Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Örebro pastorat. Ledamöterna utses i kyrkoval vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige godkänner församlingsinstruktionen, fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om budget, bokslut och kyrkoavgift samt väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden.

Ledamöterna sammanträder 29 maj och 13 november 2018. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och vem som helst har rätt att närvara. Ledamöterna kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner. Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat har 45 ledamöter och 23 ersättare. Kyrkofullmäktige utser ledamöter i kyrkorådet och valnämnden.

Kyrkofullmäktiges presidium För MANDATPERIODEN 2018 - 2021

Marianne Thor, ordförande
Börje Gustafsson, förste vice ordförande
Marianne Sindmark, andre vice ordförande

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018 - 2021

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter: Timmy Leijen, Ellen Leijen, Marianne Thor, Olof Björk, Gunnar Lidén, Carina Svedenberg Widqvist, Tommy Ahlberg, Jenny Thor, Marie Georgson, Krister Palm, Eva-Lena Jansson, Robert Persson, Pia Rehnberg, Jan-Eric Borneblad Norman, Kerstin Pettersson, Jan Hermansson.

Ersättare: Elona Malm, Björn Eriksson, Margareta Johansson, Annette Jansson, Mirja Sällinen, Carola Johansson, Kerstin Persson, Lena Ryö.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, Ingegerd Flock Andersson, Lennart Eriksson, Ingrid Tvelin, Birgitta Nordlöw, Börje Gustafsson, Ann-Katrine Jondelius.

Ersättare: Anders Johansson, Xerxes Åkerfeldt, Britt Åsling, Anna Stark.

Frimodig kyrka

Ordinarie ledamöter: Karin Hermansson, Helge Rooth.

Ersättare: Ulla-Britt Thungren, Sika Touyabah.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie ledamöter: Hans Fredlund, Josefine Carlsén, Johan Unger, Margareta Anshelm, Marianne Sindmark, Karin Forsling, Gabriel Sjölin, Lisbeth Boberg, Margareta Grape, Andreas Stenlund, Margareta Bratt, Alazar Menghestu, Theresia Jakobsson

Ersättare: Paula Guldbrand, Karl Arne Hesselbom, Lovisa Ekestubbe, Curt Gustavsson, Miriam Abraham, Anders Ekvall, Ingmar Näslund.

Sverigedemokraterna

Ledamöter: Helena Ståhl, Arne Björklund, Peter Fredriksson, Johan Dahlström.

Ersättare: Josefin Pettersson, Jan-Olov Dahlström.

Vänstern i Svenska Kyrkan

Ordinarie ledamöter: Lisa Nätterdal, Linus Karlsson, Lisbeth Lund

Ersättare: -

 

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.