Läs mer om askgravlundar i Umeå pastorat

Askgravlund

En askgravlund är en plats där flera urnor gravsätts inom samma område, och där namnskyltar sätts upp för de gravsatta. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, men har inget skötselansvar.

I en askgravlund gravsätts askor/urnor på en gemensam yta. Anhöriga får vara med vid gravsättningen om de vill. Efter gravsättningen sätts en namnskylt upp på en gemensam plats. Kostnaden för namnskylt betalas av dödsboet eller någon anhörig.

Askgravlundens växter, träd, bänkar och ljushållare sköts om av kyrkogårdsförvaltningen. De som besöker askgravlundarna kan sätta snittblommor och gravljus i plast på gemensamma platser, men inte sätta dit egna krukor eller planteringar. I askgravlundarna får man inte ställa glasljus eller batteriljus.

I Umeå finns askgravlundar på Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård och Tavelsjö gamla kyrkogård.

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund byggs ut

Backens askgravlund byggs ut för att rymma fler gravsättningar. Utbyggnaden kommer att bli till vänster om den befintliga delen, sett från parkering och personalbyggnad. I samband med utbyggnaden gör vi om lite i den befintliga delen för att öka tillgängligheten. Under tiden som arbetet med askgravlunden pågår kommer den att vara stängd för besökare. Inget kommer att hända med de redan gravsatta urnorna under byggperioden, de kommer inte att påverkas. Under den tid som askgravlunden är stängd kan du tända ljus och sätta blommor vid vår tillfälliga smyckningsplats som är iordningställd till höger om lunden sett från parkeringen. Vi beklagar att ett antal oförutsedda händelser har lett till att projektet har fördröjts. Till exempel så upptäcktes det att dammen hade ett läckage, befintlig mur var instabil samt ny mur levererades felböjd. Allt detta måste åtgärdas innan arbetet kan färdigställas. Målet är att askgravlunden ska vara klar i slutet av november 2022. Vi kommer att kontakta alla som väntar på gravsättning med närvaro när det går att boka tid för gravsättning.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande öppettider november:
onsdag 30 november - öppet 13-14:30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Skolgatan 75

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka. Här kremeras cirka 950 kistor per år. Här förvaras också urnor i väntan på gravsättning.