Foto: Lina Eriksson

Vi som arbetar på Kyrkan på campus

Kontakta någon av oss direkt eller fyll i formuläret längst ner på sidan så hör någon av oss av sig så snart som möjligt till dig.

    All information du delar med dig av i formuläret hanteras konfidentiellt.

    Kyrkan på campus är en del av Universitetskyrkan och erbjuder stöd till studenter och personal vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

    Vi har erfarenhet av att möta människor i kris, sorg och andra livsfrågor med särskild kompetens kring existentiella frågor. Vi erbjuder ett nätverk av olika religiösa traditioner och finns till för alla oavsett tro eller icke-tro.

    Vi arbetar ekumeniskt, bland annat med den av frikyrkorna anställde studentpastorn, Jesper Kronhamn. Studentpastorn når du via www.studentpastorn.se

    Som student kan du också få stöd och råd gällande din psykiska och fysiska hälsa hos Studenthälsan, www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/studenthalsan/