Foto: Alexander von Sydow

Svenska kyrkan i Örebro

Här hittar du information om det som händer i de åtta församlingarna i Örebro pastorat, som har närmare 62 000 medlemmar.

Örebro pastorat består av åtta församlingar och du hittar allt som är på gång hos oss i kalendern. Behöver du få tag i oss kan du kontakta informationsservice på 019-15 45 00 eller söka en enskild medarbetare via webben. I Örebro har Svenska kyrkan individ- och familjerådgivning och Sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset. Du hittar församlingarnas medarbetare på arbetsplatser, bland ungdomarna på Tegelbruket och på universitetet. När det krisar finns präster och diakoner där med stöd och tröst och vi har verksamhet på både finska och teckenspråk. Svenska kyrkan svarar för kyrkogårdsförvaltning med begravningsplatser för alla. Någon mil norr om Örebro ligger kyrkans egen kursgård Solliden. Välkommen!

Svenska kyrkan matchvärd för KIF Örebro 1/10: Så blir familjedagen på Behrn Arena

Svenska kyrkan är matchvärd när KIF Örebro DFF möter Piteå IF DFF hemma på Behrn Arena, söndagen den 1 oktober klockan 15.00. Matchen är en familjedag där Svenska kyrkan finns på plats med tävlingar, ansiktsmålning och gratis korv med bröd. Svenska kyrkan möjliggör att KIF kan ha fri entré denna matchdag!

Så nominerar du till Svenska kyrkans miljöpris i Örebro

Svenska kyrkans miljöpris i Örebro delas ut årligen till en person, eller en grupp personer, med Örebrokoppling som genom sina idéer bidrar till ökad ekologisk hållbarhet. Nominera din kandidat via formuläret här på webben. Senast 10 oktober 2023 vill vi ha din nominering.

Svenska kyrkan och Världens Barn – det här har vi på gång!

Radiohjälpens insamling för Världens Barn går till arbete för barns rättigheter runt om i världen med fokus på barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Svenska kyrkan Örebro pastorat är engagerad på flera sätt – och vi vill gärna att du är med!

Alla får plats! – nytt nummer av ”Örebro – Mitt i livet”

Ärlighet, trygghet och människan först. Det är ledorden för funkisarbetet i Örebro. Philip Jurland är en av flera personer som fått växa genom det arbetet. I nya numret av magasinet "Örebro - Mitt i livet" kan du läsa om honom samt om hur Svenska kyrkans arbete för personer med funktionsvariationer ser ut.

Gravar höstdag

Därför kontrollerar Svenska kyrkan Örebro kyrkogårdsförvaltning gravstenars säkerhet

Svenska kyrkan Örebro kyrkogårdsförvaltning har enligt lag ansvar för att kontrollera att gravstenar är säkert monterade och inte utgör en säkerhetsrisk. Det måste ske vart femte år. De stenar som inte klarar kontrollen läggs ned direkt och gravrättsinnehavaren kontaktas via brev.

Svenska kyrkans byggnader kartläggs i lokalförsörjningsplan

Hur används lokalerna som Svenska kyrkan Örebro pastorat har? Vilka kommer vi behöva de kommande tio åren? Det är frågor som den nya lokalförsörjningsplanen ska svara på. Beslut om planen fattas av kyrkofullmäktige i maj 2024.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Kalender

Kolla in vår kalender och de senaste nyheterna från Svenska kyrkan Örebro pastorat. Här kan du också se vid vilka gudstjänster, konserter och andra sammankomster det behövs vaccinationsbevis.

Digital anslagstavla

Detta är Svenska kyrkan Örebro pastorats digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet, valnämnden och kyrkogårdsutskottet. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Prenumerera via RSS

Lördagsmusik i S:t Nicolai kyrka för Världens barn 7/10 kl. 10.30

Publicerad:

S:t Nicolai Seniorkör sjunger för Världens barn lördagen den 7 oktober kl. 10.30. Kom och lyssna till församlingens fantastiska seniorer och var med i radiohjälpens insamlingen för Världens barn. Efter konserten blir det Världens barn-café i Nikolai Prästgård där insamlingen fortsätter fram till kl. 15. Välkommen!

Allhelgonahelgen i Olaus Petri: Öppet i kyrkan, närvaro på kyrkogården och Evensong.

Publicerad:

Allhelgonatid. Tankarna går till liv och död, och livet efter döden. Välkommen till Örebro Olaus Petri för en ljus upplevelse när mörkret sänker sig!

Sammanslagna minnesfonden: Möjlighet att ansöka om medel fram till 31/10 2023

Publicerad:

Svenska kyrkans sociala arbete går under namnet diakoni. Vi möter den som är utsatt, ensam eller ledsen på flera olika sätt. Just nu finns möjlighet att ansöka om medel ur Örebro pastorats sammanslagna minnesfond.

Världens barn-café på Café Nikolai 7/10 kl. 11-15

Publicerad:

Varmt välkommen att fika för en god sak! Lördag 7/10 blir det fika på Café Nikolai till förmån för Radiohjälpens insamling till Världens barn. Det kommer finnas varmkorv, fikabröd och pannkaksbuffé! Alla pengar går oavkortat till insamlingen. Före caféet, kl. 10.30, är det lördagsmusik i S:t Nicolai kyrka med S:t Nicolai Seniorkör.

Suomalainen laulupäivä Eskilstunassa 21.10

Publicerad:

Tule mukaan suomalaiseen ja suomenkieliseen laulupäivään, jossa saamme olla yhdessä, laulaa tai kuunnella, viettää messua ja aterioida yhdessä.

Så behandlar Svenska kyrkan Örebro dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.