Foto: Lina Eriksson

Sörfors Betel

Granne med skolan i Sörfors ligger Betel. Här firas det regelbundet gudstjänst och ordnas till exempel sångaftnar och soppluncher.

Aktuella och kommande arrangemang runt om i Umeå

Konserter och musik i kyrkan

Ladda ner musikfoldern och planera vårens musikäventyr i kyrkan! I vår kan du gå på 70 konserter i Holmsunds och Umeås kyrkor med körer, solister, orkester och orgel.

Håll koll på vad som händer

Predikoturen har bytt plats. Så här fortsätter du att hitta allt som händer i Umeås kyrkor.

P.S.UNG

Personlig samtalsmottagning för dig mellan 13 och 25 år. Öppet för alla oavsett tro, kön eller sexuell läggning.

Om Sörfors Betel

Det går bra att hyra huset för till exempel dop, vigsel och andra alkoholfria sammankomster. Se kontaktuppgifter nedan. Piano och tramporgel finns i kyrksalen. I köket finns spis, microvågsugn och kaffekokare, men ingen kyl/frys.

Det ryms 100 personer i salen. För fika ryms det cirka 20–40 personer runt borden. 

Byggnaden som nu är Betel byggdes som biograf Odéon år 1925 i samband med byggandet av Norrfors kraftstation. Byn var full av tillresta kraftverksarbetare och det fanns två biografer, flera matserveringar och det anordnades regelbundet dans, bland annat i just Odéon.

Kyrkoplikten föreskrev långt in på 1800-talet att alla som bodde inom en mil från kyrkan skulle delta i högmässan varje söndag, de som bodde två mil bort varannan söndag, tre mil var tredje och så vidare. Många i Sörfors hade en kyrkstuga vid Backens kyrka där man kunde bo under kyrkhelgerna. För att ta sig till kyrkan gick man till Klabböle, rodde över älven och gick sedan den sista biten upp till kyrkan. Kyrkoplikten innebar också att de som stannade hemma skulle hålla byaläsning under tiden som högmässan hölls. I Sörfors turades gårdarna om att hålla med husrum för byabönen.

Mot slutet av 1800-talet började frikyrkor få fäste i Sörfors. I Umeå lands husförhörslängd från 1890-talet står det att Jonas Bergqvist, Sörfors nr 5, ”muntligen begärt att utgå från Statskyrkan och sluta sig till Baptistförbundet” (Löfqvist & Löfqvist sid. 237). Fler anslöt sig och baptisterna började regelbundet hålla möten i byn. 1936 invigdes den gamla biografen Odéon som byns nya bönhus. Engagemanget var stort och man hade regelbunden verksamhet så som gudstjänster och söndagsskola. Man upplevde dock en nedgång i antalet medlemmar under 1950- och 60-talen då bönhuset mestadels stod tomt. 

Baptistförsamling ägde huset och var villiga att kosta på en ombyggnad, och under 1970-talet tog de kvarvarande medlemmarna nya tag och renoverade huset. Bland annat drogs vatten och avlopp in 1971. Verksamheten kom igång igen med symöten, flick- och pojkgrupper och gudstjänster minst en gång i månaden. Sedan 1970 har all kristen verksamhet i bönhuset drivits i ekumenisk anda. 1985 köpte den nybildade Sörfors Bönhusföreningen bönhuset med ekonomiskt stöd från enskilda och föreningar. Namnet Betel är väletablerat bland sörforsborna varför bönhuset fortfarande heter så.

Idag tillhör medlemmarna i bönhusföreningen: Svenska kyrkan, EFS, Evangelisk-Luthersk samling, Pingstkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Korskyrkan. Medlemmarna anordnar regelbundet träffar, till exempel sångaftnar och soppluncher i huset och de olika samfunden turas om att hålla i gudstjänsterna som firas en gång i månaden. Sörfors Betel ligger i Umeå landsförsamling.

Källor: Löfqvist, Gun-Mari (red) och Löfqvist, Martin (red). Sörfors: En förändringens bygd/Utarbetad av studiecirkeln Sörfors historia; Sammanställd av Gun-Mari och Martin Löfqvist. Sörfors: G-M. Löfqvist, 1987

 

Hitta till Sörfors Betel

Sörfors Betel ligger i Umeå landsförsamling

Besöksadress
Sörfors
905 88 Umeå

Kontaktperson 

Gabriella Jatko, sekreterare

gabriella.jatko@gmail.com 

 

Post skickas till:

Sörfors bönhusförening

C/o Helena Löfqvist Sjöström

Sörfors 475

905 88 Umeå

 

Sörfors Bönhusförening arbetar med att sprida kristen tro i Sörfors och hjälpa till vid katastrofinsamlingar, både praktiskt och ekonomiskt.
Bg 728-8194
Swisch- nr 123 083 41 35

Koordinater
Latitud 63.869589 
Longitud 20.032075
Klicka här för att se en karta>

Fira gudstjänst

Du är alltid välkommen att fira gudstjänst! Vi firar gudstjänst vissa dagar för att leva i Guds tjänst alla dagar. Bön och arbete behöver gå hand i hand för att tro och liv ska höra ihop. 

Backens kyrka och kyrkogård

Backens kyrka

Backens kyrka är Umeås äldsta kyrkobyggnad. Den första stenkyrkan på platsen invigdes redan 1508. Historia, tradition och vackra omgivningar har gjort Backens kyrka till en omtyckt vigselkyrka.

Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshusen i Hissjö och Sörfors.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?