Körsångare som håller i noter
Foto: Gustaf Hellsing

Kuoro Sininen sävel/Kör Blå ton

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa/Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro

KUORO sininen sävel 

Harjoittelee kuoronjohtajan vetämänä Pyhän Mikaelin kirkossa maanantaisin 16.8. alkaen klo 17-19. Kuoro esiintyy messuissa ja juhlissa vähintään kerran kuukaudessa. 

Kuoroa johtaa Terhi Aho, joka ottaa mielellään uusia innokkaita laulajia kuoroon!

Tule ja tuo kaverisikin!

KÖR blå ton 

Kören övar med en körledare i S:t Mikaels kyrka alla måndagar mellan kl. 17-19 från och med den 16 augusti. 

Kören medverkar i mässorna.

Kören leds av Terhi Aho, som gärna tar emot nya ivriga sångare.

Ta med en vän och kom!