Foto: Maria Lundström Pedersen

Ajankohtaista - På gång

Lue mitä tapahtuu ruotsinsuomalaisessa toiminassa - Läs om vad som händer i den sverigefinska verksamheten

Jumalanpalvelus - Gudstjänst

Tervetuloa viettämään messua joka kuukausi - Välkommen att fira mässa varje månad

Några äldre sitter runt ett bord och spelar ett sällskapsspel med olikfärgade byggklossar som inte ska rasa.

Koulutussarja muistisairauksista ja yksinäyisyydestä

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen toiminta, suomiseura Örebrossa ja Örebron kunta tarjoilee kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja vapaaehtoistyötä tekeville koulutussarja.

En ung kvinna sitter och samtalar med en man över en kopp kaffe. På bordet ligger böcker och en karta.

Suomen kielen kurssi - Finskakurs i S:t Mikaels kyrka

Suomen kielen alkeis- ja jatkokurssi, keskiviikkoisin. / Nybörjar- och fortsättningskurs i finska, varje onsdag.

Hjärstan kuppila - Hjärstafiket på Hjärsta gård

Tervetuloa mukaan avoimeen toimintaan, joka toinen tiistai klo. 10 / Välkommen att fika kl. 10 varannan tisdag.

Perheilta - Familjekväll i S:t Mikaels kyrka

Kaksikielinen tapaaminen, joka toinen perjantai klo 16.45-19.15 / Tvåspråkig träff, varannan fredag kl. 16.45 - 19.15

Pilgrim

Torstaitreffit - Torsdagsträffarna i S:t Mikaels kyrka

Pieni pyhiinvaellus, tapahtuu joka torstai klo. 11 Pyhän Mikaelin kirkossa. / En kortare pilgrimsvandring sker varje torsdag kl. 11 i S:t Mikaels kyrkan.

Pyhä tanssi - Helig dans i St: Mikaels kyrkan

Oletko väsynyt sanoihin? Pyhää tanssia on vaikka se, että kävelee kirkossa. Joka toinen maanantai klo. 18-19/ Ibland tar orden slut, då kan den heliga dansen bli ditt bönespråk i kyrkan. Varannan måndag kl. 18-19

En färgglad bok med psalmer och sånger på finska står uppställd på ett bord i en kyrka.

Kuoro Sininen sävel - Kör Blå ton i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa, maanantaisin klo. 16-18 / Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro, måndagar kl. 16-18

Naisten ja miesten saunavuorot - Bastutider för kvinnor och män i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor och män varje onsdag