Foto: Lina Eriksson

Om Ersmarkskyrkan

Ersmarkskyrkan är en levande samarbetskyrka mitt i Ersmark. Hit är alla välkomna! Kyrkan styrs av en EFS-förening.

En kyrka för alla

Alla som vill är välkomna till Ersmarkskyrkan. Vill du engagera dig ideellt finns flera möjligheter. I Ersmarkskyrkan finns tre ansvarsgrupper som tillsammans med de anställda formar gudstjänsterna. Vill du vara delaktig som kyrkvärd, ordna kyrkfika, sköta ljudet eller kanske vara mötesledare? Kontakta Ingela Forslund, se nedan.

Du behöver inte bli medlem i EFS-föreningen för att delta i gudstjänster eller komma med i gemenskapen. Men genom att gå med i föreningen kan du vid årsmöten, och kanske genom deltagande i styrelsen, vara med och påverka Ersmarkskyrkans arbete. 

Kyrkan är populär att fira dop och bröllop i. Du kan också hyra kyrkans samlingslokaler och gymnastikhallen som finns i källaren för t ex barnkalas och föreningsmöten. 

Styrelse EFS Ersmark

Nils Berginström (Ordförande)
Lehna Bengtsson (Vice ordförande)
Emil Sjöström
Andreas Viberg
Tomas Degerman
Marie Nordlund
Maria Sandström

Kontakta styrelsen genom Nils Berginström:
nils.berginstrom@umu.se eller 073-0300303

Du kan stödja EFS verksamhet i Ersmarkskyrkan via BG 5386-7594 eller Swish 123 699 12 77

Ersmarkskyrkan vill vara

  • en öppen kyrka för människor som söker sig till gudstjänst, samtal eller annan verksamhet.
  • en plats där tro och liv får mötas.
  • en plats där man trivs och behövs.
  • en plats där man får vila och växa; som det står på kyrkklockan, hämtat från Jesu ord ur Matteusevangeliet: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.”  

Att stödja

Ersmarkskyrkan stödjer med sina kollekter (BG 5386-7594) framförallt EFS Västerbottens arbete, EFS utlandsarbete samt Salt-barn och unga i EFS. Ersmarkskyrkan har en vänförsamling i Iringa, Tanznia, och stödjer två projekt inom den lutherska kyrkan i Tanzania: ”Kids club” vid sjukhuset i Ilembula och TEE-teologisk distansutbildning.

Historik och intressanta föremål i kyrkan

Från bönhus till samarbetskyrka

I maj 1992 togs första spadtaget som förvandlade EFS bönhus från 1921, till en kyrka. Det gamla bönhuset hade blivit för litet och få personer kom till gudstjänsterna. Kyrkbygget blev möjligt tack vare EFS-föreningen i Ersmark och Umeå stadsförsamlings gemensamma ansträngningar. Man ville skapa en distriktskyrka i Ersmark och det blev grunden för den framtida samarbetskyrkan Ersmarkskyrkan.

Församlingen stod för de ekonomiska resurserna och EFS för stora ideella insatser. Hela kyrkan byggdes av frivilliga; sammanlagt 5000 ideella arbetstimmar gjordes på bygget under vardagkvällar och på lördagar från maj till december. Kyrksalen renoverades och bönhuset fick en tillbyggnad med både expeditioner, samlingssal och källare med en mindre gymnastiksal. Invigningen ägde rum andra advent 1992. Klockstapeln tillkom 1998. Altarväven ”Vila och växande” invigdes andra söndagen i advent 2012. 

Bön vid invigning av altarväv Ersmarkskyrkan, 9 december 2012

Gud, vi tackar dig för denna altarväv, inspirerad av ditt ord och tilltal samt skapad av mänskliga händer.
Tack för att får ta den i bruk som synligt riktmärke för andakt och gudstjänst, bön och meditation.
Vi ber att vi som församling, med den för ögonen, får hjälp att se din osynliga närvaro mitt ibland oss.
Låt den få tjäna som vägmärke på trons väg mot Guds rike.
Vi ber om att den ska ge vila för själar i tillit till dig som bär allt.
Vi ber om växandets kraft så att vi i Ersmarkskyrkans sammanhang får växa i tro, hopp och kärlek.
Vi ber om både vila och växande, dig till ära, oss själva till glädje och medmänniskor till tjänst.
För ditt rikes skull.
Amen.   

En levande mötesplats

Kyrkan har på flera sätt blivit en mötesplats i byn genom åren. Många kommer till söndagens gudstjänst, föredrag, öppna förskolan, scouterna, samtalsgrupper, temakvällar, vardagmiddag eller sjunger i kör. Dop, vigslar, begravningar, enskilda samtal och själavård har en given plats, men kyrkan används även till byaföreningens träffar och barnkalas.

Engagemang och ideellt arbete

EFS tradition med frivilligarbete har fortsatt präglat kyrkans verksamhet och många har genom åren engagerat sig och bidragit med sitt ledarskap. Andra har fått sin första ledaruppgift i kyrkans verksamhet och fått växa i det ansvaret. Det frivilliga engagemanget har många olika uttryck, även praktiskt i värdskap, kaffekokande och snöskottning. Någon har sagt ”man trivs där man behövs” och kanske finns det en hemlighet i de orden!

Altarväven "Vila och växande" går i färgerna grönt och blått och föreställer en grodd som sträcker sina blad både uppåt och utåt. Väven är tillverkad av textilkonstnären Lena Liljemark och invigdes andra söndagen i advent 2012.

Den gamla altartavlan ”Jesus och Magdalena” från 1950-talet har bevarats och fått en ny placering vid ljusbäraren.

I Umeå får alla döpts en doptavla. Den består i huvudsak av färgerna blått och gult. I ikontradition står blått för det mänskliga och det gyllene för det gudomliga. I dopet möter människan det gudomliga. Duvan symboliserar den heliga Anden och blir lite som ett plustecken som binder samman det mänskliga och det gudomliga. Läs mer om doptavlan här >

I kyrkan finns också det vackra bårtäcket "Den himmelska staden" skapat av Lena Liljemark, som också har gjort altarväven. De vävda rektanglarna och broderade trianglarna symboliserar våra jordiska boningar, hustaken, men också den heliga treenigheten – ”Gud har berett en boning åt oss i himlen”. Cirkeln i bårtäckets mitt är Guds ljus, evighetens symbol. Bårtäcket är vävt i dräll med varp av ull och lin i inslaget.

Klicka på bilden för att se en panoramabild inifrån Ersmarkskyrkan. Du kan snurra runt i 360 grader och förstora bilden för att titta närmare.

Det är ett hopp och en längtan vi har, att livet är mer än det vi ser här på jorden

Lena Liljemark

Tillgänglighet

  • Kyrkan består av tre plan med hiss.
  • Inga nivåskillnader på entréplanet där kyrkosal och samlingslokaler finns
  • Dörröppnare finns
  • Hörslinga finns i kyrksalen
  • Handikappanpassad toalett

Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli volontär

Lys upp någons dag genom att ge av din tid och engagemang. Som ideell engagerar du dig för en särskild uppgift under en bestämd tid. Det kan vara längre eller kortare uppdrag.

Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.