Läs mer om askgravlundar i Umeå pastorat

Askgravlund

En askgravlund är en plats där flera urnor gravsätts inom samma område, och där namnskyltar sätts upp för de gravsatta. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, men har inget skötselansvar.

I en askgravlund gravsätts askor/urnor på en gemensam yta. Anhöriga får vara med vid gravsättningen om de vill. Efter gravsättningen sätts en namnskylt upp på en gemensam plats. Kostnaden för namnskylt betalas av dödsboet eller någon anhörig.

Askgravlundens växter, träd, bänkar och ljushållare sköts om av kyrkogårdsförvaltningen. De som besöker askgravlundarna kan sätta snittblommor och gravljus i plast på gemensamma platser, men inte sätta dit egna krukor eller planteringar. I askgravlundarna får man inte ställa glasljus eller batteriljus.

I Umeå finns askgravlundar på Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård och Tavelsjö gamla kyrkogård.

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund ska byggas ut för att rymma fler gravsättningar. Utbyggnaden kommer att bli till vänster om den befintliga delen, sett från parkering och personalbyggnad. Innan utbyggnaden startar kommer vi att göra om lite i den befintliga delen för att öka tillgängligheten. Under tiden som arbetet med den befintliga delen pågår kommer askgravlunden därför att vara stängd för besökare. Inget kommer att hända med de redan gravsatta urnorna under byggperioden, de kommer att ligga kvar. Under den tid som askgravlunden är stängd är du välkommen att tända ljus i minneslunden istället. Målet är att den befintliga delen ska vara klar 1 juli 2022 och att den nya delen ska öppna 1 september 2022.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider december/januari:
onsdag 8 december:  öppet 10-11:30
23 december-7 januari: öppet 10-12
Julafton och nyårsafton: stängt
onsdag 26 januari: öppet 13-14:30
torsdag 27 januari: öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.