Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ledamöter 2022-2025

Ledamöter

Levi Bergström, ordförande, S
Roland Samuelsson, S
Astrid Wolff Feychting, S
Marie-Louise Nilsson, S
Titti Ådén, S
Lena Maria Nilsson, MPSKDG
Lars-Gunnar Frisk, vice ordf, POSK
Birgitta Bernspång, POSK
Stefan Eriksson, POSK
Annika Vikström, POSK
Maria Karlsson, C
Elisabeth Lindahl, KR
Lena Fagéus, kyrkoherde​

Ersättare

Jari Prosi, S
Glenn Sjöström, S
Claes Hofberg, HoJ
Liecelott Omma, MPSKDG
Heidi Hansson, POSK
Åsa Linghult, POSK
Lars Ove Renberg, C
Sture Eriksson, FK

 

Kontakta kyrkorådet

E-post till ledamöter och ersättare i kyrkorådet vidarebefordras via   

Sammanträden och protokoll

Här finns protokoll från kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Inför kyrkofullmäktiges sammanträden finns även sammanträdeshandlingarna här.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSKDG) Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
(BA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(HoJ) Himmel och Jord
(SD) Sverigedemokraterna
(UN) Utan nomineringsgrupp

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com