Anslutna församlingar

För att Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro ska kunna ta emot dig för samtal måste du bo i Örebro pastorat eller i någon av de anslutna församlingarna. Du hittar dem listade här.

Örebro pastorat
Almby församling
Adolfsbergs församling
Edsbergs församling
Längbro församling
Mikaels församling
Mosjö-Täby församlingar
Nikolai församling
Olaus Petri församling

Övriga församlingar
Askers-Lännäs församlingar
Axbergs församling    
Glanshammars församling
Hallsbergs församling
Sköllersta församling
Kvismare församling
Viby församling
Tysslinge församling

Vet du inte vilken församling du bor i?
Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du fylla i dina adressuppgifter i sökfunktionen "Hitta din församling".

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
Telefon:
019-15 45 45
E-post: orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Storgatan 27 B
703 63 Örebro
Hitta hit