Meny

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Ibland kan livet kännas tungt. Men det finns alltid hopp. Någon att prata med. Enskilda samtal är kostnadsfria och kan även genomföras i telefon och digitala kanaler.

Enskilda samtal om livets alla frågor

Ibland kan livet kännas tungt. Men det finns alltid hopp. Någon att prata med. Enskilda samtal är kostnadsfria och kan även genomföras i telefon och digitala kanaler.

gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att förlora en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Likaså kan en stroke förändra livet och vara en stor sorg att bära. Det kan vara till hjälp att tillsammans med andra i samma situation dela och samtala om dessa känslor.

Hit kan du vända dig om du behöver någon att tala med vid de svårigheter eller kriser som kan uppstå i livet. Vi erbjuder samtal för par och enskilda.

Kyrkans familjerådgivning

Hit kan du vända dig om du behöver någon att tala med vid de svårigheter eller kriser som kan uppstå i livet. Vi erbjuder samtal för par och enskilda.

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Sjukhuskyrkan arbetar med samtalsmottagning och själavård, besöker avdelningar, erbjuder sångstunder, gudstjänster och samtalsgrupper. Vi medverkar också i utbildningar för personal och studenter.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan arbetar med samtalsmottagning och själavård, besöker avdelningar, erbjuder sångstunder, gudstjänster och samtalsgrupper. Vi medverkar också i utbildningar för personal och studenter.

Stödgruppen ger och skapar stöd. Den kan begäras ut av räddningstjänst, ambulans, polis och Försvarsmakten vid allvarliga händelser som olyckor eller dödsbud. Gruppen består främst av präster och diakoner.

Kyrkans stödgrupp

Stödgruppen ger och skapar stöd. Den kan begäras ut av räddningstjänst, ambulans, polis och Försvarsmakten vid allvarliga händelser som olyckor eller dödsbud. Gruppen består främst av präster och diakoner.

Det kan vara skönt att ha någon att prata med om man sitter frihetsberövad. Det finns därför  regelbundet möjlighet till samtal med en präst. På anstalten i Umeå ordnas även aktiviteter och gudstjänster.

Verksamhet på häkte och anstalt

Det kan vara skönt att ha någon att prata med om man sitter frihetsberövad. Det finns därför regelbundet möjlighet till samtal med en präst. På anstalten i Umeå ordnas även aktiviteter och gudstjänster.

Svåra situationer är en del av arbetet inom Försvarsmakten. En garnisonspastor från Svenska kyrkan i Umeå finns därför regelbundet på plats på Umeå garnison.

Militär själavård på Umeå garnison

Svåra situationer är en del av arbetet inom Försvarsmakten. En garnisonspastor från Svenska kyrkan i Umeå finns därför regelbundet på plats på Umeå garnison.

Självhjälpsgrupper