Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Valnämnden i Örebro pastorat

Svenska kyrkan genomför kyrkoval till pastorat, stift och nationella kyrkomötet var fjärde år och det är valnämnden som ansvarar för valets genomförande i Örebro pastorat.

Kyrkovalet 2021 i Örebro pastorat – slutgiltigt valresultat

Vid valet 2021 slog Örebro pastorat nytt rekord med ett valdeltagande på 18,12% och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017. "Väldigt roligt mot bakgrund av att vi faktiskt haft en pandemi att jobba emot", säger Annelie Martinsson, valansvarig i Örebro pastorat.

Pulsen på nomineringsgrupperna i Örebro

Sex olika nomineringsgrupper ställde upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat år 2021. Frilansskribenten Gunnar Sundell har tagit pulsen på företrädarna för alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro, sammanfattat i sex stycken intervjuer. Inför valet har också väljarna haft möjlighet att skicka in egna frågor via webben till nomineringsgrupperna. Du hittar både frågorna och svaren på vår webb.

Kyrkovalet – så går det till

Vem får rösta? När kommer röstkortet? Vad betyder de olika valsedlarna? Här hittar du samlad, matnyttig information om kyrkovalet i Örebro pastorat.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Nyheter om kyrkovalet

Nomineringsgrupper

Publicerad:

Här kan du läsa om de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna som finns i Örebro pastorat och se hur mandaten i kyrkofullmäktige är fördelade mellan de olika grupperna.

Kyrkovalet 2021 i Örebro pastorat – slutgiltigt valresultat

Publicerad:

Vid valet 2021 slog Örebro pastorat nytt rekord med ett valdeltagande på 18,12% och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017. "Väldigt roligt mot bakgrund av att vi faktiskt haft en pandemi att jobba emot", säger Annelie Martinsson, valansvarig i Örebro pastorat.

Kyrkovalet – så går det till

Publicerad:

Vem får rösta? När kommer röstkortet? Vad betyder de olika valsedlarna? Här hittar du samlad, matnyttig information om kyrkovalet i Örebro pastorat.

Väljarnas frågor och de förtroendevaldas svar inför kyrkovalet

Publicerad:

Inför kyrkovalet i Örebro pastorat har väljarna haft möjlighet att ställa frågor via webben till de sex nomineringsgrupper som kandiderar till kyrkofullmäktige. Här kan du läsa alla frågor och svar som kommit in!

Rekordmånga röstade i kyrkovalet 2017 i Örebro

Publicerad:

Resultatet för valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat visar att valdeltagandet gick upp med 7,32 procentenheter jämfört med valet 2013. Kolla in resultatet!