Foto: Peter Lindegren

Helena Elisabeth kyrka

Kyrkan är ursprungligen ett fiskekapell byggt på Holmön under åren 1801-1802. Nu står Helena Elisabeth på Gammlia museiområde. Gudstjänst firas ibland i kyrkan men Helena Elisabeth är framförallt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka.

Tyck till om kyrkans skog

Söndag 5 maj kl 15-17 i Martasalen, Umeå stads kyrka. Frågor som rör kyrkans skogsbruk engagerar många och det riktas också kritik mot kyrkans förvaltning. Våren 2023 påbörjades utredningen om hållbarhet och bidra till ett aktivt samtal om hur kyrkans skogar borde förvaltas och brukas. Kom och lyssna och få även chansen att göra din röst hörd.

Hållbara människor

Hållbara människor är en serie föreläsningar som vill lyfta fram olika perspektiv som främjar människan. Under våren kommer tre föreläsare till Tegs kyrka i Umeå. Hur gör vi för att bli mer hållbara människor?

Ett grönt löv. Ett kyrkfönster i bakgrunden.

Forumkvällar i Ersbodakyrkan

Torsdagar 25 januari–16 maj kl 18.00. Välkommen till Ersbodakyrkans forumkvällar där vi möter kultur, religion och mat i olika former.

Om Helena Elisabeth

Vissa söndagar firas gudstjänster i kyrkan men Helena Elisabeth är framförallt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka. Kyrkan rymmer cirka 100 personer.

Under åren 1801–1802 uppfördes en liten kyrka, ett fiskarkapell, på Holmön. Holmön ligger i Bottenviken utanför Umeå. Byggnaden är åttakantig och gjord av timmer. Det finns två mindre tillbyggnader som utgjorde vapenhus och sakristia.

Holmöborna köpte tillsammans en kyrkklocka som sattes upp i ett litet torn i västra takröstet. Invändigt målades kyrkan av en stockholmsmålare, Oscar Hultgren. Och så hade Holmön fått sin första kyrkobyggnad färdig.

Inredningen var enkel och någon uppvärmningsanordning fanns inte i kyrkan förrän 1870, då en öppen spis murades i sakristian. Kyrkans första nattvardsservis var en gåva av Helena Elisabeth Grahn, en köpmansfru från Umeå. Det är efter henne som kyrkan fått sitt namn.
 
I mer än 80 år höll Holmöborna sina gudstjänster i denna kyrka. Men befolkningen ökade efter hand och till slut var kyrkan definitivt för liten. En större kyrka behövde byggas. Den nya Holmökyrkan invigdes 1891.
 
Den lilla kyrkan Helena Elisabeth stod öde en lång följd av år och såldes slutligen på auktion. Kyrkorummet blev ombyggt och användes en tid som loge och sädesmagasin, medan sakristian fick tjänstgöra som tvättstuga och till och med som fårhus.
 
1955 köpte holmöprästen Sigfrid Landin den gamla kyrkobyggnaden, som sedan förvärvades av Stiftelsen Västerbottens museum. Kyrkan flyttades till Gammlia, där den återuppfördes på sin nuvarande plats och restaurerades. Helena Elisabeth återinvigdes 1958 av dåvarande biskopen i Luleå stift, Ivar Hylander.
 
Kyrkans interiör har såvitt möjligt återställts i sitt ursprungliga skick. Målningen är t ex gjord efter en på Holmön bevarad kopia, men mycket blev förstört under den tid som kyrkan användes som uthus. Av de ursprungliga inventarierna återstår endast ett bord och ett bokbräde som nu har sin plats i sakristian. Kyrkbänkarna har tidigare tillhört Bygdeå medeltidskyrka och är en gåva av Bygdeå församlings kyrkoråd.

Altarringen och dopfunten är verk av en snickare i Bygdeå. Krucifixet, snidat i trä av den österrikiska skulptören Lois Lindner i Salzburg, har skänkts till kyrkan av en kvinnoklubb. Vävnaden bakom krucifixet har komponerats av en västerbottnisk textilkonstnär, Clara Salander, och föreställer ”Den heliga staden”.

Orgeln är en s.k. ”husorgel”, byggd i Norsjö och deponerad här av museet. Tavlorna i kyrkorummet och sakristian är framställningar i naivistisk stil av olika bibeltexter.

 

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Helena Elisabeth. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Boka Helena Elisabeth för dop eller bröllop

Obs! Under perioden 1 januari – 17 mars 2024 går kyrkan inte att boka.

Kontakta Västerbottens museums reception för att boka kyrkan
Telefon: 090-20 20 301, tisdag-fredag 10-17

Kontakta Administrativa enheten för att boka dop eller bröllop
Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid:
Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Skolgatan 75, 903 30 Umeå
Postadress: Umeå pastorat, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Bli volontär

Lys upp någons dag genom att ge av din tid och engagemang. Som ideell engagerar du dig för en särskild uppgift under en bestämd tid. Det kan vara längre eller kortare uppdrag.

Håll koll på vad som händer

Predikoturen har bytt plats. Så här fortsätter du att hitta allt som händer i Umeås kyrkor.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Tidningen Spira

Spira är en tidning om livsfrågor och tro, som delas ut gratis till alla hushåll i Umeå fyra gånger per år. Tidningen finns också i din närmaste kyrka.