Foto: Jenny Holmberg

Nomineringsgrupper

Här kan du läsa om de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna som finns i Örebro pastorat och se hur mandaten i kyrkofullmäktige är fördelade mellan de olika grupperna.

Mandatfördelning 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna. 16 mandat.

Frimodig kyrka. 2 mandat.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. 15 mandat.

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat. 6 mandat.

Sverigedemokraterna. 3 mandat.

Vänstern i Svenska kyrkan. 4 mandat.

Kyrkoval örebro pastorat

Pulsen på de sex olika nomineringsgrupperna i Örebro pastorat

Har kyrkans betydelse för samhället förstärkts under pandemin? Vilken verksamhet är du mest stolt över? Vilka effekter ser du av besparingarna som gjorts? Och hur ska vi locka medlemmarna att rösta? Den 19 september är det kyrkoval och frilansskribenten Gunnar Sundell har tagit pulsen på företrädarna för de sex nomineringsgrupper som kommer att ställa upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat.