Foto: Kristina Strand Larsson

Umeå Maria församlingsråd

I Umeå Marias församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande BrittInger Forssell, för perioden 2018-2021.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Umeå Maria församlingsråd

För perioden 2018-2021:
BrittInger Forssell (posk), ordförande
Annika Vikström (posk)
Jacob Forsström (un)
Åke Sjöström(un)
Solvig Jonsson (s)
Charlotte Lundqvist (s)
Maria Lundgren, församlingsherde

Ersättare:
Lars-Erik Liljeström (un)
Per Renström (un)
Dennis Larsson (s)

Kontakta församlingsrådet

E-post: umeamaria.forsamlingsrad@svenskakyrkan.se

BrittInger Forssell, ordförande 070-667 04 28

Solvig Jonsson, vice ordförande 070-285 18 42

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp