Kyrkoval i Örebro pastorat

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.

Rekordmånga röstade i kyrkovalet 2017 i Örebro. Inför valet 2021 hade Svenska kyrkan växlat upp för att göra valet ännu enklare – med fler vallokaler, generösare öppettider och ett mobilt team. Och när det det slutgilitga valresultatet kom, visade det sig att röstdeltagandet stigit igen. Från 17,83% (2017) till 18,12%.

Pulsen på nomineringsgrupperna i Örebro

Sex olika nomineringsgrupper ställde upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. Frilansskribenten Gunnar Sundell har tagit pulsen på företrädarna för alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro, sammanfattat i sex stycken intervjuer. Inför valet har också väljarna haft möjlighet att skicka in egna frågor via webben till nomineringsgrupperna. Du hittar både frågorna och svaren på vår webb.

Ett meningsfullt medlemskap

Kyrkovalet den 19 september handlar om Svenska kyrkans framtid. Hur ska medlemsavgiften användas? Vilka verksamheter ska prioriteras? Svenska kyrkan i Örebro har ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor och kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Vi möter människor i prövningar, lycka, kris och glädje. På webben hittar du exempel på hur du som medlem är med och gör skillnad.

Nyheter om kyrkovalet