Foto: Agneta Larsson

Konserter i Olaus Petri hösten 2020

Här kan du läsa och ladda ner programmet för konserter och musikgudstjänster i Örebro Olaus Petri kyrka.

Med anledning av coronaviruset: Detta gäller just nu

Ladda ner Musikfoldern som pdf här!

Söndag 27 september kl. 18.00 ORGELKONSERT
Årets strängnässtiftare Mats Bertilsson, organist i Örebro Olaus Petri församling, framför musik av bland andra engelska katedralorganister och Johann Sebastian Bachs söner.
Fri entré

Söndag 18 oktober kl. 18.00 BRASSKONSERT
En brasskvintett under ledning av Staffan Sjösvärd bjuder på en ”Odysse i musikhistorien”.
Anders Hemström och Thomas Jonsergårdh, trumpet
Staffan Sjösvärd, valthorn
Anna Holm, trombon
Lars Hellgren, tuba
Fri entré

Söndag 1 november kl. 16.00 och 18.00 EVENSONG
Olaus Petri Cantores sjunger Evensong (aftonbön enligt anglikansk tradition) på
Alla Själars dag i samband med ljuständningen för de bortgångna.
Dirigent: Mats Bertilsson
Organist: AnnaKarin GillbergEriksson
Fri entré

Söndag 22 november kl. 18.00 LYRIK OCH MUSIK
Under rubriken ”Ord och toner till själens behag” reciteras dikter av Bo Setterlind mellan vilka framförs musik av bland andra Antonio Vivaldi och Johann Sebastian Bach.
Berit Carlström, recitatör
Gabriel Hällqvist, sång
Annika Bertilsson, flöjt
Joel Glamsjö, violoncell
Mats Bertilsson, ackompanjatör
Fri entré

Lördag 5 december kl. 16.00 SÅNGER I ADVENTSTID
Olaus Petri Laudantes under ledning av AnnaKarin GillbergEriksson inbjuder till en stund av gemenskap där man får lyssna till och sjunga tillsammans med kören.
Plats: Olaus Petri församlingshem, Sofiagatan 2.
Fri entré

Fredag 11 december kl. 16.00 LUCIAFIRANDE
Luciafirande med Olaus Petri Barnkör under ledning av Anna Ytterberg.
Fri entré men med biljett. Kollekt kommer tas upp till församlingens diakonala arbete för att hjälpa människor i nöd. För att undvika trängsel vid entrén ber vi att
man intar sin plats senast 5 minuter innan utsatt tid. Förmedlingen av biljetter kommer styras av vilka restriktioner som råder i december, och tillvägagångssättet kommer annonseras på hemsidan samt affischer en tid innan.

Lördag 12 december kl. 17.00 och 18.00 LUCIAFIRANDE
Luciafirande med Ceciliakören och Olaus Petri Gosskör under ledning av Anna Ytterberg.
Organist: AnnaKarin GillbergEriksson.
Fri entré men med biljett. Kollekt kommer tas upp till församlingens diakonala arbete för att hjälpa människor i nöd. För att undvika trängsel vid entrén ber vi att
man intar sin plats senast 5 minuter innan utsatt tid. Förmedlingen av biljetter kommer styras av vilka restriktioner som råder i december, och tillvägagångssättet kommer annonseras på hemsidan samt affischer en tid innan.

Söndag 13 december kl. 16.00 och 18.00 LUCIAKRÖNING
Ungdomskören OPQ framför under ledning av Mats Bertilsson en gripande gestaltning av Lucias liv som avslutas med kröning och omges av vackra körsånger.
Organist: AnnaKarin GillbergEriksson
Längd cirka 55 minuter.
Entré 50:-, intäkterna går oavkortat till församlingens diakonala arbete för att hjälpa människor i nöd. För att undvika trängsel vid entrén ber vi att
man intar sin plats senast 5 minuter innan utsatt tid. Förmedlingen av biljetter kommer styras av vilka restriktioner som råder i december, och tillvägagångssättet kommer annonseras på hemsidan samt affischer en tid innan.

Söndag 20 december kl. 17.00 och 19.00 JULKONSERT ”VI SJUNGER IN JULEN”
Anna-Sofia Gahnfelt, sopran
Anna, Wikblom, sopran
Staffan Sjösvärd, valthorn
Mats Bertilsson, ackompanjatör
Vokalensemble
Entré 80:-, intäkterna går oavkortat till församlingens diakonala arbete för att hjälpa människor i nöd. För att undvika trängsel vid entrén ber vi att man intar sin plats senast 5 minuter innan utsatt tid. Förmedlingen av biljetter kommer styras av vilka restriktioner som råder i december, och tillvägagångssättet kommer annonseras på hemsidan samt affischer en tid innan.

Trettondedag Jul 6 januari 2021 kl. 18.00 ”A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS”
I denna oerhört uppskattade engelska tradition framför Olaus Petri Vocalis under
ledning av Mats Bertilsson vackra julsånger av bland andra Richard Dering och Herbert Howells. Vi får höra textläsningar om julens händelser, och alla i kyrkan får stämma in i psalmsången.
Organist: Lars-Ove Eriksson
Fri entré. Kollekt kommer tas upp till församlingens diakonala arbete för att hjälpa människor i nöd. För att undvika trängsel vid entrén ber vi att man intar sin plats senast 5 minuter innan utsatt tid. Längd cirka 80 minuter.

Körsång och extra musik vid gudstjänster SÖN- OCH HELGDAGAR KL 10.00

Denna höst kommer körerna framträda i mindre grupper med hänsyn till maxantalet besökare. De sjunger även då det firas extra mässa kl. 14.

SEPTEMBER
6 Ungdomskören OPQ / Mats Bertilsson
13 Vokalkvartett / Mats Bertilsson
20 Olaus Petri Laudantes /
AnnaKarin GillbergEriksson
27 Olaus Petri Vocalis / Mats Bertilsson

OKTOBER
4 Ceciliakören / Anna Ytterberg
11 Olaus Petri Gosskör/ Anna Ytterberg
18 Olaus Petri Laudantes / AnnaKarin GillbergEriksson
25 Olaus Petri Cantores / Mats Bertilsson
31 Ungdomskören OPQ / Mats Bertilsson

NOVEMBER
1 Ungdomskören OPQ / Mats Bertilsson
8 Ceciliakören / Anna Ytterberg
15 Olaus Petri Laudantes / AnnaKarin GillbergEriksson
22 Olaus Petri Vocalis / Mats Bertilsson
29 Medlemmar ur församlingens ensembler

DECEMBER
6 Olaus Petri Barnkör / Anna Ytterberg (OBS! Kl. 14)
13 Olaus Petri Vocalis / Mats Bertilsson
20 Olaus Petri Laudantes / AnnaKarin GillbergEriksson
24 kl 10 - Julspel med barn och ungdomar från församlingen / Agneta Larsson &
Anna Ytterberg
kl 17 - Ensemble ur Olaus Petri Cantores / Mats Bertilsson & AnnaKarin GillbergEriksson
kl 22 - Sopransolist Anna Wikblom / Mats Bertilsson
25 kl 07 - Rikard Eriksson, dragspel

Mats Bertilsson

Mats Bertilsson

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Organist, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Anna Ytterberg

Anna Ytterberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Kantor, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

AnnaKarin GillbergEriksson

AnnaKarin GillbergEriksson

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Kantor, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling