Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Örebro pastorat. Ledamöterna utses i kyrkoval vart fjärde år.


Kyrkofullmäktige beslutar om budget och fastställer bokslut. Ledamöterna sammanträder i maj och november. Ledamöterna kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner. Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige utser ledamöter i kyrkorådet och valnämnden.

Kyrkofullmäktiges presidium

Marianne Thor, ordförande
Annica Zetterholm, förste vice ordförande
Curt Gustavsson, andre vice ordförande

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2014 - 2017

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter: Timmy Leijen, Jenny Thor, Ellen Leijen, Marianne Thor, Marie Georgson, Bo Wallin, Kenneth Sundqvist, Gunnar Lidén, Gun-Britt Englund, Olof Björk, Pia Rehnberg, Jan Hermansson, Bertil Burman, Mirja Sällinen, Magnus Hellström, Berit Majer.

Ersättare: Margareta Johansson, Birgitta Almgren, Elona Malm, Yvonne Nordström, Elsa Olsson, Annette Jansson, Carina Svedenberg Widqvist, Margareta Pettersson.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie ledamöter: Hans Fredlund, Johan Unger, Margareta Anshelm, Marianne Sindmark, Lena Enerbäck, Göran H Johansson, Lisbeth Boberg, Karin Forsling, Karl-Arne Hesselbom, Margareta Stenström, Barbro Näslund, Curt Gustavsson, Kristina Johansson, Maria Gustafsson, Nils-Olov Sindmark, Christina Uddman.

Ersättare: Adina Näppi, Bertil Ingvar Lundqvist, Lena Mattsson, Ingmari Rudin Gustavsson, Erik Guldbrand, Elisabeth Sjögren, Märta Lindstrand, Lillemore Granetjell.

Örebro pastorats Kyrkliga Allians

Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, Ingegerd Flock Andersson, Börje Gustafsson, Ingrid Tvelin, Lennart Eriksson, Ann-Marie Gustafsson, Annette Ed Stenninger, Birgitta Schortz, Ella-Britt Lindeberg, Maud Nilsson.

Ersättare: Monika Rothamel, Britt Åsling, Gunilla Holmström Monika Rothamel, Håkan Larsson, Ingvar Stensson.

Frimodig kyrka

Ordinarie ledamöter: Karin Hermansson, Anders Hellgren, Sika Touyabah.

Ersättare: -

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.