Foto: Linda Mickelsson

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

P.S.UNG

Personlig samtalsmottagning för dig mellan 13 och 25 år. Öppet för alla oavsett tro, kön eller sexuell läggning.

Enskilda samtal om livets alla frågor

Ibland kan livet kännas tungt. Men det finns alltid hopp. Någon att prata med. Enskilda samtal är kostnadsfria och kan även genomföras via telefon och digitala kanaler.

gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att mista en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor med andra i samma situation.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Välkommen till en plats där du får prata om det som känns svårt i en relation. Samtalen syftar till att öka förståelse och finna vägar till förändring.

Närbild på en hög med utländska mynt.

Ekonomisk rådgivning

Alla människor kan ha bekymmer med sin ekonomi någon gång i livet. Prata med oss om dina rättigheter och vilka stöd som finns.

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. Det innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer och är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp.

Ps. Det finns också många samtalsgrupper i kyrkan. Om du vill dela tankar om livet över en kopp te, fördjupa dig i bibeln eller behöver ett andrum i vardagen.

De möteplatserna finns samlade här

Kyrkan ger stöd även här:

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en del av den andliga och existentiella vården på Norrlands universitetssjukhus. Vi finns till för dig, när du behöver någon som lyssnar, att dela oro och bekymmer med, när du vill samtala om livsfrågor, önskar förbön eller vill fira nattvard.

Verksamhet på häkte och anstalt

Den som sitter frihetsberövad har möjlighet till samtal med en präst. På anstalten i Umeå ordnas även aktiviteter och gudstjänster.

Polispräst

En präst finns regelbundet tillgängliga för enskilda samtal för alla anställda i polishuset. Hon kan fungera som krisstöd vid större olyckor, medverka i utbildning och ge stöd när polisen lämnar dödsbud eller om en polismedarbetare eller anhörig går bort.

Kyrkans stödgrupp

Stödgruppen ger och skapar stöd. Den kan begäras ut av räddningstjänst, ambulans, polis och Försvarsmakten vid allvarliga händelser som olyckor eller dödsbud. Gruppen består främst av präster och diakoner.

Militär själavård på Umeå garnison

Svåra situationer är en del av arbetet inom Försvarsmakten. En garnisonspastor från Svenska kyrkan i Umeå finns därför regelbundet på plats på Umeå garnison.

Självhjälpsgrupper

Sinnesro och de tolv stegen

Här hittar du det samlade 12-stegsarbetet i Svenska kyrkan i Umeå. ”Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden.”

Stödlinjer att ringa, chatta eller skriva till

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sverigefinska telefonjouren – Papu

Sverigefinska telefonjouren (Papu) är en del av kyrkans själavård. Jouren finns för dig som behöver samtala om din livssituation på finska. Du kan ringa, mejla eller chatta med Papu.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Kyrkans SOS

Du kan ringa eller skriva till oss. Vi finns här för dig när du behöver dela det svåra i tillvaron med någon.

Regnbågslinjen

En samtalsjour via telefon och digitala brev. Volontärerna som svarar är HBTQI-personer som är utvalda och utbildade för att möta dig där du befinner dig.

Nätvandrarchatten

Här finns vi och vill lyssna på och prata med dig – du som är mellan 12 och 25 år.

Du är inte ensam - fler stödlinjer att ringa

Svenska kyrkan:

  • Svenska kyrkan i Umeå 090-200 25 00 (helgfri vardag 10-16)
  • PS Ung 090-200 26 60 Svenska kyrkan i Umeå, samtalsmottagning för unga (måndagar 10-11)

Andra organisationer:

  • Äldrelinjen 020-22 23 33 (vardagar 8-19, helger 10-16)
  • Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 (kväll och natt 21-06)
  • Mind 90101 För dig som har självmordstankar eller någon nära anhörig med självmordstankar (dygnet runt, årets alla dagar)

Våld i nära relationer

  • Socialjouren i Umeå kommun 090-16 30 50
  • Polisen 114 14, akut 112
  • Kvinnofridsmottagningen 020-410 420 eller kvinnofrid@umea.se 
  • Mansmottagningen 020-245 245