Körsångare som håller i noter
Foto: Gustaf Hellsing

Kuoro Sininen sävel/Kör Blå ton

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa/Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro

KUORO sininen sävel - tauolla

Harjoittelee kuoronjohtajan vetämänä Pyhän Mikaelin kirkossa maanantaisin 14.9. alkaen klo 17-19. Kuoro esiintyy messuissa ja juhlissa vähintään kerran kuukaudessa. 

Kuoroa johtaa Tony Knutsson, joka ottaa mielellään uusia innokkaita laulajia kuoroon!

Tule ja tuo kaverisikin!

KÖR blå ton - pausas

Kören övar med en körledare i S:t Mikaels kyrka alla måndagar mellan kl. 17-19 från och med den 14september. 

Kören medverkar i mässorna.

Kören leds av Tony Knutsson, som gärna tar emot nya ivriga sångare.

Ta med en vän och kom!