Tegs kyrka
Foto: Jan Lindmark

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i två kyrkor, fem missionshus och i Kyrkans hus i Yttersjö.

Öppenhet mot, och en vilja att finnas till för det omgivande samhället har präglat församlingens liv. En välkomnande hållning är grundläggande för församlingen under devisen ”Dela liv – dela tro”. De skiftande lokalerna möjliggör olika uttryck och verksamhetsformer.

I församlingen ingår

Tegs kyrka
Röbäcks kyrka
Kyrkans hus Yttersjö
Bösta bönhus
Degernäs missionshus
Hössjö missionshus
Klabböle missionshus
Stöcksjö missionshus

Inom församlingens gränser ligger Röbäcks kyrkogård med Röbäcks kapell och Strömbäcks folkhögskola med Strömbäcks kyrka

Kontakta Tegs församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postteg.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Jägarvägen 16

Postadress:
Tegs församling
Jägarvägen 16
90420 Umeå

Tegs kyrka

Den karaktäristiska kyrkan med sin församlingsgård har sedan den stod färdig 1969 varit en samlingsplats för såväl Tegsbor som olika föreningar i Umeå. Olika kulturella uttryck, öppen barn-, familje- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för äldre är uttryck för det.

Röbäcks kyrka

I den gamla delen av Röbäck finns den röda kyrkan som tidigare varit ett missionshus. Delaktighet och ideellt engagemang kring gudstjänsten och verksamheten går att finna i gemenskapen i Röbäcks kyrka.

Kyrkans hus med kyrksal till vänster och samlings- och verksamhetslokaler i huskroppen till höger.

Kyrkans hus i Yttersjö

Mitt i byn Yttersjö finns Kyrkans hus. Det är en villaliknande byggnad med lekrum, allrum och en stor sal som används vid gudstjänster och andra sammankomster.

En kort bit från vägen ligger Bösta bönhus omgivet av grönska.

Bösta bönhus

I Bösta bönhus bedrivs verksamheten i en ekumenisk anda. Här firas gudstjänster och huset fungerar också som samlingspunkt för byns invånare.

Degernäs missionshus

I missionshuset mitt i byn hålls missionsauktioner två gånger per år och fest till jul. Varje vecka träffas barn och föräldrar på Stor och liten.

Hössjö missionshus

I det stora kyrkliknande missionshuset firar Tegs församling regelbundet gudstjänst. Här hålls också midsommarfirande, loppis och adventskonserter varje år.

Klabböle missionshus

Mitt i byn Klabböle ligger det vita missionshuset. Här sjunger Klabbölekören och EFS-föreningen har regelbundet verksamhet här.

Stöcksjö missionshus

Välkommen in i ett över 100 år gammalt missionshus med spår av en 70-talsrenovering. Ett levande missionshus med ca 10 sammankomster varje år.

Röbäcks kapell rymmer 100 personer och ligger inbäddat bland tallarna.

Röbäcks kapell

Röbäcks kapell ligger på Röbäcks kyrkogård omslutet av skogen. Kapellet används bland annat till begravningar, julotta och vid allhelgona.

Röbäcks kyrkogård

Röbäcks kyrkogård är Umeås nyaste kyrkogård. Läs mer om kyrkogården och hur du hittar hit.

Strömbäcks kyrka

På Strömbäcks folkhögskola finns en kyrka. Gudstjänst firas ibland i kyrkan och den är en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka.

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2022-2025.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?