Tångeråsa kyrkogård

Omgiven av skogsbygd i Örebro pastorats södra begränsning ligger Tångeråsa kyrkogård med klockstapel och medeltida unik timmerkyrka.

Kyrkogården med trädkrans är liten och omgiven av en ensidig stenmur.

I norra delen finns ett vitkalkat gravhus, som jämte den vita sakristian av sten står i skarp kontrast till den i övrigt tjärbestrukna och spånklädda kyrkan.

Bredvid ett tidigare vapenhus är en liten minneslund placerad.

Tångeråsa minneslund
Minneslund, Tångeråsa kyrkogård
Askgravplatser, Tångeråsa kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13. E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Tillförordnad kyrkogårdschef
Maria Gustavsson, 019-15 45 65

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186