Foto: Per Knutsson

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Örebro pastorat. Ledamöterna utses i kyrkoval vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige godkänner församlingsinstruktionen, fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om budget, bokslut och kyrkoavgift samt utser ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden samt styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB.

Kyrkofullmäktige sammanträder 24 maj och 10 november 2022.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och vem som helst har rätt att närvara. Ledamöterna kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner. Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat har 45 ledamöter och 23 ersättare.

Kyrkofullmäktiges presidium För MANDATPERIODEN 2022 - 2025

Marianne Thor, ordförande
Ingmar Näslund, förste vice ordförande
Xerxes Åkerfeldt, andre vice ordförande

Dessa personer sitter i Kyrkofullmäktige och representerar de olika nomineringsgrupperna den kommande mandatperioden 2022-2025.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie ledamöter: Timmy Leijen, Ellen Leijen, Marianne Thor, Olof Björk, Tommy Ahlberg, Jenny Thor, Marie Georgson, Alexander Berggren, Pia Rehnberg, Robert Mörk, Eva-Lena Jansson, Daniel Ekblad, Lena Ryö, Jakob Brönnum, Barbro Andersson, Viktor Tullgren.
Ersättare: Elona Malm, Jan-Eric Norman, Carola Johansson, Jan Hermansson, Kerstin Persson, Krister Palm, Annette Jansson, Gunnar Lidén.

Frimodig kyrka
Ordinarie ledamöter: Karin Hermansson, Gjohn-Marko Berisha.
Ersättare: Helge Rooth, Sika Touyabah.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ordinarie ledamöter: Josefine Carlsén, Hans Fredlund, Gabriel Sjölin, Karin Forsling, Marianne Sindmark, Torkel Fred, Karin Helmker, Ingmar Näslund, Margareta Grape, Leif Hjalmarsson, Kristina Lindfors, Curt Gustavsson, Lovisa Ekestubbe, Elisabeth Lindsta, Linus Öholm.
Ersättare: Addiswa Stenström, Johan Unger, Henrik Johansson, Margareta Bratt, Göran H Johansson, Ingmari Rudin Gustavsson, Lisbeth Hjalmarsson, Alazar Menghestu.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat
Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, Xerxes Åkerfeldt, Ingegerd Flock Andersson, Anders Johansson, Annette Ed Stenninger.
Ersättare: Jessika Edetun Falk, Josefin Stenninger Ollas, Mats Einestam.

Sverigedemokraterna
Ordinarie ledamöter: Helena Ståhl, Bo Ammer, Gunilla Fredriksson.
Ersättare: Boa Berg.

Vänstern i Svenska kyrkan
Ordinarie ledamöter: Liv Emanuelle Söderberg, Dina Hyvärinen, Helena Viking, Jens Frandsen.

 

Örebro pastorat har åtta församlingsråd

Förutom kyrkoråd och kyrkofullmäktige, har Örebro pastorat även åtta församlingsråd, ett i varje församling. Du kan läsa mer om dem på webben.

Här är de: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.