Foto: Ulla-Carin Ekblom

Välj grupp utifrån veckodag!

Undrar du hur du ska få plats med konfan i kalendern? Vi vet att många har mycket. Just därför har vi många olika konfagrupper som ses olika ofta och på olika veckodagar. Kolla runt bland de olika dagarna och grupperna. Vilken passar dig?

Här hittar du höstens konfagrupper sorterade efter veckodag. Totalt planerar vi för 15 konfagrupper. Alla grupper åker på läger och några far dessutom iväg på längre resor (på grund av pandemin finns det dock, av naturliga skäl, viss osäkerhet runt resorna). Alla grupper är kostnadsfria!

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Lördag och söndag

Söndag

Skollov/sommarlov

Andra grupper