Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott samt ett fastighets- och kyrkogårdsutskott.

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådets ordförande Leif Hognert
Kyrkorådets ordförande Leif Hognert Foto: Yannick Delmart

Leif Hognert (posk), (ordförande)
Levi Bergström (s) (vice ordförande)
Bengt Bergius (posk)
Birgitta Bernspång (posk)
Sture Eriksson (kr)
Elisabeth Lindahl (FK)
Rune Sjöström (c)
Annika Vikström (posk)
Astrid Wolff Feychting (s)
Marie-Louise Nilsson (s)
Roland Samuelsson (s)
Titti Ådén (s)  ​
Lena Fagéus, kyrkoherde

Ersättare:
Gun Bergström (MPSK)​
Stefan Eriksson (posk)
Yngve Gustavson (posk)
Heidi Hansson (posk)​
Maria Karlsson (c​​ )
Helen Salomonson (kr)
Jari Prosi (s)  ​
Glenn Sjöström (s)

Nomineringsgrupper

Det här betyder förkortningarna

(s) Socialdemokraterna
(posk) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(c) Centerpartiet
(kr) En levande kyrka - Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(MPSK) Miljöpartister i Svenska kyrkan
(BorgA) Borgerligt alternativ
(FK) Frimodig kyrka
(SD) Sverigedemokraterna
(un) Utan nomineringsgrupp

Kontakta kyrkorådet

Leif Hognert, ordförande 
tel 090-17 89 89 / 070-325 79 38

Levi Bergström, vice ordförande
tel 090-77 20 34 / 070-652 37 99

E-post till övriga ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via