Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen förskola i Längbro

Varmt välkommen vårterminen 2020!

Måndag 9.30-12.00, sångstund 10.30
Onsdag 13.30-15.30

Längbro församlingshem.
Vi har en grupp på Facebook - besök den gärna: Öppna förskolan i Längbro 

Kontaktperson

Sofia Heerman Schmidt

Svenska kyrkan i Örebro

Församlingspedadog, Längbro församling, Örebro pastorat

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka