Foto: Peter Lindegren

Helena Elisabeth kyrka

Kyrkan är ursprungligen ett fiskekapell byggt på Holmön under åren 1801-1802. Nu står Helena Elisabeth på Gammlia museiområde. Gudstjänst firas ibland i kyrkan men Helena Elisabeth är framförallt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka.

En alternativ adventskalender

Ljuset lyser i mörkret

Julkrubba med stickade figurer

Advent och jul

Under advent och jul sjuder våra kyrkor av aktiviteter. Det är allt från luciatåg, levande julkrubbor och julfiranden till konserter, gudstjänster och midnattsmässor. 

Behöver du ekonomisk hjälp inför julen?

Du som bor i Umeå. Så här gör du:

Ett målat rött hjärta på en vit vägg.

Ge en gåva

Ekonomin kan vara tuff för människor, här i Umeå och ute i världen. Tillsammans kan vi göra skillnad. Så här kan du ge en gåva.

Två personer håller upp kyrkohandboken i luften. En flickkör syns suddigt i bakgrunden.

Strong voices S:t Staffan i Västerslättskyrkan

Barnkör för barn i åk 3-6, torsdagar klockan 15.50-17.00. Vi sjunger och har samling. Kören medverkar i gudstjänsten några gånger/termin.

Om Helena Elisabeth

Vissa söndagar firas gudstjänster i kyrkan men Helena Elisabeth är framförallt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka. Kyrkan rymmer cirka 100 personer.

Under åren 1801–1802 uppfördes en liten kyrka, ett fiskarkapell, på Holmön. Holmön ligger i Bottenviken utanför Umeå. Byggnaden är åttakantig och gjord av timmer. Det finns två mindre tillbyggnader som utgjorde vapenhus och sakristia.

Holmöborna köpte tillsammans en kyrkklocka som sattes upp i ett litet torn i västra takröstet. Invändigt målades kyrkan av en stockholmsmålare, Oscar Hultgren. Och så hade Holmön fått sin första kyrkobyggnad färdig.

Inredningen var enkel och någon uppvärmningsanordning fanns inte i kyrkan förrän 1870, då en öppen spis murades i sakristian. Kyrkans första nattvardsservis var en gåva av Helena Elisabeth Grahn, en köpmansfru från Umeå. Det är efter henne som kyrkan fått sitt namn.
 
I mer än 80 år höll Holmöborna sina gudstjänster i denna kyrka. Men befolkningen ökade efter hand och till slut var kyrkan definitivt för liten. En större kyrka behövde byggas. Den nya Holmökyrkan invigdes 1891.
 
Den lilla kyrkan Helena Elisabeth stod öde en lång följd av år och såldes slutligen på auktion. Kyrkorummet blev ombyggt och användes en tid som loge och sädesmagasin, medan sakristian fick tjänstgöra som tvättstuga och till och med som fårhus.
 
1955 köpte holmöprästen Sigfrid Landin den gamla kyrkobyggnaden, som sedan förvärvades av Stiftelsen Västerbottens museum. Kyrkan flyttades till Gammlia, där den återuppfördes på sin nuvarande plats och restaurerades. Helena Elisabeth återinvigdes 1958 av dåvarande biskopen i Luleå stift, Ivar Hylander.
 
Kyrkans interiör har såvitt möjligt återställts i sitt ursprungliga skick. Målningen är t ex gjord efter en på Holmön bevarad kopia, men mycket blev förstört under den tid som kyrkan användes som uthus. Av de ursprungliga inventarierna återstår endast ett bord och ett bokbräde som nu har sin plats i sakristian. Kyrkbänkarna har tidigare tillhört Bygdeå medeltidskyrka och är en gåva av Bygdeå församlings kyrkoråd.

Altarringen och dopfunten är verk av en snickare i Bygdeå. Krucifixet, snidat i trä av den österrikiska skulptören Lois Lindner i Salzburg, har skänkts till kyrkan av en kvinnoklubb. Vävnaden bakom krucifixet har komponerats av en västerbottnisk textilkonstnär, Clara Salander, och föreställer ”Den heliga staden”.

Orgeln är en s.k. ”husorgel”, byggd i Norsjö och deponerad här av museet. Tavlorna i kyrkorummet och sakristian är framställningar i naivistisk stil av olika bibeltexter.

 

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Helena Elisabeth. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Boka Helena Elisabeth för dop eller bröllop

Helena Elisabeth kyrka går inte att boka under perioden 17 oktober 2022 – 1 april 2023

Kontakta Västerbottens museums reception för att boka kyrkan
Telefon: 090-20 20 301, tisdag-fredag 10-17

Kontakta Administrativa enheten för att boka dop eller bröllop
Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid:
Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Gudstjänst hemma

Fira andakt här varje söndag kl 10. Andakterna kommer från Umeå, Vännäs-Bjurholm, Bygdeå, Nordmaling, Holmsund, Sävar-Holmön och Hörnefors.

Håll koll på vad som händer

Predikoturen byter plats under hösten. Så här fortsätter du att hitta allt som händer i Umeås kyrkor.

Du behövs!

Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. Som att engagera dig som volontär, ge en gåva och bli medlem i Svenska kyrkan.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Tidningen Spira

Spira är en tidning om livsfrågor och tro, som delas ut gratis till alla hushåll i Umeå fyra gånger per år. Tidningen finns också i din närmaste kyrka.