Foto: Johannes Frandsen /IKON

Trygghetscirkeln: föräldrakurs om trygghet och anknytning

Trygghetscirkeln är en ny satsning från Svenska kyrkan i Örebro – en föräldrakurs om trygghet och anknytning, för dig som har barn i förskoleåldern. Gör en intresseanmälan via webben.

Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som visar hur du som förälder stärker relationen till ditt barn och skapar en djupare förståelse för hur du tolkar ditt barns känslomässiga behov av trygghet, tröst, stöd och utforskande. Vi föräldrar behöver också fundera över vårt föräldraskap och hur vi som föräldrar kan tillgodose våra barns behov tillräckligt bra, ”good enough”. Det handlar inte om att vara en perfekt förälder som aldrig gör fel utan om att vara en tillräckligt bra förälder som tillgodoser barnets behov på ett sätt som gör barnet tryggt.

Kursupplägg: Vi träffas i grupp, vid fem tillfällen à 1,5-2 timmar. Kursen är kostnadsfri, du behöver föranmäla dig och antalet platser är begränsat. (Vi reserverar oss för eventuella förändringar utifrån eventuella Covid-restriktioner.)
Plats: Svenska kyrkans hus, Storgatan 27, 1 tr, ingång B, från gården.
Datum och tid: Nästa kurs startar den 20/9 och vi kontaktar dig så snart vi fått in din intresseanmälan. Sista dag för att anmäla sig är den 6/9. Här har du tiderna;

Måndagen den 20/9 kl17.30-19.00

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Måndagen den 27/9 kl17.30-19.00

Måndagen den 4/10 kl17.30-19.00

Måndagen den 11/10 kl17.30-19.00

Onsdagen den 20/10 avslutning 17.30-19.30

Kursledare: Peter Kempe, familjepedagog och Mats Ekerbring, familjerådgivare.

Kursen görs i samarbete med studieförbundet SENSUS.

Ja, jag/vi vill göra en intresseanmälan till Trygghetscirkeln.

Bekräftelser och ev. information om Trygghetscirkeln skickas till din e-post. Vi kan också behöva få tag på dig via sms eller telefon inför kursstart och vid ev. inställda tillfällen och därför vill vi att du även lämnar ditt mobilnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifter om deltagande hanteras endast av berörd personal och gallras efter urvalet/ditt deltagande är klart. På svenskakyrkan.se/orebro/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Trygghetscirkeln: bakgrund och så går det till

  • Kursen Trygghetscirkeln (Circle of Security) skapades i USA och är ett forskningsbaserat föräldrastödsprogram som rekommenderas av bland andra Socialstyrelsen. Den handlar om att hitta redskap för sitt föräldraskap.
  • Trygghetscirkeln bygger på psykiatern John Bowlbys anknytningsteori som säger att en människas känslomässiga anknytning som barn präglar hennes relationer genom hela livet.
  • Som förälder kommer du bättre förstå ditt barns känslomässiga signaler, rop på hjälp eller behov stöd. Du kommer att lära dig hur du kan samspela och kommunicera med ditt barn för att ge barnet bättre möjligheter att utvecklas i sin egen takt med bibehållen och växande självkänsla och känslan av ett egenvärde.
  • Under kursen kommer vi att tillsammans se en hel del filmklipp av barn och föräldrar i olika situationer. Vi kommer också att prata om och öva på att se hur relationer mellan barn och förälder fungerar och byggs upp genom samspel.
  • Kursen kan också väcka minnen och tankar kring vår egen uppväxt och ge oss nya insikter om hur vi fungerar som sociala varelser i samspel.
  • Du kommer att få enklare hemuppgifter och arbetsmaterial.
  • Kursen har begränsat antal platser. Båda föräldrarna behöver inte gå kursen, det fungerar fint med en.