Foto: Magnus Aronson/IKON

Ajankohtaista - På gång

Lue mitä tapahtuu ruotsinsuomalaisessa toiminassa - Läs om vad som händer i den sverigefinska verksamheten

Kevään ajankohtaista Mikaelin kirkossa - På gång i vår

En ung kvinna sitter och samtalar med en man över en kopp kaffe. På bordet ligger böcker och en karta.

Suomen kielen kurssi - Finskakurs i S:t Mikaels kyrka

Suomen kielen alkeis- ja jatkokurssi, keskiviikkoisin. / Nybörjar- och fortsättningskurs i finska, varje onsdag.

En färgglad bok med psalmer och sånger på finska står uppställd på ett bord i en kyrka.

Kuoro Sininen sävel - Kör Blå ton i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa, maanantaisin klo. 16-18 / Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro, måndagar kl. 16-18

Naisten ja miesten saunavuorot - Bastutider för kvinnor och män i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor och män varje onsdag

Jumalanpalvelus - Gudstjänst

Tervetuloa viettämään messua joka kuukausi - Välkommen att fira mässa varje månad