Foto: Peter Lindegren

Helena Elisabeth kyrka

Kyrkan är ursprungligen ett fiskekapell byggt på Holmön under åren 1801-1802. Nu står Helena Elisabeth på Gammlia museiområde. Gudstjänst firas ibland i kyrkan men Helena Elisabeth är framförallt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka.

Boka Helena Elisabeth för dop eller bröllop

Kontakta Västerbottens museums reception för att boka kyrkan
Telefon: 090-20 20 301 (tisdag-fredag 10-17)

Kontakta Administrativa enheten för att boka dop eller bröllop
Telefontid: 
090-200 26 00 (helgfri måndag - torsdag kl 10-12)
Besökstid:
Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Helena Elisabeth. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Om Helena Elisabeth

Vissa söndagar firas gudstjänster i kyrkan men Helena Elisabeth är framförallt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka. Kyrkan rymmer cirka 100 personer.

Under åren 1801–1802 uppfördes en liten kyrka, ett fiskarkapell, på Holmön. Holmön ligger i Bottenviken utanför Umeå. Byggnaden är åttakantig och gjord av timmer. Det finns två mindre tillbyggnader som utgjorde vapenhus och sakristia.

Holmöborna köpte tillsammans en kyrkklocka som sattes upp i ett litet torn i västra takröstet. Invändigt målades kyrkan av en stockholmsmålare, Oscar Hultgren. Och så hade Holmön fått sin första kyrkobyggnad färdig.

Inredningen var enkel och någon uppvärmningsanordning fanns inte i kyrkan förrän 1870, då en öppen spis murades i sakristian. Kyrkans första nattvardsservis var en gåva av Helena Elisabeth Grahn, en köpmansfru från Umeå. Det är efter henne som kyrkan fått sitt namn.
 
I mer än 80 år höll Holmöborna sina gudstjänster i denna kyrka. Men befolkningen ökade efter hand och till slut var kyrkan definitivt för liten. En större kyrka behövde byggas. Den nya Holmökyrkan invigdes 1891.
 
Den lilla kyrkan Helena Elisabeth stod öde en lång följd av år och såldes slutligen på auktion. Kyrkorummet blev ombyggt och användes en tid som loge och sädesmagasin, medan sakristian fick tjänstgöra som tvättstuga och till och med som fårhus.
 
1955 köpte holmöprästen Sigfrid Landin den gamla kyrkobyggnaden, som sedan förvärvades av Stiftelsen Västerbottens museum. Kyrkan flyttades till Gammlia, där den återuppfördes på sin nuvarande plats och restaurerades. Helena Elisabeth återinvigdes 1958 av dåvarande biskopen i Luleå stift, Ivar Hylander.
 
Kyrkans interiör har såvitt möjligt återställts i sitt ursprungliga skick. Målningen är t ex gjord efter en på Holmön bevarad kopia, men mycket blev förstört under den tid som kyrkan användes som uthus. Av de ursprungliga inventarierna återstår endast ett bord och ett bokbräde som nu har sin plats i sakristian. Kyrkbänkarna har tidigare tillhört Bygdeå medeltidskyrka och är en gåva av Bygdeå församlings kyrkoråd.

Altarringen och dopfunten är verk av en snickare i Bygdeå. Krucifixet, snidat i trä av den österrikiska skulptören Lois Lindner i Salzburg, har skänkts till kyrkan av en kvinnoklubb. Vävnaden bakom krucifixet har komponerats av en västerbottnisk textilkonstnär, Clara Salander, och föreställer ”Den heliga staden”.

Orgeln är en s.k. ”husorgel”, byggd i Norsjö och deponerad här av museet. Tavlorna i kyrkorummet och sakristian är framställningar i naivistisk stil av olika bibeltexter.