Vi som arbetar i Församlingsgården och Umeå stads kyrka

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

  Umeå stads kyrka

  Likt en mindre katedral står Umeå stads kyrka vid älven i centrum sedan 1894. Kyrkan är välbesökt och rymmer under året olika slags gudstjänster och en omfattande musikverksamhet med många konserter.

  Församlingsgården

  I Församlingsgården öst på stan finns lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, samlingslokaler för dopfika och minnesstunder samt kontor för Umeå stadsförsamling och pastoratskansliet.

  Pastoratskansli och administration

  Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, ekonomi eller personalfrågor.

  Vi som arbetar med Umeås kyrkogårdar

  Kontakta kyrkogårdsexpeditionen angående gravnummer, gravstenar, beställning av gravskötsel, frågor om gravrätt med mera.