Tegs kyrka
Foto: Jan Lindmark

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i tre kyrkor och sex missionshus samt i Kyrkans Hus i Yttersjö.

I församlingen finns också Strömbäcks folkhögskola med Strömbäcks kyrka. De skiftande lokalerna möjliggör olika uttryck och verksamhetsformer.

Öppenhet mot, och en vilja att finnas till för det omgivande samhället har präglat församlingens liv. En välkomnande hållning är grundläggande för församlingen under devisen ”Dela liv – dela tro”. 

I församlingen ingår

Tegs kyrka
Böleängskyrkan
Röbäcks kyrka
Kyrkans hus i Yttersjö 
Bösta bönhus
Degernäs missionshus
Hössjö missionshus
Innersjö/Degersjö missionshus
Klabböle missionshus
Stöcksjö missionshus

Inom församlingens gränser ligger också Röbäcks kyrkogård med Röbäcks kapell.

Kontakta Tegs församling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-posttegs.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Jägarvägen 16

Postadress:
Tegs församling
Jägarvägen 16
90420 Umeå