

Ni är varmt välkomna att vigas i Svenska kyrkan.

 

Ja, det går bra förutsatt att ni har giltiga hinderprövningar/intyg om att ni inte redan är gifta och att en av er är medlem i Svenska kyrkan.

 

Ja, under förutsättning att det fungerar med präst och tider i den kyrka ni vill boka. Kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) för kyrkorna i Umeå, förutom Helena Elisabeth kyrka (Västerbottens museum), Strömbäcks kyrka (Strömbäcks folkhögskola), Carlskyrkan och Ersmarkskyrkan som kontaktas direkt. Präst och musiker bokar du via oss.

För vigslar på andra orter tar du kontakt med aktuell församling direkt. Ni kan gifta er var ni vill under förutsättning att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan.

Ja, det går oftast bra. Vi ser helst att vigselgudstjänsten sker i någon av kyrkans vigda lokaler men om särskilda skäl föreligger kan vigseln få ske i hemmet eller på annan plats.

 

Ja, i den mån prästen är i tjänst den dag och tid som ni vill ha vigseln. Om han eller hon inte är i tjänst kan ni själva ta kontakt och fråga. Det går också bra att själv tillfråga en anhörig eller vän som är präst i Svenska kyrkan. Kom bara ihåg att tala om för prästen att det då inte betalas ut någon ersättning.

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. I det senare fallet brukar man se till att ha ett extra möte i kyrkan för att gå igenom ceremonin på plats. Under vigselsamtalet planerar prästen och ni som brudpar vigseln. Vilka texter ni vill välja, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när.

För ett stressat brudpar kan vigselsamtalet bli ett avkopplande tillfälle när ni kan släppa taget om planeringen en stund och koncentrera er på varför ni egentligen gifter er med just varandra. För prästen är det ett sätt att lära känna er som personer bättre och utgör en bra grund för vigseltalet.

Vigselceremonin

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar: 

 • Inledning där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken och läser ur Bibeln. 
 • I del två blir brudparet aktivt. Båda får svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Ring/ringar utväxlas och brudparet håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) äktenskapet genom att säga ”ni är nu makar/man och hustru”.
 • I den tredje delen ber och välsignar prästen de nyvigda. Oftast håller prästen även ett vigseltal. Sång, musik och textläsning är vanligt.

Ni som brudpar kan göra ceremonin personlig genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning ni vill ha. Läs mer om vigselgudstjänsten >

Nja, inte helt. Vigseln är en gudstjänst som följer en viss ordning, men det hindrar inte att man gör det mer personligt genom att en nära vän eller släkting läser en dikt eller framför ett musikstycke. Ni kan även skriva era egna löften. Tänk bara på att göra det lilla extra enkelt, det är lätt att bli nervös vilket kan förta lyckan i stunden.

En vigsel tar 45–50 minuter. Som brudpar har ni tillgång till lokalen i en och en halv timme.

Ja, det måste finnas två vittnen, men kyrkomusikern och kyrkvaktmästaren kan vara vittnen.

Kyrkorna och kapellen i Umeå har olika storlek och rymmer varierat antal besökare. Gå in och titta på bilder av dem här. Flera av kyrkorna har också mindre, avgränsade lokaler som passar utmärkt för en mindre vigsel, till exempel bakom altaret i Umeå stads kyrka, sakristian i Backens kyrka och kapellet i Mariakyrkan. Läs mer om dem här >

Nej, det går inte att gifta sig två gånger. Däremot kan ni ha en ”kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”.

Ja, kontakta oss så bokar vi präst och lokal.

Ja, det finns. I en del av våra församlingsgårdar finns möjlighet att hålla bröllopsfika/middag, men alkohol- och drogförbud råder. I Tavelsjö lägergård finns möjlighet till övernattning.

Prata med vaktmästaren i den aktuella kyrkan. 

Det går bra. Ni bokar vigseln genom Svenska kyrkan på den plats ni ska vara på. Kom ihåg att ta med er hindersprövning från Skatteverket till prästen.

 

Kontakta den kyrkomusiker som ska vara med på er vigsel. Namnet finns på er bokningsbekräftelse. Hon eller han kan hjälpa er.

Ja, några av våra kyrkor har en eller flera brudkronor att låna ut. Kontakta vaktmästaren i er bokade kyrka. Här finns bilder på kronorna.

Ett tips är att levande musik passar bättre i kyrkorummet än inspelad. Kontakta den kyrkomusiker som ska vara med på er vigsel. Namnet finns på er bokningsbekräftelse. Hon eller han kan ge förslag. Här finns också exempel på musik.

 

I Sverige är det tradition att brudparet går fram tillsammans, som en symbol för att de frivilligt och jämställda vandrar till vigseln. En vanlig fråga på senare år har blivit om bruden kan låta sig ledas fram till altaret av sin pappa. Det finns inget i Svenska kyrkan som förbjuder den seden, men det kan vara värt att fundera över symboliken. Ursprungligen handlar det om att ansvaret för kvinnan lämnas över från fadern till mannen och härstammar från tiden då kvinnor inte var myndiga.

Vigselringen ingår i den kyrkliga vigselceremonin. Ringen med sin slutna cirkel är en urgammal symbol för evighet och eviga förbund. Ringen behöver inte vara av guld men traditionellt sett har det äkta guldet symboliserat äkta kärlek som aldrig rostar.

I Sverige bärs ringen normalt på vänstra handens ringfinger då man förr trodde att det gick ett blodkärl därifrån direkt till hjärtat.

Fanns din fråga inte med?

Fyll i formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.

Boka tid och plats för bröllop

Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid:
Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Ett äldre brudpar vigs av en manlig präst.

Planera ett bröllop

”Dit du går, går också jag och där du stannar, stannar jag.” Stort eller litet, praktfullt eller enkelt. Ni väljer. Det finns inte så många måsten som man tror.

En brudgum trär vigselringen på sin blivande mans finger.

Förslag på musik till bröllopet

Ett sätt att göra vigseln personlig är att välja egen musik och kanske be en släkting eller vän att sjunga eller läsa en dikt.

Brudkronor

Ska du gifta dig i Tavelsjö, Umeå stads, Backens eller Tegs kyrka? Då kan du låna en brudkrona.