Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Korfönstret ”Himlavalvet” i S:t Mikaels kyrka

Fönstrets komposition liksom utformningen av det stora träkorset och korväggens bildspråk följer arkitekten Janne Feldts grundidé, cirkelformen, som han låtit prägla kyrkans arkitektur.

Talen 3 och 12 är ledsymboler i kyrkorummets bilduttryck, vars färger reflekteras i korfönstret ”Himlavalvet”.

Under Gudsljusets ring upptill finns inneslutna i den stora Trefaldighetens triangel Faderns, Sonens och den Helige Andes sinnebilder - ögat, fisken och duvan.

Korset finns med i upprepade femglas-sammanställningar liksom bokstäverna A och O (Upp 21:6) samt stor änglabild. Dopfunt, kalk och kyrkans skepp finns också att upptäcka.

En radikalt alternativ bild kan ses som Kristi himmelsfärd. Bakom eller under gestalten med uppsträckta armar framstår den välvda bilden av jorden med sina (tänkta) meridianer.

Smidesarbetet i järn utfördes av Lillå Sme´n AB/Tommy Andersson och glasarbetet av Teijlers Glas AB/Leif Restadh. För guldbeläggningen svarade Bror Frigren från länsmuseet.

Fönstret består av 72 delar (Luk 10:17-20). Glasen, delvis antikglas av tysk tillverkning, sattes på plats i sina ramar under taket veckan före invigningen av fönstret Kristi Himmelfärdsdag den 31 maj 1984. En minnesvärd dag med vackert och soligt väder.

Komministern Bengt Olsson predikade och kören dirigerades av Bengt Ekhem. Psaltarpsalmen 110:1-4 ”Villigt kommer ditt folk” var tonsatt av Erling Thuringer. (Epistel Apg 1:1-11, Evangelium Joh 17:24-26)

Lars Eklund