Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett fastighets- och kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ledamöter

Levi Bergström (s) (vice ordförande)
Bengt Bergius (posk)
Birgitta Bernspång (posk)
Sture Eriksson (kr)
Elisabeth Lindahl (FK)
Rune Sjöström (c)
Annika Vikström (posk)
Astrid Wolff Feychting (s)
Marie-Louise Nilsson (s)
Roland Samuelsson (s)
Titti Ådén (s)  ​
Lena Fagéus, kyrkoherde

Ersättare:
Gun Bergström (MPSK)​
Stefan Eriksson (posk)
Yngve Gustavson (posk)
Heidi Hansson (posk)​
Maria Karlsson (c​​ )
Helen Salomonson (kr)
Jari Prosi (s)  ​
Glenn Sjöström (s)

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp