Foto: Peter Lindegren

Om Grisbackakyrkan

Grisbackakyrkans historia börjar före själva kyrkobyggnaden kom till. 1921 startades Grisbacka Kristliga Missions- och Ungdomsförening och bönhuset som delar av kyrkan består av invigdes 1936.

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Grisbackakyrkan. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Varför kallas Grisbackakyrkan för en samarbetskyrka?

Att Grisbackakyrkan är en samarbetskyrka innebär att EFS missionsförening Grisbacka, med hjälp av både volontärer och anställda, driver verksamheten och att kyrkan är en distriktskyrka inom Umeå Landsförsamling. Antalet medlemmar i föreningen har varierat genom åren och är nu ett 70-tal.

Just nu finns en positiv trend med en del nya medlemmar, men inte minst så finns många människor med i verksamheten utan att vara medlemmar. Det finns en styrelse med sju ledamöter som väljs av årsmötet. Ordförande i EFS Missionsförening Grisbacka heter Vilma Persson.

Här finns mera information om medlemsskap i missionsföreningen>

Historik

Medlemmarna i Grisbacka Kristliga Missions- och Ungdomsförening träffades till att börja med hemma i finrummet hos föreningens ordförande. Efter några år fick man lov att använda skolhuset för sina möten. I mitten på 30-talet fick man tillgång till tomten där den gamla smedjan hade legat, där Grisbackakyrkan ligger idag. Ett bönhus byggdes och invigdes den 12 juli 1936. 

Kyrkan har sedan dess byggts till i olika omgångar och invigdes ytterligare en gång på allhelgonahelgen 1980, av biskop Olaus Brännström. Då blev nämligen bönhuset en samarbetskyrka. 

Till invigningen 1980 hade man bl.a. byggt till serveringssalen. Under 1980-talet tillkom också klockstapeln. 1997 skedde den senaste tillbyggnaden, kyrktorget och kontoren. Under 2008 renoverades kyrksalen. 

Invid kyrkan finns en lekkyrka, en kyrka i miniatyr där barn genom lek kan lära sig mer om gudstjänst, dop, bröllop och begravning.

Grisbackakyrkans kyrkosal såg tidigare ut så här. Foto: Peter Lindegren

Musiken i kyrkan

Musiken i Grisbackakyrkan präglas av närhet, enkelhet och ärlighet. Sällan storskalig. Ofta angelägen. Här samsas gammal psalm och nyskrivna sånger, musik från vida världen såväl som lokalproducerad. Busiga barnröster, välsjungande vuxna och en orgel som ibland får vila till förmån för piano eller gitarr.

Grisbackakyrkan har en barnkör, en vuxenkör och några musikgrupper som övar. Därutöver sjungs och spelas det i nästan all verksamhet vi bedriver. Kort sagt: en kreativ musikmiljö med plats för flera. Läs mer på vår sida Det händer i Grisbackakyrkan

Tillgänglighet

  • Kyrkan består av tre plan. Kyrkosalen är hopbunden med samlingssal och lekrum på ingångsplanet. Ingen hiss till källare och övervåning. 
  • Ramp finns till ytterdörren
Lekkyrkan vid Grisbackakyrkan

Lekkyrka för barn

Jag ska gifta mig med Ebba när jag blir stor! Bröllop, dop och begravning är ofta stora högtidliga händelser i ett barns liv. I Grisbackakyrkans lekkyrka kan barn själv leka präst.

Backens kyrka och kyrkogård

Backens kyrka

Backens kyrka är Umeås äldsta kyrkobyggnad. Den första stenkyrkan på platsen invigdes redan 1508. Historia, tradition och vackra omgivningar har gjort Backens kyrka till en omtyckt vigselkyrka.

Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshusen i Hissjö och Sörfors.