Tegs kyrka
Foto: Jan Lindmark

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i tre kyrkor och sex missionshus samt i Kyrkans Hus i Yttersjö.

I församlingen finns också Strömbäcks folkhögskola med Strömbäcks kyrka. De skiftande lokalerna möjliggör olika uttryck och verksamhetsformer.

Öppenhet mot, och en vilja att finnas till för det omgivande samhället har präglat församlingens liv. En välkomnande hållning är grundläggande för församlingen under devisen ”Dela liv – dela tro”. 

I församlingen ingår

Tegs kyrka
Röbäcks kyrka
Kyrkans hus Yttersjö
Bösta bönhus
Degernäs missionshus
Hössjö missionshus
Innersjö/Degersjö missionshus
Klabböle missionshus
Stöcksjö missionshus

Inom församlingens gränser ligger också Röbäcks kyrkogård med Röbäcks kapell.

Kontakta Tegs församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postteg.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Jägarvägen 16

Postadress:
Tegs församling
Jägarvägen 16
90420 Umeå

Tegs kyrka

Den karaktäristiska kyrkan med sin församlingsgård har sedan den stod färdig 1969 varit en samlingsplats för såväl Tegsbor som olika föreningar i Umeå. Olika kulturella uttryck, öppen barn-, familje- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för äldre är uttryck för det.

Röbäcks kyrka

I den gamla delen av Röbäck finns den röda kyrkan som tidigare varit ett missionshus. Delaktighet och ideellt engagemang kring gudstjänsten och verksamheten går att finna i gemenskapen i Röbäcks kyrka.

Kyrkans hus med kyrksal till vänster och samlings- och verksamhetslokaler i huskroppen till höger.

Kyrkans hus i Yttersjö

Mitt i byn Yttersjö finns Kyrkans hus. EFS-föreningen i Yttersjö tog över huset hösten 2020 och driver verksamheten vidare.

En kort bit från vägen ligger Bösta bönhus omgivet av grönska.

Bösta bönhus

I Bösta bönhus bedrivs verksamheten i en ekumenisk anda. Här firas gudstjänster och huset fungerar också som samlingspunkt för byns invånare.

Degernäs missionshus

I missionshuset mitt i byn firas gudstjänst regelbundet och det hålls missionsauktioner två gånger per år, fest till jul och varje vecka är det öppet hus för alla åldrar.

Hössjö missionshus

I det stora kyrkliknande missionshuset firar Tegs församling regelbundet gudstjänst. Här hålls också midsommarfirande, loppis och adventskonserter varje år.

Innersjö-Degersjö missionshus

I sluttningen ner mot Bjännsjön ligger missionshuset, en före detta skola. Här hålls missionsauktion, julgransplundring och fettisdagsfest varje år. Tegs församling firar också gudstjänster här några gånger per år.

Klabböle missionshus

Mitt i byn Klabböle ligger det vita missionshuset. Här sjunger Klabbölekören och EFS-föreningen har regelbundet verksamhet här.

Stöcksjö missionshus

Välkommen in i ett över 100 år gammalt missionshus med spår av en 70-talsrenovering. Ett levande missionshus med ca 10 sammankomster varje år.

Röbäcks kapell rymmer 100 personer och ligger inbäddat bland tallarna.

Röbäcks kapell

Röbäcks kapell ligger på Röbäcks kyrkogård omslutet av skogen. Kapellet används bland annat till begravningar, julotta och vid allhelgona.

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Tegs församlingsråd

I Tegs församlingsråd sitter sju ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Helena Karlsson, för perioden 2022-2025.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?