Bårtäcken och ceremoniurnor

Bokar du begravning vid kapellen på Norra kyrkogården i Örebro finns det flera vackra bårtäcken att låna. Vi har också ceremoniurnor för utlåning.

Låna bårtäcke

Du kan låna ett av våra bårtäcken som finns i flera färger – alla vackra på sitt sätt. Du hittar bilder på våra bårtäcken här nedan. Handblommor läggs på särskilda dukar och ljus ska ställas på brickor. Bårtäcket ska vara fritt från blommor, ljus och annat som kan ge skador eller fläckar.

Låna ceremoniurna

För dem som önskar har kyrkogårdsförvaltningen ceremoniurnor att låna vid akt med urna. Det finns en urna i keramik samt tre urnor i trä varav en som är större och anpassad för minneslundskartonger. I ceremoniurnan kan man placera en enklare urna eller minneslundskartong under begravningsceremonin.

Vid begravningsakt med urna placeras urnan på ett bord. Det finns möjlighet att välja mellan två olika bord, ett svart med glasskiva samt ett i ljust trä.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42