Kyrkoval i Örebro pastorat

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Nästa kyrkoval är söndagen den 19 september 2021.

Rekordmånga röstade i kyrkovalet 2017 i Örebro. Den 19 september 2021 är det kyrkoval på nytt. Röstberättigad är du som är medlem i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år senast på valdagen.

Pulsen på nomineringsgrupperna i Örebro

Sex olika nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. På webben kan du skicka in din fråga till nomineringsgrupperna och läsa tidigare frågor och svar. Vi planerar också för en debattkväll i Olaus Petri kyrka den 30 augusti.

Olika sätt att rösta

Du som bor i Örebro pastorat kan rösta på det sätt som passar dig bäst. Förutom möjligheten att rösta på valdagen erbjuder vi förtidsröstning – och har du inte den möjligheten kan du i stället rösta genom post eller bud. Nytt för i år är pastoratets bokningsbara ambulerande röstmottagning, ett team som kommer hem till dig som inte kan besöka din vallokal på grund av exempelvis allvarlig sjukdom eller ålder. 

Kyrkovalet: Så går det till

Allt om röstkort, valsedlar och vilka du kan rösta på.

Ett meningsfullt medlemskap

Kyrkovalet den 19 september handlar om Svenska kyrkans framtid. Hur ska medlemsavgiften användas? Vilka verksamheter ska prioriteras? Svenska kyrkan i Örebro har ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor och kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Vi möter människor i prövningar, lycka, kris och glädje. På webben hittar du exempel på hur du som medlem är med och gör skillnad.

Senare i höst: Nomineringsmöte i din församling

I oktober hålls nomineringsmöten i alla församlingar i Örebro pastorat.

Nyheter om kyrkovalet