Läs mer om askgravlundar i Umeå pastorat

Askgravlund

En askgravlund är en plats där flera gravsätts inom samma område, och där namnskyltar sätts upp för de gravsatta. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, men har inget skötselansvar.

En askgravlund är en gemensam plats för gravsättning. Anhöriga får vara med vid gravsättningen om de vill. Efter gravsättningen sätts en namnskylt upp i 25 år. Kostnaden för namnskylt betalas av dödsboet eller någon anhörig. I askgravlundarna gravsätts endast textilurnor.

Askgravlundens växter, träd, bänkar och ljushållare sköts om av kyrkogårdsförvaltningen. De som besöker askgravlundarna kan sätta snittblommor och gravljus i plast på gemensamma platser, men inte sätta dit egna krukor eller planteringar. I askgravlundarna får man inte ställa glasljus eller batteriljus.

I Umeå finns askgravlundar på Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård och Tavelsjö gamla kyrkogård.

Askgravlundar

Backens askgravlund. Foto: Lina Eriksson

På Backens kyrkogård ligger askgravlunden runt en asymmetrisk damm. Besökare kan sätta blommor i små upphöjda dammarna och ljus i de vackra ljushållarna av glas. Namnskyltarna fästs på stora stentavlor.  Hösten 2023 invigdes en andra del för att rymma fler gravsatta. 

Foto: Lina Eriksson

Norra kyrkogårdens askgravlund. På pelarna av cortenstål monteras namnskyltar med namnen på de gravsatta. Foto: Lina Eriksson

Askgravlunden ligger mellan kapellen och dammen. Det finns särskilda platser där besökare kan sätta snittblommor och gravljus. Namnskyltarna monteras på pelare av cortenstål. Det finns även rundlar med namnskyltar som användes när askgravlunden var ny.

Norra kyrkogårdens askgravlund
Norra kyrkogårdens askgravlund, den äldsta delen där namnskyltar monterades på rundlar av cortenstål. Foto: Susanne Jonsson

Foto: Lina Eriksson

Askgravlunden ligger en bit upp på kyrkogården, till höger om kapellet, inbäddad bland tallarna. Lunden består av stenpelare i grupper om tre där namnskyltar med de gravsattas namn monteras. Stenpelarna ramas in av ringar i cortenstål där besökare kan sätta snittblommor och gravljus.

Foto: Lina Eriksson

Foto: Lina Eriksson

I sluttningen ner mot Tavelsjön ligger den gamla kyrkogården. Inramad av en låg häck ligger askgravlunden. Namnskyltarna fästs på på de fem återbrukade gravstenarna i tidstypisk stil. På sidorna finns hållare för gravljus och snittblommor.  

Foto: Lina Eriksson

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka. Här kremeras ca 1150 kistor per år. Här förvaras också urnor i väntan på gravsättning.