Kyrkoval i Örebro pastorat

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Här kan du läsa allt om kyrkovalet i Örebro pastorat.

Pulsen på nomineringsgrupperna i Örebro

Sex olika nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. Frilansskribenten Gunnar Sundell har tagit pulsen på företrädarna för alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro, sammanfattat i sex stycken intervjuer. Inför valet har också väljarna haft möjlighet att skicka in egna frågor via webben till nomineringsgrupperna. Du hittar både frågorna och svaren på vår webb.

Vi arrangerade en debattkväll i Olaus Petri kyrka den 30 augusti, som även livesändes via Youtube. Du kan kolla på debatten i efterhand fram till valdagen!

Kyrkoval örebro pastorat

Pulsen på de sex olika nomineringsgrupperna i Örebro pastorat

Har kyrkans betydelse för samhället förstärkts under pandemin? Vilken verksamhet är du mest stolt över? Vilka effekter ser du av besparingarna som gjorts? Och hur ska vi locka medlemmarna att rösta? Den 19 september är det kyrkoval och frilansskribenten Gunnar Sundell har tagit pulsen på företrädarna för de sex nomineringsgrupper som kommer att ställa upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat.

Bilden visar en griffeltavla med ett stort frågetecken på.

Väljarnas frågor och de förtroendevaldas svar inför kyrkovalet

Inför kyrkovalet i Örebro pastorat har väljarna haft möjlighet att ställa frågor via webben till de sex nomineringsgrupper som kandiderar till kyrkofullmäktige. Här kan du läsa alla frågor och svar som kommit in!

Hetaste frågorna i valet - se debatten här

Vad är kyrkans viktigaste uppgift, vigsel av samkönade par och klimatutmaningen. Det var några av ämnena som kom upp vid debattkvällen i Olaus Petri kyrka. Samtliga sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat deltog. Moderator var Josefine Arenius. Hela debatten går att se på Youtube.

Fler vallokaler, generösare öppettider och mobilt team – Svenska kyrkan växlar upp inför kyrkovalet

Rekordmånga röstade i kyrkovalet 2017 i Örebro. Den 19 september är det dags för kyrkoval igen och Svenska kyrkan växlar upp för att göra valet ännu enklare. Måndagen den 30 augusti är det debattkväll i Olaus Petri kyrka, med Josefine Arenius som moderator – och den 6 september startar förtidsröstningen.

Olika sätt att rösta

Du som bor i Örebro pastorat kan rösta på det sätt som passar dig bäst. Förutom möjligheten att rösta på valdagen erbjuder vi förtidsröstning – och har du inte den möjligheten kan du i stället rösta genom post eller bud. Nytt för i år är pastoratets bokningsbara ambulerande röstmottagning, ett team som kommer hem till dig som inte kan besöka din vallokal på grund av exempelvis allvarlig sjukdom eller ålder. 

Kyrkovalet: Så går det till

Allt om röstkort, valsedlar och vilka du kan rösta på.

Ett meningsfullt medlemskap

Kyrkovalet den 19 september handlar om Svenska kyrkans framtid. Hur ska medlemsavgiften användas? Vilka verksamheter ska prioriteras? Svenska kyrkan i Örebro har ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor och kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Vi möter människor i prövningar, lycka, kris och glädje. På webben hittar du exempel på hur du som medlem är med och gör skillnad.

Senare i höst: Nomineringsmöte i din församling

I oktober hålls nomineringsmöten i alla församlingar i Örebro pastorat.

Nyheter om kyrkovalet