Foto: Lina Eriksson

Sörfors Betel

Granne med skolan i Sörfors ligger Betel. Här är det öppen förskola och kyrkans barntimmar varje vecka. Det firas också regelbundet gudstjänst här.

Aktuella och kommande arrangemang

Om Sörfors Betel

Det går bra att hyra huset för till exempel dop, vigsel och andra alkoholfria sammankomster. Se kontaktuppgifter nedan. Piano och tramporgel finns i kyrksalen. I köket finns spis, microvågsugn och kaffekokare, men ingen kyl/frys.

Det ryms 100 personer i salen. För fika ryms det cirka 20–40 personer runt borden. 

Byggnaden som nu är Betel byggdes som biograf Odéon år 1925 i samband med byggandet av Norrfors kraftstation. Byn var full av tillresta kraftverksarbetare och det fanns två biografer, flera matserveringar och det anordnades regelbundet dans, bland annat i just Odéon.

Kyrkoplikten föreskrev långt in på 1800-talet att alla som bodde inom en mil från kyrkan skulle delta i högmässan varje söndag, de som bodde två mil bort varannan söndag, tre mil var tredje och så vidare. Många i Sörfors hade en kyrkstuga vid Backens kyrka där man kunde bo under kyrkhelgerna. För att ta sig till kyrkan gick man till Klabböle, rodde över älven och gick sedan den sista biten upp till kyrkan. Kyrkoplikten innebar också att de som stannade hemma skulle hålla byaläsning under tiden som högmässan hölls. I Sörfors turades gårdarna om att hålla med husrum för byabönen.

Mot slutet av 1800-talet började frikyrkor få fäste i Sörfors. I Umeå lands husförhörslängd från 1890-talet står det att Jonas Bergqvist, Sörfors nr 5, ”muntligen begärt att utgå från Statskyrkan och sluta sig till Baptistförbundet” (Löfqvist & Löfqvist sid. 237). Fler anslöt sig och baptisterna började regelbundet hålla möten i byn. 1936 invigdes den gamla biografen Odéon som byns nya bönhus. Engagemanget var stort och man hade regelbunden verksamhet så som gudstjänster och söndagsskola. Man upplevde dock en nedgång i antalet medlemmar under 1950- och 60-talen då bönhuset mestadels stod tomt. 

Baptistförsamling ägde huset och var villiga att kosta på en ombyggnad, och under 1970-talet tog de kvarvarande medlemmarna nya tag och renoverade huset. Bland annat drogs vatten och avlopp in 1971. Verksamheten kom igång igen med symöten, flick- och pojkgrupper och gudstjänster minst en gång i månaden. Sedan 1970 har all kristen verksamhet i bönhuset drivits i ekumenisk anda. 1985 köpte den nybildade Sörfors Bönhusföreningen bönhuset med ekonomiskt stöd från enskilda och föreningar. Namnet Betel är väletablerat bland sörforsborna varför bönhuset fortfarande heter så.

Idag tillhör medlemmarna i bönhusföreningen: Svenska kyrkan, EFS, Evangelisk-Luthersk samling, Pingstkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Korskyrkan. Svenska kyrkan bedriver varje vecka barnverksamhet i bönhuset och medlemmarna anordnar regelbundet träffar, till exempel sångaftnar och soppluncher. De olika samfunden turas om att hålla i gudstjänsterna som firas en gång i månaden. Sörfors Betel ligger i Umeå landsförsamling.

Källor: Löfqvist, Gun-Mari (red) och Löfqvist, Martin (red). Sörfors: En förändringens bygd/Utarbetad av studiecirkeln Sörfors historia; Sammanställd av Gun-Mari och Martin Löfqvist. Sörfors: G-M. Löfqvist, 1987

 

Hitta till Sörfors Betel

Sörfors Betel ligger i Umeå landsförsamling

Besöksadress
Sörfors
905 88 Umeå

Kontaktperson Gun-Mari Löfqvist 090-302 84, gunmarilofqvist@gmail.com 

Post skickas till
Sörfors Betel c/o Gun-Mari Löfqvist
Sörfors 322 
905 88 Umeå

Sörfors Bönhusförening arbetar med att sprida kristen tro i Sörfors och hjälpa till vid katastrofinsamlingar, både praktiskt och ekonomiskt.
Bg 728-8194
Swisch- nr 123 083 41 35

Koordinater
Latitud 63.869589 
Longitud 20.032075
Klicka här för att se en karta>