Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i tre kyrkor och sex missionshus samt i Kyrkans Hus i Yttersjö.

I församlingen finns också Strömbäcks folkhögskola med Strömbäcks kyrka. De skiftande lokalerna möjliggör olika uttryck och verksamhetsformer.

Öppenhet mot, och en vilja att finnas till för det omgivande samhället har präglat församlingens liv. En välkomnande hållning är grundläggande för församlingen under devisen ”Dela liv – dela tro”. 

I församlingen ingår

Tegs kyrka
Böleängskyrkan
Röbäcks kyrka
Kyrkans hus i Yttersjö 
Bösta bönhus
Degernäs missionshus
Hössjö missionshus
Innersjö/Degersjö missionshus
Klabböle missionshus
Stöcksjö missionshus

Inom församlingens gränser ligger också Röbäcks kyrkogård med Röbäcks kapell.

Kontakta Tegs församling

Tegs församlingsexpedition finns i Tegs kyrka och har öppet: tisdag och torsdag kl 10.00-12.00.

Telefon
: 090-200 25 00 (växel)
E-posttegs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Adress
:
Tegs församling
Jägarvägen 16
90420 Umeå