Foto: Agneta Larsson

Konserter i Olaus Petri våren 2024

Välkommen till våra konserter och musikgudstjänster i Örebro Olaus Petri kyrka!

Söndag 21 januari kl. 18.00 ORGELKONSERT
Alexandra Pilakouris från Linköpings domkyrka framför musik av bland andra Mons Leidvin Takle, Ástor Piazzolla och Judith Bingham.
Fri entré

Söndagen den 4 februari kl. 18.00 KÖRKONSERT
På Kyrkomusikens Dag framför Olaus Petri Gosskör under ledning av Katarina Högberg Jansson tonsättningar av bland andra W.A. Mozart och Bob Chilcott. 
Fri entré

Söndag 3 mars kl. 18.00 ORGELKONSERT
Sebastian Johansson från Sigtuna framför musik av Maurice Duruflé, Gabriel Fauré, Jeanne Demessieux, Michael Waldenby och Otto Olsson.
Fri entré

Söndagen den 10 mars kl. 18.00 KÖRKONSERT
Olaus Petri Vocalis framför ett a cappella-program under ledning av Mats Bertilsson. Kompositioner av bland andra Herbert Howells, Maurice Duruflé och Kjell Perder (uruppförande!).
Fri entré

Onsdag 27 mars kl. 18.40 KONSERT (i anslutning till korsvägsandakten kl. 18.00) STABAT MATER av GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
Sopran: Anna-Sofia Gahnfelt
Alt: Eva Dobreff
Orgel: Mats Bertilsson
Konsertlängd cirka 40 minuter
Fri entré

Söndag 14 april kl. 18.00 PÅSKMUSIK
Gudstjänst vid Kristi Uppståndelses Fest. Olaus Petri Vocalis sjunger vackra sånger mellan läsningarna i påskens motsvarighet till julens ”A Festival of Nine Lessons and Carols”. Tonsättningar av bland andra Thomas Tallis och C. V. Stanford.
Organist: Katarina Högberg Jansson
Dirigent: Mats Bertilsson
Fri entré

Söndag 5 maj kl. 18.00 ORGELKONSERT
Den italienske organisten Giorgio Parolini spelar på Setterquistorgeln från 1913.
Fri entré

Söndag 26 maj kl. 15.00 VÅRKONSERT I STADSPARKEN (OBS!)
100-årsjubilerande Olaus Petri Musikkår framför denna gång sin traditionella vårkonsert från scenen i Stadsparken. Dirigent: Staffan Sjösvärd.

Söndag 26 maj kl. 18.00 TE DEUM
Otto Olssons tonsättning av Te Deum från 1906 framförs tillsammans med andra verk av samme kompositör. 
Körer: Olaus Petri Cantores, Ungdomskören OPQ och Olaus Petri Vocalis.
Organist: Björn Gäfvert  
Orkester: Drottningholms Barockensemble
Dirigent: Mats Bertilsson
Inträde 200:- / 160:- / 120:- / 80:- Biljetter säljs via Ticketmaster på ticketmaster.se fr.o.m. måndagen den 25 mars kl. 09:00.

 

Körsång och extra musik vid gudstjänster Söndagar och helgdagar kl 10

Januari
28 Septuagesima. Ungdomskören OPQ

Februari         
4 Kyndelsmässodagen. Olaus Petri Vocalis
18 1a sön. i fastan. Olaus Petri Cantores

Mars
10 Midfastosöndagen. Ungdomskören OPQ
17 Jungfru Marie beb.dag. Damkören Aurora
29 Långfredagen. Olaus Petri Vocalis
30 Påskafton kl 22.00. Ungdomskören OPQ
31 Påskdagen. Olaus Petri Cantores, Olaus Petri Musikkår

April
1 Annandag påsk. Olaus Petri Barnkör och Ceciliakören
14 3e sön i påsktiden. Olaus Petri Vocalis
28 5e sön i påsktiden. Olaus Petri Cantores

Maj
5 Bönsöndagen. Olaus Petri Gosskör
9 Kristi himmelsfärds dag. Ensemble ur Olaus Petri Vocalis och ensemble ur Olaus Petri Musikkår. Kl 09.45 musik från kyrktornet
19 Pingstdagen kl 18.00. Ceciliakören  

Musik

Vill du gå på konsert eller är du kanske sugen på att börja sjunga i någon av våra 35 olika körer? Här hittar du information om körer och konserter hos Svenska kyrkan i Örebro.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling