Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Örebro pastorat. Ledamöterna utses i kyrkoval vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige godkänner församlingsinstruktionen, fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om budget, bokslut och kyrkoavgift samt utser ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden samt styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB.

Kyrkofullmäktige sammanträder 25 maj och 9 november 2021.
Tillträdande kyrkofullmäktige har sitt första sammanträde inför kommande mandatperiod 18 november 2021.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och vem som helst har rätt att närvara. Ledamöterna kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner. Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat har 45 ledamöter och 23 ersättare.

Kyrkofullmäktiges presidium För MANDATPERIODEN 2018 - 2021

Marianne Thor, ordförande
Börje Gustafsson, förste vice ordförande
Marianne Sindmark, andre vice ordförande

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018 - 2021

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter: Timmy Leijen, Ellen Leijen, Marianne Thor, Olof Björk, Gunnar Lidén, Tommy Ahlberg, Jenny Thor, Marie Georgson, Krister Palm, Eva-Lena Jansson, Robert Persson, Pia Rehnberg, Jan-Eric Borneblad Norman, Kerstin Pettersson, Jan Hermansson, Elona Malm.

Ersättare: Björn Eriksson, Margareta Johansson, Annette Jansson, Mirja Sällinen, Carola Johansson, Kerstin Persson, Lena Ryö, Tracy Annan.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, Ingegerd Flock Andersson, Lennart Eriksson, Birgitta Nordlöw, Börje Gustafsson, Ann-Katrine Jondelius, Anders Johansson.

Ersättare: Xerxes Åkerfeldt, Britt Åsling, Anna Stark, Håkan Larsson.

Frimodig kyrka

Ordinarie ledamöter: Karin Hermansson, Helge Rooth.

Ersättare: Ulla-Britt Thungren, Sika Touyabah.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie ledamöter: Hans Fredlund, Josefine Carlsén, Johan Unger, Margareta Anshelm, Marianne Sindmark, Karin Forsling, Gabriel Sjölin, Lisbeth Boberg, Margareta Grape, Andreas Stenlund, Margareta Bratt, Alazar Menghestu, Theresia Jakobsson

Ersättare: Paula Guldbrand, Lovisa Ekestubbe, Curt Gustavsson, Miriam Abraham, Anders Ekvall, Ingmar Näslund, Marie-Louise Andersson.

Sverigedemokraterna

Ledamöter: Helena Ståhl, Arne Björklund, Johan Dahlström.

Ersättare: -

Vänstern i Svenska Kyrkan

Ordinarie ledamöter: Lisa Nätterdal, Linus Karlsson, Lisbeth Lund

Ersättare: -

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.