Foto: Kristina Strand Larsson

Umeå Maria församlingsråd

I Umeå Maria församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Jacob Forsström, för perioden 2022-2025.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än udstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå Maria församlingsråd

För perioden 2022-2025:
Jacob Forsström (posk), ordförande
Dennis Larsson (s), vice ordförande
Solvig Jonsson (s)
Holger Vikström (posk)

Paola Lundmark (posk)
Carola Finnberg (UN)
Gustav Ericsson, församlingsherde

Ersättare:
Ruth Wieting (posk)
Annika Vikström (posk)

Kontakta församlingsrådet

E-post: umeamaria.forsamling@svenskakyrkan.se
Ordförande Jacob Forsström, 070-249 31 20 
Vice ordförande Dennis Larsson, 070-678 37 25

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com