Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Caféer och träffar i Almby församling

I Almby församling finns varje vecka flera mötesplatser i  församlingshemmen för dig som vill sitta ner och prata med andra och kanske dricka en kopp kaffe med fikabröd. Vi brukar fira en enkel andakt tillsammans.

Öppet hus, tisdagar kl 10-12 i Den gode herdens kapell, Brickebackens centrum.

Café Alma, torsdagar kl 14-15.30 i Almby församlingshem, Almbyvägen 4. Varannan gång program med inbjuden gäst.

Öppen kyrka för alla åldrar, torsdagar kl 15.30-17.30 i Den gode herdens kapell, Brickebackens centrum. Ibland med ett tema, t ex filmvisning eller sällskapsspel.

Kyrkkaffe på söndagar, i samband med gudstjänst i Almby kyrka kl 10 eller i Den gode herdens kapell kl 16.

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan